Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie portfelem i ryzykiem Optymalizacja kosztów energii i zabezpieczanie ryzyk Ralf Höper, Senior Portfolio Manager Vattenfall Europe Power Management.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie portfelem i ryzykiem Optymalizacja kosztów energii i zabezpieczanie ryzyk Ralf Höper, Senior Portfolio Manager Vattenfall Europe Power Management."— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie portfelem i ryzykiem Optymalizacja kosztów energii i zabezpieczanie ryzyk Ralf Höper, Senior Portfolio Manager Vattenfall Europe Power Management GmbH 30. września 2009

2 2 W ruchu… Rynek

3 3 …postawa pasywna… Rynek

4 4 …ruszmy się! Rynek

5 5 Vattenfall Europe Power Management GmbH VEPM GmbH2008 Zabezpieczony wolumen energii elektrycznejok. 30 TWh Kadra5 osób Klienciok. 60 Licencjaod 2002 roku

6 6 Rozwój rynku - klienci (Skandynawia, Niemcy) Początki –Duże spółki energetyczne, komunalne, mniejsze spółki handlowe –Produkty: standardowe i niestandardowe - energia elektryczna –Główny cel: optymalizacja kosztów, dostęp do rynku –Niepewna sytuacja prawna Sytuacja obecna –Mniejsze spółki komunalne, przemysł, spółki joint venture –Outsourcing dla spółek, których podstawowa działalność nie jest związana z energią elektryczną –Strategiczne podejście do handlu powiązanymi produktami (również produktami finansowymi) –Klucz do sukcesu: informacja i know-how –Wycena i handel opcjami –Usługi dodatkowe dla klientów (np. fakturowanie) Przyszłość –Integracja rynków europejskich

7 7 Ceny wewnętrzne Dystrybucja, przemysł, gosp. domowe Elektrownie Sprzedaż Produkcja Poprzedni łańcuch wartości Handel hurtowy Ceny rynkowe Handel i zarządzenie portfelem Elektrownie Produkcja Nowy łańcuch wartości Dystrybucja, przemysł, gosp. domowe Sprzedaż Proces wyceny

8 8 Spojrzenie wstecz: system dwóch cen Dostawa na żądanie Ceny hurtowe Koszty produkcji

9 9 2016-01-09 Tytuł prezentacji, Imię i Nazwisko Integrujący się rynek europejski Polityka energetyczna UE jako główny czynnik zbliżający rynki Docelowo nastąpi konwergencja rynków energetycznych i emisji w 25 państwach Unii Europejskiej Zintegrowany rynek będzie charakteryzował się następującymi właściwościami: –Ceny wyznaczają popyt i podaż –CO 2 jest globalnym czynnikiem cenotwórczym –Najpierw korelacje cen, później połączenie rynków –Zmienność cen determinowana przez globalne towary (ropa naftowa, węgiel, gaz) –Bardziej efektywna i aktywna wymiana międzysystemowa Następstwa tego procesu mają dla Polski istotne znaczenie Giełdy: Nordpool, EEX, APX, Powernext, TGE

10 10 Rozwój rynku forward w Polsce

11 11 Zmienność… jak przełożyć ją na wyniki? Risk ChanceProfit Loss Zyskiwanie na elastyczności Struktura otwartego kontraktu Połączenie produktów hurtowych i strukturyzowanych Aktywna dywersyfikacja Strategie wykorzystujące współzależne rynki Zmienność jest najważniejszym czynnikiem dla zyskownego i efektywnego zarządzania portfelem Efektywne portfele pokazujące zbilansowany stosunek zysku do ryzyka

12 12 Elastyczność odpowiedzią na zmienność t Euro/MW Krzywa ceny rynkowej Prognoza zapotrzebowania Nadpodaż Niedostateczna podaż Niska cena: Kupuj więcej Wysoka cena: kupuj lub sprzedawaj mniej

13 13 … droga do zintegrowanego zarządzania ryzykiem Pełna podaż Zarządzanie ryzykiem Kompetencje Zarządzanie portfelem Strukturyzacja Strategia Cena …..gdzie jesteś dzisiaj i gdzie chciałbyś być w przyszłości?

14 Dziękuję za uwagę….


Pobierz ppt "Zarządzanie portfelem i ryzykiem Optymalizacja kosztów energii i zabezpieczanie ryzyk Ralf Höper, Senior Portfolio Manager Vattenfall Europe Power Management."

Podobne prezentacje


Reklamy Google