Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, styczeń 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, styczeń 2014 r."— Zapis prezentacji:

1

2 Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, styczeń 2014 r.

3 3 Definicja PPP: wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym; przedmiotem PPP są projekty oparte o umowy długoterminowe, zawarte pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym, których celem jest stworzenie składników infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług o charakterze publicznym; Spotkanie w JST dotyczące Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

4 4 Krajowe ramy prawne PPP: Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 19 grudnia 2008 r.; Ustawa o koncesji; Prawo Zamówień Publicznych; Ustawa o gospodarce komunalnej; Ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym; Kodeks spółek handlowych; Kodeks cywilny. Spotkanie w JST dotyczące Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

5 5 Regulacje unijne PPP: Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady; Komunikaty Komisji Europejskiej; Wytyczne Komisji Europejskiej; Rezolucje Parlamentu Europejskiego; Zielone Księgi. Spotkanie w JST dotyczące Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

6 6 Założenia PPP: Długoterminowa współpraca pomiędzy podmiotem sektora publicznego i sektora prywatnego; Umowa PPP obejmuje projektowanie, budowę finansowanie i utrzymanie infrastruktury publicznej przez podmiot prywatny; Wynagrodzenie w trakcie trwania umowy PPP dla podmiotu prywatnego; Prawo własności infrastruktury pozostaje po stronie publicznej; Spotkanie w JST dotyczące Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

7 7 Modele PPP: PPP KONCESJA Spotkanie w JST dotyczące Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Podmiot publicznyPodmiot prywatny Podmiot publiczny Podmiot prywatny Odbiorcy końcowi umowa + wynagrodzenie świadczenie usług wynagrodzenie umowa

8 8 Modele PPP: Spotkanie w JST dotyczące Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

9 9 Zalety i wady PPP Zalety: maksymalizacja wykorzystania mocnych stron każdego z partnerów; krótszy czas realizacji projektu; redukcja zaangażowania kapitałowego strony publicznej; wyższa jakość i efektywność dzięki wykorzystaniu doświadczeń i specjalizacji podmiotu prywatnego; weryfikacja efektywności i opłacalności projektu (przez podmiot prywatny – tj. rynek); jeden podmiot odpowiedzialny za realizację całości przedsięwzięcia; dostęp do nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań i technologii; możliwość podziału przychodów pomiędzy stroną publiczną a prywatną. Spotkanie w JST dotyczące Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

10 10 Zalety i wady PPP Wady: koszt transferu ryzyka na partnera prywatnego; relatywnie wyższy koszt kapitału inwestora prywatnego rekompensowany poprzez efektywność realizacji przedsięwzięcia; koszty przygotowania postępowania przetargowego; sztywny harmonogram zobowiązań o charakterze długoterminowym strony publicznej wobec partnera prywatnego; skomplikowany, pracochłonny i kosztowny proces implementacji modelu PPP; ograniczony dostęp podmiotu publicznego do informacji w zakresie realizowanego projektu. Spotkanie w JST dotyczące Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

11 11 Platforma PPP Cele: skuteczna realizacja projektów PPP w tym projektów hybrydowych; ograniczenie kosztów przygotowania dokumentacji dzięki dostarczeniu gotowych, standardowych pakietów dokumentacyjnych do wykorzystania przez instytucje zamawiające; zachęcenie administracji publicznej do stosowania PPP. Spotkanie w JST dotyczące Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

12 12 Platforma PPP Główne obszary działań: wsparcie projektowe; łączenie projektów PPP z funduszami unijnymi; publikacje i raporty; spotkania i konferencje; strona internetowa Platformy PPP; warsztaty i udział merytoryczny w wydarzeniach poświęconych PPP; współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za PPP. Spotkanie w JST dotyczące Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

13 13 Strony www: Platforma PPP – www.ppp.gov.plwww.ppp.gov.pl Baza projektów PPP – www.bazappp.gov.plwww.bazappp.gov.pl Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich – www.fundusze.dolnyslask.plwww.fundusze.dolnyslask.pl Spotkanie w JST dotyczące Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

14


Pobierz ppt "Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, styczeń 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google