Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lectio XVI Coniunctivus perfecti et plusquamperfecti Cum historicum.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lectio XVI Coniunctivus perfecti et plusquamperfecti Cum historicum."— Zapis prezentacji:

1 Lectio XVI Coniunctivus perfecti et plusquamperfecti Cum historicum

2 Zasady tworzenia  coniunctivus perfecti activi tworzymy dodając do tematu perfecti końcówki:  coniunctivus plusquamperfecti activi tworzymy dodając do tematu perfecti końcówki: 1. -erim1. -erimus 2. -eris2. -eritis 3. -erit3. -erint 1. -issem1. -issemus 2. -isses2. -issetis 3. -isset3. -issent

3 Coniunctivus perfecti activi Kon. IKon. IIKon. IIIKon. IV sum, esse, fui Singularis 1.amav-erim 2.amav-eris 3.amav-erit vid-erim vid-eris vid-erit leg-erim leg-eris leg-erit audi-erim audi-eris audi-erit fu-erim fu-eris fu-erit Pluralis 1.amav-erimus 2.amav-eritis 3.amav-erint vid-erimus vid-eritis vid-erint leg-erimus leg-eritis leg-erint audi-erim audi-erit audi-erint fu-erimus fu-eritis fu-erint

4 Coniunctivus plusquamperfecti activi Kon. IKon. IIKon. IIIKon. IV sum, esse, fui Singularis 1.amav-issem 2.amav-isses 3.amav-isset vid-issem vid-isses vid-isset leg-issem leg-isses leg-isset audi-issem audi-isses audi-isset fu-issem fu-isses fu-isset Pluralis 1.amav-issemus 2.amav-issetis 3.amav-issent vid-issemus vid-issetis vid-issent leg-issemus audi-issemus audi-issetis fu-issemus fu-issetis fu-issent

5 Zasady tworzenia  coniunctivu perfecti passivi tworzymy dodając do participium perfecti passivi formę czasownika posiłkowego:  coniunctivus plusquamperfecti passivi tworzymy dodając do participium perfecti passivi formę czasownika posiłkowego: 1. sim1. simus 2. sis2. sitis 3. sit3. sint 1. essem1. essemus 2. esses2. essetis 3. esset3. essent

6 Coninctivus perfecti passivi SingularisPluralis 1.amatus, a, um sim 2.amatus, a, um sis 3.amatus, a, um sit amatus, a, um simus amatus, a, um sitis amatus, a, um sint

7 Coninctivus plusquamperfecti passivi SingularisPluralis 1.amatus, a, um essem 2.amatus, a, um esses 3.amatus, a, um esset amatus, a, um essemus amatus, a, um essetis amatus, a, um essent

8 Cum historicum  spójnik cum często tłumaczy się w zdaniach czasowo: kiedy? skoro?  jeżeli zdanie okolicznikowe ma oddźwięk przyczynowy, wówczas wymaga wykorzystania koniunktiwu  *przy czynnościach równoczesnych wykorzystuje się con. imperfecti  *przy czynności uprzedniej wykorzystuje się con. plusquamperfecti Cum Graeci Troiam vastarent, Aeneas et eius amici Troiam reliquerunt. Caesar, cum Pharnacem regem vicisset, ad senatores Romanos scripsit.

9 Ćwiczenia  wykonaj ćw. 3 ze strony 36  przetłumacz Varia ze strony 35 zwracając uwagę na nowe zagadnienia gramatyczne

10 Odpowiedź do ćwiczenia 1  mitto, mittĕre, misi, missum activum: mittas, mitteres, miseris, misisses passivum: mittaris, mittereris, missus sis, missus esses  accuso, accusare, accusavi, accusatum activum: accusent, accusarent, accusaverint, accusavissent passivum: accusentur, acussarentur, accusatus sint, accusati essent

11 Odpowiedź do ćwiczenia 3  es – sis  sunt – sint  erant – essent  fuisti – fueris  potuerat – potuesset  proderant – prodessent  adfuit – adfuerit  abest – absit  respondit – respondat  eminent – eminant  audiverat – audivisset  pugnabat - pugnaret


Pobierz ppt "Lectio XVI Coniunctivus perfecti et plusquamperfecti Cum historicum."

Podobne prezentacje


Reklamy Google