Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przewodnik Wykorzystanie listy wyników EBSCOhost

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przewodnik Wykorzystanie listy wyników EBSCOhost"— Zapis prezentacji:

1 Przewodnik Wykorzystanie listy wyników EBSCOhost http://support.ebsco.com/training/lang/pl/pl.php

2 EBSCOhost jest bogatym narzędziem informacji oferującym różnorodne bazy pełnotekstowe i popularne bazy danych wiodących dostawców informacji. W tym przewodniku zajmiemy się funkcjami listy wyników na platformie EBSCOhost, jak zawężanie wyników za pomocą ograniczeń oraz faset.

3 Ogranicz wyniki do pełnego tekstu lub czasopism naukowych (recenzowanych) bądź zmień zakres chronologiczny swoich wyników za pomocą suwaka dat. Kliknij ograniczenie, żeby zaktualizować swoją listę wyników. Aby wyświetlić całą listę dostępnych ograniczeń, kliknij link Pokaż więcej.

4 W zależności od przeszukiwanych baz danych, masz możliwość ograniczenia wyszukiwania do określonego tytułu publikacji lub do wyników z określonego przedziału dat. Po wybraniu ograniczeń kliknij Szukaj.

5 Lista wyników zawiera domyślnie wszystkie wyniki. Aby wyświetlić wyniki z określonego typu źródła, jak czasopisma naukowe, periodyki, gazety lub książki, wybierz pola wyboru dla żądanych rodzajów źródeł

6 Kliknij link Pokaż więcej, aby zobaczyć wszystkie dostępne typy źródeł lub tematy. W wyświetlonym oknie wybierz kilka terminów, następnie kliknij Aktualizacja. W zależności od przeszukiwanej bazy danych, fasety mogą odejmować Tematy, Hasła tezaurusa, Nazwy firm lub Publikacje.

7 Gdy zawężasz swoje wyniki wyszukiwania, każda pozycja dodawana jest do panelu Bieżące wyszukiwanie. Kliknięcie linku hasła przedmiotowego w panelu uruchamia wyszukiwanie tylko dla tego hasła. Kliknięcie Ikony usuwa hasło z panelu Bieżące wyszukiwanie i powoduje odświeżenie wyników wyszukiwania.

8 Wyświetl Szczegółowy opis artykułu trzymając kursor myszy na ikonie szkła powiększającego obok tytułu artykułu. Opis ten obejmuje część abstraktu artykułu oraz zawiera ikony pełnego tekstu, gdy jest on dostępny.

9 Kliknij ikonę folderu, aby dodać artykuły do folderu. Folder z zapisanymi pozycjami jest dostępny do końca pojedynczej sesji wyszukiwania. Możesz również zalogować się do swojego osobistego folderu Moje EBSCOhost, klikając link Zarejestruj się znajdujący się na górze ekranu, aby na stałe zapisać swoje wyniki.

10 Jeśli istnieją obrazy powiązane z artykułami na Twojej liście wyników, wyświetl je przytrzymując kursor myszy na miniaturze obrazu. Spowoduje to wyświetlenie obrazu na ekranie.

11 Twoja historia wyszukiwania dla bieżącej sesji jest dostępna klikając link Historia wyszukiwania pod polem wyszukiwawczym. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z przewodnikiem Użycie funkcji historii wyszukiwania na stronie Działu Wsparcia EBSCO.

12 Możesz uporządkować listę wyników według daty, źródła, autora lub trafności, używając menu rozwijanego nad listą wyników.

13 Rozwijane menu Opcje wyświetlania pozwala ustawić format wyników, włączyć lub wyłączyć szybki podgląd obrazu, ustawić liczbę wyników na stronie oraz wybrać preferowany układ strony.

14 Aby umieścić link do wyszukiwania w swoim folderze osobistym, kliknij Udostępnij. Z wyświetlonego menu wybierz Dodaj wyszukiwanie do folderu. W tym menu możesz również dodać wszystkie wyświetlane wyniki do folderu, stworzyć powiadomienie (Wyślij alert e-mailem), skopiować stały link do swojego wyszukiwania lub udostępnić go za pomocą portali jak Facebook i Twitter.

15 Podczas sesji kolumny po obu stronach listy wyników można ukryć lub rozwinąć. Aby ukryć lub rozwinąć kolumnę, kliknij strzałkę na szczycie kolumny.

16 Kliknij link Pomoc, aby wyświetlić pełny system pomocy online.

17 Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Działu Wsparcia EBSCO http://support.ebsco.com http://support.ebsco.com


Pobierz ppt "Przewodnik Wykorzystanie listy wyników EBSCOhost"

Podobne prezentacje


Reklamy Google