Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Waldemar Bartyna Pytania egzaminacyjne 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Waldemar Bartyna Pytania egzaminacyjne 1."— Zapis prezentacji:

1 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna Pytania egzaminacyjne 1

2 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna Platforma.NET  Co to jest platforma.NET?  Jakie są jej najważniejsze cechy?  Jakie elementy składają się na platformę.NET?  Co to jest CLR?  Co to jest CTS?  Co to jest CLS?  Co to jest CIL?  Co to jest CLI? 2 Zestaw nr 1

3 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna  Co to są pakiety?  Co to są typy i co do nich zaliczamy?  Jaka jest zależność między pakietami, przestrzeniami nazw i typami?  W jaki sposób wykonywane są programy na platformie.NET? 3 Platforma.NET Zestaw nr 1 c. d.

4 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna  Na czym polega OOP i jakie są jego trzy podstawowe filary?  Na czym polega dziedziczenie?  Do czego wykorzystujemy słowa kluczowe protected, base, sealed?  Na czym polega agregacja?  Na czym polega zagnieżdżanie?  Na czym polega delegacja?  Co to są abstrakcyjne klasy bazowe? 4 Filary OOP Zestaw nr 2

5 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna  Na czym polega polimorfizm?  W jakich sytuacjach jest wykorzystywany?  Do czego służą słowa kluczowe abstract, virtual, override i new?  Czym różni się nadpisywanie od zasłaniania składowych?  Do czego służą słowa kluczowe as i is? 5 Polimorfizm Zestaw nr 2 c. d.

6 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna  Co to jest klasa System.Object i jakie posiada składowe?  Co to są wyjątki?  Na czym polega obsługa wyjątków?  Jakie są bloki i słowa kluczowe związane z obsługą wyjątków?  Jak realizujemy przechwytywanie wielu wyjątków? 6 Obsługa wyjątków Zestaw nr 3

7 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna  Co to są typy generyczne?  Na czym polega o/wypakowywanie i gdzie jest wykorzystywane?  Wymień znane Ci kolekcje generyczne.  Co to są indeksery? 7 Typy generyczne Zestaw nr 3 c. d.

8 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna  Co to jest interfejs?  Czym interfejs różni się od abstrakcyjnej klasy?  W jaki sposób implementujemy interfejsy?  Czym się różni jawna i niejawna implementacja interfejsów?  Co trzeba zrobić, aby po zawartości naszej klasy można było iterować za pomocą pętli foreach  Czym się różnie płytkie i głębokie klonowanie?  Co trzeba zrobić, aby kolekcję naszych obiektów można było posortować? 8 Interfejsy Zestaw nr 4

9 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna  Co to są delegaty?  Co to są zdarzenia?  Co to są metody anonimowe?  Co to są wyrażenia lambda?  Na czym polega kowariancja i kontrkowariancja?  Z jakich standardowych delegatów korzystałeś?  Do czego wykorzystywane są delegaty w zapytaniach LINQ i aplikacjach okienkowych? 9 Delegaty Zestaw nr 5

10 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna  Co to jest LINQ?  Co mają wspólnego z LINQ metody rozszerzeniowe?  Na czym polega natychmiastowe i odroczone wykonanie zapytań?  Na jakich obiektach może działać LINQ?  Jak dostosować kolekcje niegeneryczne do LINQ?  Jak definiuje się zapytania LINQ? 10 LINQ Zestaw nr 5 c. d.

11 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna  Na czym polega niejawne typowanie zmiennych?  Co to są właściwości automatyczne?  Co to są metody rozszerzeniowe?  Co to są klasy i metody częściowe?  W jaki sposób wykorzystujemy inicjalizator obiektów?  Co to są typy anonimowe? 11 Zaawans. konstrukcje w C# Zestaw nr 6

12 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna  Co to jest ADO.NET?  Co to są dostawcy danych? Definicje jakich typów powinni posiadać?  Co to jest warstwa połączeniowa ADO.NET?.  Co to jest warstwa bezpołączeniowa ADO.NET?.  W jaki sposób kontrolowana jest wersja rekordów?  Jaka jest rola metody AsEnumerable() i Field<>()?  Co to są klasy encji?  Jaka jest rola typu DataContext? 12 ADO.NET Zestaw nr 7

13 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna  Co to są metadane?  Co to jest refleksja? Podaj przykłady jej wykorzystania.  W jaki sposób można pobrać obiekt klasy Type?  Na czym polega dynamiczne ładowanie pakietów?  Na czym polega późne wiązanie?  Co to są atrybuty?  Na czym polega serializacja?  Jakie znasz formaty serializacji? Czym się różnią? 13 Refleksja i serializacja Zestaw nr 8

14 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna 14 Dobrej zabawy przy projektach i powodzenia na egzaminie


Pobierz ppt "Waldemar Bartyna Pytania egzaminacyjne 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google