Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Luk Zelderloo, Sekretarz Generalny EASPD Europejskie Stowarzyszenie Świadczeniodawców Usług dla Osób z Niepełnosprawnością

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Luk Zelderloo, Sekretarz Generalny EASPD Europejskie Stowarzyszenie Świadczeniodawców Usług dla Osób z Niepełnosprawnością"— Zapis prezentacji:

1 Luk Zelderloo, Sekretarz Generalny EASPD Europejskie Stowarzyszenie Świadczeniodawców Usług dla Osób z Niepełnosprawnością info@easpd.eu www.easpd.eu

2 Zarys prezentacji I.Charakterystyka jakości usług II.Innowacyjne rozwiązania III. Podstawowe kwestie związane ze strategią IV. Wnioski

3 I. Charakterystyka jakości usług 10 podstawowych wymogów odnośnie jakości usług: 1. Powinny przyczyniać się do pełnego uczestnictwa, integracji oraz pełnego i równego obywatelstwa 2. Powinny być projektowane pod kątem ludzi z niepełnosprawnością, ich zmieniajacych się potrzeb: dostosowane do indywidualnych potrzeb danej osoby, skoncentrowane na jednostce 3. Powinny być oparte o działanie w środowisku i zakorzenione w społeczeństwie 4. Powinny być osadzone w głównym nurcie i blisko z nim współpracować 5.Podejście holistyczne -> podejście wielostronne

4 I. Charakterystyka jakości usług 10 podstawowych wymogów odnośnie jakości usług: 6. Powinny być świadczone przez dobrze wyszkolony i zarządzany personel 7. Powinny mieć na uwadze jedność rodziny 8. Powinny być oparte na współpracy osób zainteresowanych 9. Powinny zapewniać bezpieczeństwo wszystkim z nich korzystającym 10. Powinny pozwalać na dokonywanie realnych i świadomych wyborów

5 II. Innowacyjne rozwiązania Wytyczona ścieżka Wsparcie ze strony głównego nurtu  Sieci wsparcia wokół klienta  Placówki służące wiedzą ekspercką/centra wiedzy  Gotowe rozwiązania, zgranie i integracja (plug&play)  Szkolenie personelu głównego nurtu pod kątem świadczenia wsparcia  …

6 II. Innowacyjne rozwiązania Wytyczona ścieżka Technologie teleinformatyczne i asystujące  Wsparcie na odległość  Nauczanie na odległość  Wsparcie poprzez centra obsługi telefonicznej  … Których celem jest:  Zatrudnienie  Integracja  Pełne obywatelstwo

7 II. Innowacyjne rozwiązania Wytyczona ścieżka Nowe rodzaje usług  Systemy pomocy rodzinie  Wsparcie środkowiskowe  Budowanie sieci i społeczności  Zapewnienie dostępnych informacji i porad prawnych  Ośrodki opieki  Usługi dla osób starzejących się i niepełnosprawnych członków ich rodzin  Wczesna interwencja

8 II. Innowacyjne rozwiązania Wytyczona ścieżka Innowacyjne wsparcie w domu  Osadzone w środowisku  Zorientowane na korzystającego z usług  Kontrola jakości, rekrutacja…  Ugruntowane w środowisku – wsparcie korzystających z usług.  …

9 II. Innowacyjne rozwiązania Wytyczona ścieżka  Nowe relacje pomiędzy niosącymi wsparcie a korzystającymi z niego, rodzinami oraz władzami  ‘’Współtworzenie” usług

10 III. Podstawowe kwestie związane ze strategią Przejście od zawstydzania i oskarżania do pozytywnej zmiany :  Sformułowanie/Wyrażenie!  Czego pragniemy?  Zaangażowanie wszystkich zainteresowanych osób  Osób z niepełnosprawnością  Rodzin  Profesjonalistów  Związków zawodowych  Władz …

11 III. Podstawowe kwestie związane ze strategią Ponowne przeszkolenie i ocena profesjonalistów:  Stary model defektu medycznego (defektologia)  Tradycyjne przemysłowe modele zarządzania (standardyzacja, ekonomia skali)  Pracownicy zajmujący się opieką…to ubodzy pracujący

12 12 III. Podstawowe kwestie związane ze strategią Rozproszone kompetencje = brak spójności  Służba zdrowia, wymiar sprawiedliwości, edukacja, sprawy wewnętrzne, zatrudnienie ….  Poziom państwowy, regionalny oraz miejski  Potrzebna zgoda społeczna

13 13 III. Podstawowe kwestie związane ze strategią Finansowanie (system)  Potrzeba zazębiającego się finansowania  Reorganizacja tradycyjnego systemu trójkąta  Reformy w czasach kryzysu = przegrana

14 14 III. Podstawowe kwestie związane ze strategią Systemy zapewnienia jakości  Tradycyjnie: uwaga skoncentrowana na wnoszonym wkładzie  Więcej aktualnych systemów  Uwaga skoncentrowana na wydajności i procesie  Produkt i wyniki

15 15 III. Podstawowe kwestie związane ze strategią Miejsce osób niepełnosprawnych, seniorów…  Niepełnosprawni za kierownicą  Promowanie modeli wsparcia

16 16 IV. Wnioski Ponowne potwierdzenie celów strategii Pozytywny przekaz Zgoda społeczna oparta na jasnych wartościach i zaangażowanie osób zainteresowanych Ponowne przeszkolenie pracowników Wzmocnienie/upodmiotowienie poprzez wzmacniające wsparcie Zasada inwestycji! Przydzielony budżet. Przywództwo

17 17 Przy wsparciu finansowym Programu UE na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych Innovation “EaSI” (2014-2020) Dziękujemy! EASPD Av. d’Auderghem 63 / Oudergemlaan B – 1040 Brussels Tel +32 2 282 46 10 – Fax +32 2 230 72 33 www.easpd.eu info@easpd.eu


Pobierz ppt "Luk Zelderloo, Sekretarz Generalny EASPD Europejskie Stowarzyszenie Świadczeniodawców Usług dla Osób z Niepełnosprawnością"

Podobne prezentacje


Reklamy Google