Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontrola zarządcza w jednostce budżetowej. Regulacje prawne kontroli zarządczej: 1.Ustawa o finansach publicznych 2. Rozporządzenie Ministra Finansów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontrola zarządcza w jednostce budżetowej. Regulacje prawne kontroli zarządczej: 1.Ustawa o finansach publicznych 2. Rozporządzenie Ministra Finansów."— Zapis prezentacji:

1 Kontrola zarządcza w jednostce budżetowej

2 Regulacje prawne kontroli zarządczej: 1.Ustawa o finansach publicznych 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z 16.12.2009r w sprawie standardów kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych

3 Co to jest kontrola zarządcza ? Art. 68 ustawy o finansach publicznych „ Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań zgodnych z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy”

4  Cel kontroli zarządczej Art.. 68 ust.2 ustawy o finansach publicznych Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności: 1. Zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi 2. Skuteczności i efektywności działań 3. Wiarygodności sprawozdań 4. Ochrony zasobów 5. Przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania 6. Efektywności i skuteczności przepływu informacji 7. Zarządzania ryzykiem

5 Podmioty zobowiązane do zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej Art.. 69 1. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy do obowiązków:  Ministra w kierowanych przez niego działach administracji rządowej, zwanego dalej „ministrem kierującym działem”  Wójta, burmistrza, prezydenta miasta, przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego  Kierownika jednostki/Dyrektora

6 Odpowiedzialność za wykonanie kontroli zarządczej w jednostce 1. Zgodnie z art. 54 ust.1 Odpowiedzialność głównego księgowego 2. Odpowiedzialność kierownik ów poszczególnych komórek organizacyjnych 3. Odpowiedzialność kierownika jednostki/Dyrektora

7 " Standardy kontroli wewnętrznej Rozporządzenie Ministra Finansów z 16.12.2009r w sprawie standardów kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych określiło standardy w pięciu grupach odpowiadających poszczególnym elementom kontroli zarządczej

8 I STANDARD Środowisko wewnętrzne  Przestrzeganie wartości etycznych  Kompetencje zawodowe  Struktura organizacyjna  Delegowanie uprawnień

9 II STANDARD Cele i zarządzanie ryzykiem  Misja  Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji  Identyfikacja ryzyka  Analiza ryzyka  Reakcja na ryzyko

10 III STANDARD Mechanizmy kontroli  Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej  Nadzór  Ciągłość działalności  Ochrona zasobów  Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych  Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych

11 IV STANDARD Informacja i komunikacja  Bieżąca informacja  Komunikacja wewnętrzna  Komunikacja zewnętrzna

12 V STANDARD Monitorowanie i ocena  Monitorowanie systemu kontroli zarządczej  Samoocena  Audyt wewnętrzny  Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej

13 Przykładowe tematy do Planu kontroli zarządczej 1. Kontrola zarządcza w zakresie standardu I lub II lub innego np.; w I półroczu I standard (środowisko wewnętrzne) w II półroczu III standard (mechanizmy kontroli) z grupą wybranych osób. W kolejnym roku można przeprowadzić kontrolę w zakresie innego standardu 2. Kontrola zakresów czynności pracowników ze stanem faktycznym 3. Kontrola funkcjonowania kasy w jednostce 4. Kontrola funkcjonowania systemów informatycznych 5. Kontrola prawidłowości i terminowości odprowadzania składki ZUS i podatku dochodowego

14 Przykładowe tematy do Planu kontroli zarządczej 6. Kontrola terminowości regulowania zobowiązań 7. Kontrola/ sprawdzenie czy uregulowana jest polityka rachunkowości i jakie procedury obejmuje 8. Kontrola/sprawdzenie czy jednostka posiada opracowane zasady udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.00 Euro, a jeżeli nie posiada to jakie zasady obowiązują w jednostce w zakresie zawierania umów niskiej wartości 9. Kontrola/ sprawdzenie dokumentacji z przeprowadzonej inwentaryzacji 10. Kontrola/ sprawdzenie terminowości składania sprawozdań finansowych

15 Opracowano na podstawie materiałów szkoleniowych: Organizacja i praktyczne wykonywanie kontroli zarządczej w jednostkach budżetowych – Centrum Edukacji EURODIRECT


Pobierz ppt "Kontrola zarządcza w jednostce budżetowej. Regulacje prawne kontroli zarządczej: 1.Ustawa o finansach publicznych 2. Rozporządzenie Ministra Finansów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google