Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

…rozwijając umiejętności, otwieramy możliwości …

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "…rozwijając umiejętności, otwieramy możliwości …"— Zapis prezentacji:

1 …rozwijając umiejętności, otwieramy możliwości …
Wszystkie dzieci rodzą się geniuszami, a my poświęcamy pierwsze sześć lat ich życia, aby ich tego pozbawić. Buckminister Fuller Richard Buckminster Fuller (ur. 12 lipca 1895 w Milton, w stanie Massachusetts, zm. 1 lipca 1983) – amerykański filozof

2 "Klucz do uczenia się" i my....

3 najważniejsza jest cierpliwość,… najpiękniejsze kwiaty.
W nauczaniu najważniejsza jest cierpliwość,… gdyż tylko cierpliwemu ogrodnikowi rosną najpiękniejsze kwiaty.

4 od sposobu przekazywania wiedzy.
Nauczając – uczymy się. Sukces pedagogiczny zależy od sposobu przekazywania wiedzy.

5 Jak funkcjonuje mózg? Jak pracuje mózg?

6 W czasie procesu uczenia się ludzie w sposób nieświadomy wykorzystują głównie lewą, tzw. logiczną półkulę. Prawa wydaje się być jakby uśpiona. Kiedy ją jednak nieco "rozbudzić", uruchamiając wyobraźnie i tworząc swobodne skojarzenia, okazuje się, że pamięć zaczyna pracować wydajniej. Wszelkie obrazy zapamiętywane są lepiej niż pojęcia. Uruchamiając podczas przyswajania informacji potencjał ukryty w prawej półkuli, sprawiamy, że mózg zaczyna pracować harmonijnie, zgodnie ze swoim naturalnym rytmem. Łącząc to z odpowiednimi technikami, możemy zapamiętać każdy, nawet bardzo skomplikowany materiał.

7

8 Funkcje półkul mózgowych
Półkula lewa Półkula prawa Logika Porządkowanie Cyfry Analiza Język Sekwencje Metody, reguły Wyobraźnia Emocje Skojarzenia Synteza Muzyka Rytm Barwa Przestrzeń Marzenia

9

10

11 Stres zabiera 30 % energii potrzebnej do uczenia się
Stres zabiera 30 % energii potrzebnej do uczenia się. Potem stresujesz się, dlatego, że się zestresowałeś- pojawia się stres wtórny i kolejne 30 % energii nie jest Twoje...

12 Mózg przeciętnego człowieka w ciągu 1 sekundy może wykonać ilość operacji równą 1 kwadrylionowi: Wykorzystujemy około 30 % możliwości naszego mózgu... Doceń, jakim wspaniałym organem obdarzył Cię Bóg! Czy do uczenia się potrzebny jest cały mózg, czy wystarczy jego połowa? Posłużę się tutaj doniesieniem naukowym. W międzynarodowym czasopiśmie medycznym Lancet z dziewiątego lutego 2002 roku opisano historię 7‐letniej dziewczynki, której w wieku trzech lat operacyjnie usunięto lewą półkulę mózgu. Operację przeprowadzono, by usunąć przewlekłe zapalenie mózgu zagrażające śmiercią. Nie poddająca się terapii padaczka doprowadziła do prawostronnego porażenia połowiczego i do ciężkiego zaburzenia funkcji językowych. Dziecko nie ma lewej półkuli mózgowej odpowiedzialnej za mowę. Na podstawie dotychczasowej wiedzy, można było oczekiwać bardzo poważnego upośledzenia ruchu i braku komunikowania się za pomocą mowy. Niezwykłość tego przypadku polega na tym, że siedmioletnie dziecko jest prawie całkowicie normalne i posługuje się płynnie nie jednym, a dwoma językami: tureckim i holenderskim. Nawet porażenie połowiczne częściowo się cofnęło. Widoczne jest jeszcze tylko w formie niewielkiej spastyczności prawejkończyny górnej i dolnej. Poza tym, dziewczynka prowadzi normalne życie (Spitzer 2007, s. 24). Przykład ten pokazuje, jak plastyczny i zdolny do przystosowywania się jest ludzki mózg. Tej dziewczynce wystarcza połowa mózgu. Mózg dziecka nauczył się kompensować brak drugiej półkuli. Jeśli coś takiego jest możliwe, to teoretycznie każdy, kto ma cały mózg, powinien być zdolny do rekordowych dokonań. I jest do tego zdolny – ale tylko, gdy w odpowiedni sposób się swoim mózgiem posługuje. Tutaj pojawiają się kłopoty, wynikające nie ze złej woli, ale z braku wiedzy, jak korzystać ze swojego mózgu

13 Umiejętności Ogólne Szczegółowe Samoregulacja Komunikatywne Poznawcze
KLASYIFIKACJA UMIEJĘTNOŚCI (Diachenko & Veraksa) Umiejętności Umiejętności umożliwiające skuteczne uczenie Ogólne Umiejętności wykorzystywane przy wykonywaniu wszystkich czynności Szczegółowe Umiejętności wykorzystywane przy wykonywaniu poszczególnych zadań Samoregulacja Komunikatywne Planowanie i wdrażanie planów w życie Poznawcze Zrozumienie innych i bycie zrozumianym Rozpoznanie, przedstawianie za pomocą modelu, zmiana zależności Językowe Matematyczne Muzyczne Ruchowe Wizualno- przestrzenne Interpersonalne Intrapersonalne Przyrodnicze Intelektualne Kiedy zastanawiamy się nad tym, w jakiej dziedzinie nasze dzieci mogą być utalentowane – przychodzi nam do głowy zestaw określonych umiejętności (językowe, matematyczne…) Psychologowie po wielu latach badań doszli do wniosku, że aby dzieci odniosły sukces w szkole i dorosłym życiu powinny we wczesnych latach swojego dzieciństwa rozwinąć trzy kluczowe umiejętności: samoregulację, poznawcze i komunikatywne. Są to umiejętności ogólne. Muszą być zrozumiane przez innych i muszą być w stanie zrozumieć innych. Powinny mieć umiejętność planowania i kierowania swoją uwagą i zachowaniem. Muszą też umieć modele mentalne tego, w jaki sposób funkcjonuje świat. – myślenie. Myślenie można opisać ogólnie jako zdolność umysłu do tworzenia symbolicznego modelu rzeczywistości, oraz do przeprowadzania przekształceń na tym modelu, zastępując tym samym realne działania.. Można też wyróżnić bardziej wąskie kategorie procesów złożonych, jakie mieszczą się w takiej definicji, jak np. rozwiązywanie problemów, abstrahowanie itd. Twórcze Rozwiązywanie problemów Znajdowanie nietuzinkowych rozwiązań Symboliczne Normatywne Dialektyczne Postrzeganie pojęć przez symbole Odzwierciedlanie rzeczywistości Przetwarzanie pomysłów

14 Umiejętności Poznawcze Percepcja Myślenie
…rozwijając umiejętności, otwieramy możliwości … Umiejętności Poznawcze Percepcja Wyobraźnia Myślenie Umiejętności zmysłowe Umiejętności kreatywne Umiejętności poznawcze Umiejętności intelektualne

15 Im więcej zmysłów uczestniczy w nauce- lepszy efekt (mów, pisz, słuchaj, dotykaj, wąchaj...)

16 Zapamiętujemy 10 % tego, co czytamy

17 Zapamiętujemy 10 % tego, co słyszymy

18 Zapamiętujemy 30 % tego, co widzimy

19 Zapamiętujemy 50 % tego, co widzimy i słyszymy

20 Zapamiętujemy 70 % tego, co mówimy i piszemy

21 Zapamiętujemy 90 % tego, co mówimy podczas wykonywania

22 Stożek doświadczenia DALE`A
czytanie słuchanie oglądanie obrazków nieruchomych oglądanie obrazków ruchomych demonstracja aktywne zwiedzanie dramatyczne prezentacje gry z podziałem na role; symulacje zastosowanie w praktyce

23 Jak zwiększyć potencjał umysłu?
•Badania naukowe wykazały że, półkule mózgu spełniają odmienne funkcje. Zwykle półkulą dominującą jest lewa, natomiast prawa półkula wykazuje mniejszą aktywność. •Współpraca obydwu półkul mózgowych stanowi klucz do metod szybkiego uczenia się i doskonalenie naszej pamięci. Udowodniono że, pobudzając do współpracy „słabszą” półkulę z półkulą dominującą, sprawność intelektualna wzrasta w sposób lawinowy.

24 INTELIGENCJE WIELORAKIE

25 Howard Gardner ur r. w Scranton, Pensylwania, USA amerykański psycholog i neurolog Profesor Uniwersytetu Harvarda i Uniwersytetu Bostońskiego

26 8 walizek w umyśle 8 rodzajów inteligencji

27 Inteligencja słowna Dar słowa, giętki język – zdolność do posługiwania się słowami, umiejętność komunikowania się.

28 Inteligencja wizualno - przestrzenna
Obraz, wyobraźnia, świadomość przestrzenna, wizualizacja, rozwinięta wyobraźnia przestrzenna, dobra orientacja w terenie, umiejętność czytania map, wykresów, schematów.

29 Inteligencja muzyczna
Muzyka, rytm, dźwięk, melodia, wrażliwość na dźwięk, poczucie rytmu.

30 Inteligencja logiczno-matematyczna
Logika, liczby, matematyka, myślenie naukowe, umiejętność liczenia, kalkulowania, logicznego i analitycznego myślenia, wyciągania wniosków.

31 Inteligencja fizyczno-kinestetyczna
Ruch, ciało, zręczność, dobra koordynacja ruchów ciała, kontrola nad przedmiotami, uzdolnienia sportowe i manualne, uczenie się przez działania praktyczne, dobry refleks, aktywność ruchowa podczas słuchania lub oglądania czegoś.

32 Inteligencja interpersonalna
Komunikacja, współpraca, umiejętność komunikowania się z innymi, empatia, dążenie do współpracy.

33 Inteligencja intrapersonalna
Emocje, świadomość, intuicja, umiejętność poznawania samego siebie, rozróżniania własnych uczuć, indywidualizm.

34 Inteligencja przyrodnicza
Poznanie, zrozumienie, docenienie natury, obserwacja przyrody.

35 KAŻDE DZIECKO JEST ZDOLNE

36 8 strategii efektywnego uczenia

37 Preferencje sensoryczne
Preferencje sensoryczne - indywidualna zdolność, skłonność do odbierania oraz przetwarzania bodźców określonego rodzaju. Wyróżniamy: •wzrokowców •słuchowców •kinestetyków / czuciowców

38 WZROKOWIEC Lubi porządek wokół siebie.
Pamięta dobrze kolory i rysunki z okładek książek, ale z trudem pamięta tytuł i nazwiska autorów. Używa zwrotów: zobacz, spójrz, punkt widzenia, to jest jasne, zauważyć, być świadkiem, ciemna sprawa, z lotu ptaka, olśniewające, kolorowe, wyraźne, oko w oko. W czasie uczenia woli czytać i robić własne notatki .

39 SŁUCHOWIEC Lubi dużo mówić, mówi z dużą łatwością, płynnie i melodyjnie. Woli słuchać nagrań niż czytać. Z filmów dobrze pamięta melodie i dialogi. Używa zwrotów „posłuchaj, brzmi dobrze (źle), to mi zgrzyta, uczta dla uszu, dobry ton, przyjemny dla ucha, dobrze wyrażony, akcentować… Może robić dużo błędów ortograficznych ( bo pisze tak, jak słyszy). Ma problemy z geometria i z mapami.

40 KINESTETYK LUBI RUCH. CZĘSTO TRENUJE , UPRAWIA SPORT.
NIE PRZESZKADZA MU BAŁAGAN. W CZASIE ROZMOWY CZĘSTO GESTYKULUJE I LUBI POKLEPYWAĆ SIEBIE I INNYCH. UŻYWA SŁÓW: NAŁADOWANY, CZUJĘ, PŁYNNIE, TO MNIE PORUSZA, MAM PRZECZUCIE, CZUJĘ NIEPOKÓJ, TARGANY SPRZCZNOSCIAMI, ŚLISKA SPRAWA, MOCNA PODSTAWA…..

41 CZUCIOWIEC To osoba wyciszona, spokojna, empatyczna i wrażliwa.
Mówi cicho, spokojnie. Lubi myśleć, przezywać, snuć refleksje. Ma bogate życie emocjonalne. Używa słów: myśleć, rozumieć, wiedzieć, poznawać, doświadczać, wybierać interpretować, pamiętać, zmieniać, uczyć się, rozwijać się, analizować, interpretować, kojarzyć, porównywać, oceniąc….


Pobierz ppt "…rozwijając umiejętności, otwieramy możliwości …"

Podobne prezentacje


Reklamy Google