Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Kiedy warto rozważyć użycie Project Online?  Odbiorcy rozwiązania  Najważniejsze obszary funkcjonalne  Korzyści biznesowe  Oferta Microsoft  Dodatkowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Kiedy warto rozważyć użycie Project Online?  Odbiorcy rozwiązania  Najważniejsze obszary funkcjonalne  Korzyści biznesowe  Oferta Microsoft  Dodatkowe."— Zapis prezentacji:

1

2  Kiedy warto rozważyć użycie Project Online?  Odbiorcy rozwiązania  Najważniejsze obszary funkcjonalne  Korzyści biznesowe  Oferta Microsoft  Dodatkowe informacje Agenda

3  W większości organizacji pracujących projektowo  Ze strony zarządu firmy istnieje potrzeba dostępu do zbiorczej informacji na temat wszystkich prowadzonych projektów (portfela projektów) i zgłoszonych inicjatyw projektowych  Kierownicy projektów potrzebują łatwego sposobu na udostepnienie informacji o projekcie wszystkim zainteresowanym (zarządowi, innym kierownikom oraz członkom zespołu projektowego)  Prowadzone projekty zależą od siebie lub korzystają ze współdzielonych zasobów  Ze względu na ograniczenia budżetu i dostępnych zasobów zachodzi potrzeba wyboru do realizacji tylko tych inicjatyw projektowych, które są najbardziej zgodne z celami strategicznymi i są w zakresie możliwości firmy Kiedy warto rozważyć użycie Project Online?

4  Członkowie zarządu  Kierownicy projektów i programów  Menadżerowie portfela  Menadżerowie zasobów  Członkowie zespołów projektowych Odbiorcy rozwiązania

5 Zarządzanie projektami i portfelem

6 Obsługa inicjatyw Raporty dotyczące portfela Wybór portfela

7 Jednym kliknięciem przenieś wybrane inicjatywy do fazy wyboru portfela. Łatwe rejestrowanie nowych inicjatyw z całej firmy. Zrzut ekranu z aplikacji Project Online

8 Określ czynniki biznesowe, które są reprezentatywne dla celów inwestycyjnych Twojej organizacji. Zrzut ekranu z aplikacji Project Online

9 Określ ilościowo wpływ na każdy wcześniej zdefiniowany czynnik biznesowy. Zrzut ekranu z aplikacji Project Online

10 Ustal priorytet czynników biznesowych poprzez intuicyjną procedurę porównywania parami. Zrzut ekranu z aplikacji Project Online

11 Dopasuj inicjatywy projektowe do czynników biznesowych na podstawie wcześniej zdefiniowanych ilościowych kryteriów oceny wpływu. Zrzut ekranu z aplikacji Project Online

12 Kadra zarządzająca może oznaczyć wybrane projekty jako konieczne, ze względu na wymogi prawne lub inne okoliczności. Krzywa efektywności określa optymalny portfel, przy założeniu określonego budżetu i innych zadanych ograniczeń (np. zasobów). Zrzut ekranu z aplikacji Project Online

13 Zrzut ekranu z Grupowanie według wielu różnych kategorii pozwala na porównanie istotnych danych projektów (koszt, praca, etc). Sortowanie projektów według wybranych metadanych pozwala lepiej zidentyfikować które projekty należy przyspieszyć, opóźnić lub zamknąć. Zrzut ekranu z aplikacji Project Online

14 Dzięki rozbudowanym możliwościom tworzenia wizualnych raportów można w łatwy sposób tworzyć i udostępniać kokpity reprezentujące wydajność portfela lub programu. Zrzut ekranu z aplikacji Excel Power BI

15 Praca z harmonogramem Raporty dotyczące projektu Nadzorowanie projektu

16 Zrzut ekranu z programu Project Pro Inspektor zadań zaleca podjęcie działań naprawczych w celu rozwiązania konfliktów w harmonogramie. W tym przypadku proponuje przesunięcie terminu wykonania zadania, aby rozwiązać problemy z zasobem i datą ukończenia. Konflikty w harmonogramie są też wyróżnione poprzez falistą linię na osi czasu. Konflikty w harmonogramie są wyróżnione przy pomocy czerwonych ikon i podkreśleń. W tym przypadku proponowany zasób jest już przydzielony, natomiast data ukończenia koliduje z niezbędnym poprzednim zadaniem.

17 Zrzut ekranu z programu Project Pro W widoku Terminarza zespołu kierownicy projektów mogą przeglądać przydziały zasobów do zadań i rozwiązywać – za pomocą wizualnego narzędzia – ewentualne problemy z nadmiernym lub niewystarczającym obciążeniem harmonogramów.

18 Zrzut ekranu z aplikacji Project Online Zobacz plany projektu w aplikacji Project Online i dokonaj niezbędnych zmian – bez względu na to, gdzie się znajdujesz i z jakiego urządzenia korzystasz.

19 Zrzut ekranu z aplikacji Project Online Wykorzystuj istniejące lub twórz własne przepływy pracy jako szablony metodologii realizacji projektu.

20 Zrzut ekranu z programu Project Pro Gotowe i łatwe do dostosowania szablony raportów pozwalają szybko budować interaktywne raporty z danych projektu.

21 Planowanie zasobów Rezerwacja zasobów Grafiki

22 Zrzut ekranu z aplikacji Project Online Zasoby można grupować w wielu kategoriach i w maksymalnie trzech warstwach. Dzięki temu łatwo zaobserwować, jak niektóre grupy zasobów wyglądają w porównaniu z innymi. Zasoby można również sortować według tych samych kategorii, których używa się do grupowania. W tym przypadku środki w pierwszej kolejności są grupowane według rodzaju (tzn. materiał lub praca), a następnie są sortowane według ich najszybszego możliwego terminu dostępności.

23 Zrzut ekranu z aplikacji Project Online Uzyskaj przejrzysty obraz wykorzystania puli zasobów w różnych projektach oraz zasobów pozostających do dyspozycji.

24 Członkowie zespołu mogą raportować czas pracy i aktualizować zadania w jednym widoku. Poza godzinami pracy, widok grafiku pozwala śledzić także zadania administracyjne, urlopy, nieobecności oraz zdefiniowane przez użytkownika zadania osobiste. Zrzut ekranu z aplikacji Project Online

25 Zrzut ekranu z programu Project Pro Intuicyjny interfejs umożliwia kierownikowi projektu przesłanie wniosku o zasób.

26 Zrzut ekranu z aplikacji Project Online Menedżer zasobów może użyć filtrów, żeby zobaczyć określony zestaw zasobów.

27 Zrzut ekranu z aplikacji Project Online Prosty interfejs do zatwierdzania/odrzucania wniosków.

28 W programie Project Pro kierownik projektu widzi zatwierdzone zasoby. Zrzut ekranu z programu Project Pro

29 Udostępnianie w chmurze Komunikacja w zespole Witryna projektu

30 Miej stały dostęp do informacji i podejmuj trafniejsze decyzje dzięki widokom portfeli, projektów oraz osi czasu przez przeglądarkę internetową. Zrzut ekranu z aplikacji Project Online

31 Sukces żadnego projektu nie będzie możliwy bez możliwości wzajemnego udostępniania dokumentów. Dzięki usłudze OneDrive dla firm, członkowie zespołu mogą bezpiecznie udostępniać dokumenty innym zainteresowanym.

32 Zrzut ekranu z aplikacji Project Online Witryna zespołu projektowego zapewnia użytkownikom w jednym miejscu wszystko co jest potrzebne do wspólnej pracy nad projektem (harmonogram projektu, zadania, dokumentację, rejestr problemów ryzyk, wspólny notes, wiadomości i komentarze).

33 Integracja z komunikatorem Skype dla firm* pozwala widzieć status dostępności członków zespołu projektowego i komunikować się w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem czatu, głosu, obrazu i współdzielonego ekranu. * Skype dla firm jest usługą dodatkową. Zrzut ekranu z aplikacji Project Pro

34  Centralny dostęp do informacji o wszystkich prowadzonych i planowanych projektach  Usprawnienie procesów selekcji i zarządzania projektami  Lepsza kontrola harmonogramu, kosztów i wykorzystania zasobów  Zmniejszenie niekorzystnego wpływu ryzyka w projektach  Poprawa komunikacji w projekcie  Ustandaryzowanie metod pracy Najważniejsze korzyści biznesowe

35 Zalety rozwiązania w chmurze

36 Menadżerowie projektów (dostęp do aplikacji Project Pro na 5 urządzeniach, aktualizacja do najnowszej wersji, tworzenie harmonogramów, synchronizacja z Project Online) Członkowie zespołu projektowego (zarządzanie zadaniami, grafiki, udostępnianie dokumentów) Biuro zarządzania projektami i kadra kierownicza (wszystko to co Project Lite oraz dodatkowo analiza biznesowa, zarządzanie zasobami, obsługa inicjatyw, wybór portfela i jego optymalizacja) * Szacując całościowe koszty rozwiązania należy także wziąć pod uwag koszty związane z dostosowaniem rozwiązania do potrzeby danej organizacji. Polecamy w tej kwestii kontakt z jednym z partnerów Microsoft z kompetencją Project and Portfolio Management. Oferta chmurowa Microsoft

37

38


Pobierz ppt " Kiedy warto rozważyć użycie Project Online?  Odbiorcy rozwiązania  Najważniejsze obszary funkcjonalne  Korzyści biznesowe  Oferta Microsoft  Dodatkowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google