Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podziały Niewydolność serca: ostra vs przewlekła skurczowa vs rozkurczowa lewokomorowa vs prawokomorowa wyrównana vs niewyrównana.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podziały Niewydolność serca: ostra vs przewlekła skurczowa vs rozkurczowa lewokomorowa vs prawokomorowa wyrównana vs niewyrównana."— Zapis prezentacji:

1

2 Podziały Niewydolność serca: ostra vs przewlekła skurczowa vs rozkurczowa lewokomorowa vs prawokomorowa wyrównana vs niewyrównana

3 Przyczyny(1) Upośledzenie kurczliwości Utrata elementów kurczliwych: - choroba niedokrwienna serca - zapalenia mięśnia serca - kardiomiopatie (zastoinowe)

4 Przyczyny(2) Upośledzenie kurczliwości Wzrost obciążenia następczego: - nadciśnienie tętnicze - koarktacja aorty - zwężenie ujść tętniczych

5 Przyczyny(3) Upośledzenie kurczliwości Wzrost obciążenia wstępnego: - niedomykalność zastawek - przecieki na poziomie dużych naczyń i serca

6 Przyczyny(4) Ograniczenie napływu komorowego Zwężenie zastawek przedsionkowo-komorowych Śluzaki przedsionków Zapalenie zaciskające osierdzia lub z dużą ilością płynu Tachyarytmie Kardiomiopatia restrykcyjna

7 Przyczyny(4) Ograniczenie napływu komorowego Upośledzenie podatności komór: - przerost komór - kardiomiopatia przerostowa i restrykcyjna - nacieczenie mięśnia serca - kardiomiopatia niedokrwienna

8 Przyczyny (5) Krążenie hiperkinetyczne Nadczynność tarczycy Niedokrwistość Marskość wątroby Przetoki tętniczo-żylne Ciąża Stany gorączkowe

9

10 A B C D

11

12 Diagnostyka Objawy podmiotowe i przedmiotowe niewydolności serca i Obiektywny dowód dysfunkcji serca i Odpowiedź na właściwe leczenie

13 Diagnostyka (c.d.) Objawy o większej swoistości: - orthopnoë - napadowa duszność nocna - przepełnienie żył szyjnych - trzeszczenia nad płucami - powiększenie sylwetki serca - ostry obrzęk płuc - rytm cwałowy - podwyższone ciśnienie żylne (15 cm H 2 O) - refluks wątrobowo-szyjny

14 Diagnostyka (c.d.) Objawy o mniejszej swoistości: - obrzęki obwodowe - kaszel nocny - duszność wysiłkowa - powiększenie wątroby - przesięki do jam ciała - przyśpieszenie częstości skurczów serca

15 NYHA Klasa I: Dolegliwości pojawiają się przy większych wysiłkach lub zwykłe codzienne czynności nie wywołują objawów Klasa II: Przeciętne wysiłki dają umiarkowane dolegliwości Klasa III: Przeciętne wysiłki ujawniają nasilone dolegliwości Klasa IV: Dolegliwości spoczynkowe Zwykłe, przeciętne, większe ???

16

17 NYHA (c.d.) Klasa wg NYHA Śmiertelność pięcioletnia % I10 - 20 II10 - 20 III50 - 70 IV70 - 90

18 Diagnostyka (c.d.) Objawy EKG, rtg klp lub NPY Echokardiografia (angiografia izotopowa - RNA, SPECT rezonans magnetyczny - CMR) Ocena etiologii stopnia zaawansowania typu niewydolności Badania dodatkowe (koronarografia) Wybór leczenia

19 KATECHOLAMINY β1β1 α1α1 β2β2  HR  kurczliwość FFA  RAA skurcz naczyń  reabsorbcja Na +  preload  afterload  zużycie tlenu

20

21 KATECHOLAMINY NA w normie < 100 pg/ml 600-900 pg/ml - wzrost śmiertelności o 50% >900 pg/ml - wzrost śmiertelności o 80%

22 Mięsień serca - miocyt Angiotensyna II Reprogramowanie na poziomie genów - Łańcuchy miozyny (  -MHC) - Łańcuchy aktyny mięśni poprzecznie prążkowanych kardiomiocyt AT 1

23 Mięsień serca - fibroblast regulacja „w górę” (up-regulation) - TGF-  - kolagen typu I - kolagen typu III - fibronektyna Angiotensyna II fibroblast AT 1

24

25 ANP (BNP) Wykładnik: uszkodzenia funkcji skurczowej lewej komory przeciążenia (objętościowego) lewej komory skuteczności leczenia

26

27 Przyczyny pogorszenia I Sercowe - migotanie przedsionków - inne nadkomorowe zaburzenia rytmu - bradykardia - wystąpienie lub pogorszenie niedomykalności mitralnej lub trójdzielnej - niedokrwienie mięśnia sercowego (często bezobjawowe), zawał serca - nadmierne zmniejszenie obciążenia wstępnego (diuretyki + iACE)

28

29 Przyczyny pogorszenia II Pozasercowe - nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących podaży sodu i płynów oraz przyjmowania leków - ostatnio włączone leki (antyarytmiczne inne niż amiodaron, β- blokery, niesterydowe leki przeciwzapalne, werapamil, diltiazem) - nadużywanie alkoholu - niewydolność nerek (nadmierne stosowanie diuretyków)

30 Przyczyny pogorszenia III Pozasercowe cd - zakażenie - zatorowość płucna - dysfunkcja tarczycy (np.: w związku ze stosowaniem amiodaronu) - niedokrwistość (utajone krwawienie)


Pobierz ppt "Podziały Niewydolność serca: ostra vs przewlekła skurczowa vs rozkurczowa lewokomorowa vs prawokomorowa wyrównana vs niewyrównana."

Podobne prezentacje


Reklamy Google