Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wszystkie dzieci rodzą się geniuszami, a my poświęcamy pierwsze sześć lat ich życia, aby ich tego pozbawić. Buckminister Fuller …rozwijając umiejętności,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wszystkie dzieci rodzą się geniuszami, a my poświęcamy pierwsze sześć lat ich życia, aby ich tego pozbawić. Buckminister Fuller …rozwijając umiejętności,"— Zapis prezentacji:

1

2 Wszystkie dzieci rodzą się geniuszami, a my poświęcamy pierwsze sześć lat ich życia, aby ich tego pozbawić. Buckminister Fuller …rozwijając umiejętności, otwieramy możliwości …

3

4 W nauczaniu najważniejsza jest cierpliwość,… gdyż tylko cierpliwemu ogrodnikowi rosną najpiękniejsze kwiaty.

5 Nauczając – uczymy się. Sukces pedagogiczny Sukces pedagogiczny zależy zależy od sposobu przekazywania wiedzy. od sposobu przekazywania wiedzy.

6 Jak pracuje mózg? Jak funkcjonuje mózg?

7

8

9 Funkcje półkul mózgowych Półkula lewa Logika Porządkowanie Cyfry Analiza Język Sekwencje Metody, reguły Półkula prawa Wyobraźnia Emocje Skojarzenia Synteza Muzyka Rytm Barwa Przestrzeń Marzenia

10

11

12 Stres zabiera 30 % energii potrzebnej do uczenia się. Potem stresujesz się, dlatego, że się zestresowałeś- pojawia się stres wtórny i kolejne 30 % energii nie jest Twoje...

13 Mózg przeciętnego człowieka w ciągu 1 sekundy może wykonać ilość operacji równą 1 kwadrylionowi: 10 000 000 000 000 000. Wykorzystujemy około 30 % możliwości naszego mózgu... Doceń, jakim wspaniałym organem obdarzył Cię Bóg!

14 Umiejętności Ogólne Samoregulacja Poznawcze Komunikatywne IntelektualneTwórcze Normatywne Dialektyczne Symboliczne Szczegółowe Językowe Matematyczne Muzyczne Ruchowe Wizualno- przestrzenne Interpersonalne Intrapersonalne Przyrodnicze Rozwiązywanie problemów Znajdowanie nietuzinkowych rozwiązań Rozpoznanie, przedstawianie za pomocą modelu, zmiana zależności Planowanie i wdrażanie planów w życie Zrozumienie innych i bycie zrozumianym Umiej ę tno ś ci wykorzystywane przy wykonywaniu wszystkich czynno ś ci Umiej ę tno ś ci umo ż liwiaj ą ce skuteczne uczenie Postrzeganie pojęć przez symbole Odzwierciedlanie rzeczywistości Przetwarzanie pomysłów Umiejętności wykorzystywane przy wykonywaniu poszczególnych zadań KLASYIFIKACJA UMIEJĘTNOŚCI (Diachenko & Veraksa)

15 Umiejętności Poznawcze Percepcja Myślenie Wyobraźnia Umiejętności zmysłowe Umiejętności intelektualne Umiejętności kreatywne …rozwijając umiejętności, otwieramy możliwości …

16 Im więcej zmysłów uczestniczy w nauce- lepszy efekt (mów, pisz, słuchaj, dotykaj, wąchaj...)

17 Zapamiętujemy 10 % tego, co czytamy

18 Zapamiętujemy 10 % tego, co słyszymy

19 Zapamiętujemy 30 % tego, co widzimy

20 Zapamiętujemy 50 % tego, co widzimy i słyszymy

21 Zapamiętujemy 70 % tego, co mówimy i piszemy

22 Zapamiętujemy 90 % tego, co mówimy podczas wykonywania

23 Stożek doświadczenia DALE`A zastosowanie w praktyce gry z podziałem na role; symulacje dramatyczne prezentacje aktywne zwiedzanie demonstracja czytanie słuchanie oglądanie obrazków ruchomych oglądanie obrazków nieruchomych

24 Jak zwiększyć potencjał umysłu? Badania naukowe wykazały że, półkule mózgu spełniają odmienne funkcje. Zwykle półkulą dominującą jest lewa, natomiast prawa półkula wykazuje mniejszą aktywność. Współpraca obydwu półkul mózgowych stanowi klucz do metod szybkiego uczenia się i doskonalenie naszej pamięci. Udowodniono że, pobudzając do współpracy „słabszą” półkulę z półkulą dominującą, sprawność intelektualna wzrasta w sposób lawinowy.

25 INTELIGENCJE WIELORAKIE

26 Howard Gardner ur. 1943 r. w Scranton, Pensylwania, USA amerykański psycholog i neurolog Profesor Uniwersytetu Harvarda i Uniwersytetu Bostońskiego

27 8 walizek w umyśle 8 rodzajów inteligencji

28 Inteligencja słowna Dar słowa, giętki język – zdolność do posługiwania się słowami, umiejętność komunikowania się.

29 Inteligencja wizualno - przestrzenna Obraz, wyobraźnia, świadomość przestrzenna, wizualizacja, rozwinięta wyobraźnia przestrzenna, dobra orientacja w terenie, umiejętność czytania map, wykresów, schematów.

30 Inteligencja muzyczna Muzyka, rytm, dźwięk, melodia, wrażliwość na dźwięk, poczucie rytmu.

31 Inteligencja logiczno-matematyczna Logika, liczby, matematyka, myślenie naukowe, umiejętność liczenia, kalkulowania, logicznego i analitycznego myślenia, wyciągania wniosków.

32 Inteligencja fizyczno-kinestetyczna Ruch, ciało, zręczność, dobra koordynacja ruchów ciała, kontrola nad przedmiotami, uzdolnienia sportowe i manualne, uczenie się przez działania praktyczne, dobry refleks, aktywność ruchowa podczas słuchania lub oglądania czegoś.

33 Inteligencja interpersonalna Komunikacja, współpraca, umiejętność komunikowania się z innymi, empatia, dążenie do współpracy.

34 Inteligencja intrapersonalna Emocje, świadomość, intuicja, umiejętność poznawania samego siebie, rozróżniania własnych uczuć, indywidualizm.

35 Inteligencja przyrodnicza Poznanie, zrozumienie, docenienie natury, obserwacja przyrody.

36 KAŻDE DZIECKO JEST ZDOLNE

37 8 strategii efektywnego uczenia

38 Preferencje sensoryczne Preferencje sensoryczne - indywidualna zdolność, skłonność do odbierania oraz przetwarzania bodźców określonego rodzaju. Wyróżniamy: wzrokowców słuchowców kinestetyków / czuciowców

39 WZROKOWIEC Lubi porządek wokół siebie. Pamięta dobrze kolory i rysunki z okładek książek, ale z trudem pamięta tytuł i nazwiska autorów. Używa zwrotów: zobacz, spójrz, punkt widzenia, to jest jasne, zauważyć, być świadkiem, ciemna sprawa, z lotu ptaka, olśniewające, kolorowe, wyraźne, oko w oko. W czasie uczenia woli czytać i robić własne notatki.

40 SŁUCHOWIEC Lubi dużo mówić, mówi z dużą łatwością, płynnie i melodyjnie. Woli słuchać nagrań niż czytać. Z filmów dobrze pamięta melodie i dialogi. Używa zwrotów „posłuchaj, brzmi dobrze (źle), to mi zgrzyta, uczta dla uszu, dobry ton, przyjemny dla ucha, dobrze wyrażony, akcentować… Może robić dużo błędów ortograficznych ( bo pisze tak, jak słyszy). Ma problemy z geometria i z mapami.

41 KINESTETYK LUBI RUCH. CZĘSTO TRENUJE, UPRAWIA SPORT. NIE PRZESZKADZA MU BAŁAGAN. W CZASIE ROZMOWY CZĘSTO GESTYKULUJE I LUBI POKLEPYWAĆ SIEBIE I INNYCH. UŻYWA SŁÓW: NAŁADOWANY, CZUJĘ, PŁYNNIE, TO MNIE PORUSZA, MAM PRZECZUCIE, CZUJĘ NIEPOKÓJ, TARGANY SPRZCZNOSCIAMI, ŚLISKA SPRAWA, MOCNA PODSTAWA…..

42 CZUCIOWIEC To osoba wyciszona, spokojna, empatyczna i wrażliwa. Mówi cicho, spokojnie. Lubi myśleć, przezywać, snuć refleksje. Ma bogate życie emocjonalne. Używa słów: myśleć, rozumieć, wiedzieć, poznawać, doświadczać, wybierać interpretować, pamiętać, zmieniać, uczyć się, rozwijać się, analizować, interpretować, kojarzyć, porównywać, oceniąc….


Pobierz ppt "Wszystkie dzieci rodzą się geniuszami, a my poświęcamy pierwsze sześć lat ich życia, aby ich tego pozbawić. Buckminister Fuller …rozwijając umiejętności,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google