Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BACKUP – TWÓJ WRÓG I PRZYJACIEL Jeżeli coś może się popsuć w wielu miejscach, to pierwsze uszkodzenie wystąpi tam, gdzie wyrządzi największe szkody Kamil.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BACKUP – TWÓJ WRÓG I PRZYJACIEL Jeżeli coś może się popsuć w wielu miejscach, to pierwsze uszkodzenie wystąpi tam, gdzie wyrządzi największe szkody Kamil."— Zapis prezentacji:

1 BACKUP – TWÓJ WRÓG I PRZYJACIEL Jeżeli coś może się popsuć w wielu miejscach, to pierwsze uszkodzenie wystąpi tam, gdzie wyrządzi największe szkody Kamil Porembiński paszczak@thecamels.org GG: 5407049 JID: paszczak000@chrome.pl

2 CO TO JEST BACKUP? Kopia bezpieczeństwa (ang. Backup copy) lub po prostu Backup – w informatyce dane, które mają służyć do odtworzenia oryginalnych danych w przypadku ich utraty lub uszkodzenia. Proces wykonywania kopii bezpieczeństwa, w odniesieniu do kopii długotrwałych, jest nazywany archiwizacją. Niektóre edytory i procesory tekstu wykonują taką kopię automatycznie, aby umożliwić odtworzenie zawartości pliku w razie awarii komputera lub samego programu, a także aby umożliwić odtworzenie poprzedniej wersji pliku po stwierdzeniu dokonania niepożądanych zmian. W obu przypadkach kopia dokonywana jest automatycznie, w pierwszym wypadku jest wykonywana co pewien czas, a w drugim podczas zapisu. Taka krótkotrwała kopia jest najczęściej automatycznie nadpisywana przy wykonywaniu następnej kopii.

3 CO TO JEST BACKUP? Mechanizm kopii bezpieczeństwa spotykany jest najczęściej w środowiskach serwerowych, gdzie regularne i automatyczne tworzenie kopii ważnych danych jest podstawowym mechanizmem ochrony tych danych. W zadanych odstępach czasu specjalne oprogramowanie serwera automatycznie tworzy kopie chronionych danych na zewnętrznych nośnikach, np. kasetach magnetycznych, płytach CD/DVD lub zewnętrznych dyskach twardych. Istnieją również specjalistyczne systemy, pozwalające na zdalne wykonywanie kopii bezpieczeństwa, np. przez sieć lokalną lub Internet; chronione w ten sposób dane umieszczane są na dyskach serwerów w odległych centrach archiwizacji. Taka technika pozwala skutecznie chronić dane przed większością zdarzeń losowych takich jak: kradzieże sprzętu, pożary czy powodzie.

4 PO CO NAM BACKUP? Ochrona przed utratą danych Bezpieczeństwo Możliwość cofnięcia zmian Historia Zmniejszanie skutków awarii Odzyskania pojedynczych plików utraconych w wyniku skasowania lub nadpisania zawartości Wykonania operacji przywrócenia do działania całego systemu, nawet bez konieczności reinstalacji systemu operacyjnego

5 RODZAJE BACKUPU Kopia pełna Kopia przyrostowa Kopia różnicowa

6 KOPIA PEŁNA Kopia pełna polega na skopiowaniu wszystkich plików i oznaczeniu każdego z nich jako zarchiwizowanego. Kopie pełne są najłatwiejsze w użyciu podczas odzyskiwania plików, ponieważ wymagają jedynie posiadania najświeższej taśmy lub pliku. Wykonywanie kopii pełnych zajmuje najwięcej przestrzeni na nośnikach (i zazwyczaj czasu), ponieważ kopiowany jest każdy plik, niezależnie od tego, czy został zmieniony od czasu tworzenia ostatniej kopii zapasowej.

7 KOPIA PRZYROSTOWA Kopia przyrostowa polega na kopiowaniu jedynie tych plików, które zostały utworzone lub zmienione od czasu utworzenia ostatniej kopii przyrostowej lub normalnej oraz na oznaczeniu ich jako zarchiwizowanych. Pozwala to na skrócenie czasu potrzebnego do ukończenia procesu tworzenia kopii zapasowej. Przed utworzeniem pierwszej kopii przyrostowej powinno się utworzyć normalną kopię systemu. Jeżeli korzysta się z kombinacji kopii normalnych oraz przyrostowych, to do odtworzenia danych konieczne jest posiadanie, w chronologicznym porządku, ostatnio utworzonej kopii normalnej oraz wszystkich kolejnych kopii przyrostowych.

8 KOPIA RÓŻNICOWA Kopia różnicowa polega na kopiowaniu jedynie tych plików, które zostały utworzone lub zmienione od czasu utworzenia ostatniej kopii normalnej. Pozwala to skrócić czas konieczny do jej utworzenia. Podczas wykonywania kopii różnicowej kopiowane pliki nie są oznaczane jako zarchiwizowane. Przed utworzeniem pierwszej kopii różnicowej zalecane jest wykonanie pełnej kopii normalnej. Jeżeli korzysta się z kombinacji kopii normalnych oraz różnicowych, to do odtworzenia danych konieczne jest posiadanie ostatniej kopii normalnej oraz ostatniej kopii różnicowej.

9 CZYM ROBIĆ BACKUP? Metoda kopiuj i wklej  Skopiuj pliki na płyty CD / DVD lub inne nośniki za pomocą myszki Polecenia systemowe / konsola  Automatyczne kopiowanie, pakowanie plików Specjalne aplikacje archiwizujące  AMANDA  Konserve  KBackup Specjalne urządzenia, serwery do robienia backupu  StorageCab 600  LTO – 3 FH

10 BACKUP DLA OPORNYCH [root@nyo ~]# crontab -e * 24 * * * tar -zcf /opt/home-`date +%d-%m`.tar.gz /home Automatyczne kopie zapasowe dzięki CRONie: [root@nyo ~]# cp -R /home /mnt/backup Kopia na własną rękę: [root@nyo ~]# mondoarchive -OVr -d /dev/dvd -9 -I /etc -gF Kopia za pomocą aplikacji Mondo:

11

12 APLIKACJE ARCHIWIZUJĄCE AMANDA KBackup Konserve Drakbackup (Mandriva)‏ Mondo Afbackup Arkeia Lone-Tar

13

14 MONDO

15

16

17

18

19

20 URZĄDZENIA ARCHIWIZUJĄCE Streamery Serwery Macierze dyskowe

21 CO BACKUPOWAĆ? System  Aplikacje  Pliki systemowe  Skrypty  Konta klientów Dane  Dokumenty  Pliki  Bazy danych  Wszystko

22 TECHNIKI ROBIENIA BACKUPU DiskToCD  Tani (przypadku małej ilości danych)‏  Wygodny  Mała pojemność DiskToTape  Dość tani (cena do pojemności)‏  Powolny  Trwały DiskToDisk  Bardzo szybki  Dość drogi (cena do pojemności)‏  Dużo miejsca

23 JAK CZĘSTO ROBIĆ BACKUP? Okresowość wykonywania backupu zależy od ilości danych jak i częstości ich zmiany. Nie ma sensu tworzyć dziennych kopii plików, jeśli je modyfikujemy raz na miesiąc. Dobrym pomysłem jest wykonywanie tygodniowych backupów różnicowych, a raz na miesiąc backup całościowy. Wszystko zależy od naszych potrzeb, poczucia bezpieczeństwa, możliwości oraz wygody.

24 STRATEGIA Ciągłe wykonywanie pełnej kopii danych na tych samych nośnikach jest jednym z podstawowych błędów. Przede wszystkim — nie pozwala na zachowanie historii wykonywanych zmian. Nie chroni więc przed sytuacją, kiedy fakt uszkodzenia plików jest odnotowywany w kilka dni po awarii. Zastosowanie wielu nośników i właściwego harmonogramu rotacji nośników rozwiązuje ten problem. Powszechnie stosuje się jeden z dwóch harmonogramów rotacji nośników wykorzystywanych do tworzenia kopii bezpieczeństwa.

25 DZIADEK-OJCIEC-SYN Hierarchia GFS (Grandfather – Father - Son) została zaprojektowana do archiwizacji na streamerze, jednak sprawdza się również przy innych nośnikach. Jest to jeden z najpopularniejszych algorytmów rotacji nośników. Zakładając pięciodniowy tydzień pracy, kolejne nośniki oznaczane są w sposób następujący: Syn — cztery oznaczają kolejne dni tygodnia: poniedziałek, wtorek, środę, czwartek; codziennie będą wykonywane na nich kopie przyrostowe Ojciec — pięć oznaczonych zostaje kolejnymi numerami tygodni: tydzień 1., tydzień 2. i tak do tygodnia 5.; w każdy piątek będzie wykonywana na nich pełna kopia Dziadek — dwanaście powinno zostać opisane nazwami kolejnych miesięcy, na koniec każdego miesiąca będzie wykonywana na nich pełna kopia; powinny być przechowywane poza miejscem, w którym znajdują się serwery

26 WIEŻA HANOI Drugą popularną strategią wykonywania kopii jest Wieża Hanoi. Jest bardziej skomplikowana od metody GFS i trudniejsza do wdrożenia. Jej zaletą jest niższy koszt wykonania pełnej rocznej kopii (zaleta przy konieczności przechowywania kopii przez dłuższy okres czasu). Nośniki oznaczane są kolejnymi literami alfabetu: A, B, itd. Proces rozpoczynamy od nośnika A i używamy go cyklicznie co drugi dzień. Na nośniku B zapisujemy kopię w pierwszy dzień, w którym nie został użyty nośnik A. Nośnik B będzie teraz wykorzystywany co czwarty dzień cyklu. Kolejny nośnik (C) zostaje użyty po raz pierwszy, kiedy nie był wykorzystywany nośnik A ani nośnik B i będzie wykorzystywany cyklicznie co 8 dni. W łatwy sposób można dodawać kolejne nośniki.

27 SPOSÓB PRZECHOWYWANIA CD i DVD: teoretycznie do 100 lat, ale w praktyce najtańsze płyty sprawiają problemy po 2 latach; są odporne na działanie pola elektromagnetycznego, należy chronić je przed wysoką temperaturą oraz nie wystawiać na działanie promieni słonecznych. dyski magnetooptyczne: do 50 lat; są odporne na działanie pola elektromagnetycznego. Taśmy magnetyczne: do 20 lat; należy chronić je przed działaniem pola elektromagnetycznego (monitory, głośniki, urządzenie elektryczne wysokiej mocy, itp.)‏

28 BACKUP A BEZPIECZEŃSTWO Należy pamiętać, że źle przechowywany backup może stać się łupem i ciekawym kąskiem dla wielu nieuczciwych ludzi. Ważne jest, by nośniki nie znajdowały się w żadnym wypadku w tym samym pomieszczeniu, a jeszcze lepiej — budynku, co urządzenia, z których dane przechowują. Zapobiegnie to jednoczesnemu uszkodzeniu danych oryginalnych i ich kopii w wyniku katastrofy (pożar, powódź, przepięcie w sieci energetycznej) lub kradzieży. Jednocześnie muszą znajdować się w takiej odległości, by możliwe było ich szybkie dostarczenie i odzyskanie danych.

29 PAMIĘTAJ ABY ROBIĆ BACKUP......bo nigdy nie wiesz co jutro Ciebie czeka!

30 KONIEC PYTANIA?...odpowiedź jak zwykle jest na google.pl ;-)‏


Pobierz ppt "BACKUP – TWÓJ WRÓG I PRZYJACIEL Jeżeli coś może się popsuć w wielu miejscach, to pierwsze uszkodzenie wystąpi tam, gdzie wyrządzi największe szkody Kamil."

Podobne prezentacje


Reklamy Google