Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontrola zarządcza w jednostce budżetowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontrola zarządcza w jednostce budżetowej"— Zapis prezentacji:

1 Kontrola zarządcza w jednostce budżetowej

2 Regulacje prawne kontroli zarządczej:
1.Ustawa o finansach publicznych 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z r w sprawie standardów kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych

3 Co to jest kontrola zarządcza ?
Art. 68 ustawy o finansach publicznych „ Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań zgodnych z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy”

4 Cel kontroli zarządczej
Art.. 68 ust.2 ustawy o finansach publicznych Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności: Zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi Skuteczności i efektywności działań Wiarygodności sprawozdań Ochrony zasobów Przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania Efektywności i skuteczności przepływu informacji Zarządzania ryzykiem

5 Podmioty zobowiązane do zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej
Art.. 69 Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy do obowiązków: Ministra w kierowanych przez niego działach administracji rządowej, zwanego dalej „ministrem kierującym działem” Wójta, burmistrza, prezydenta miasta, przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego Kierownika jednostki/Dyrektora

6 Odpowiedzialność za wykonanie kontroli zarządczej w jednostce
1. Zgodnie z art. 54 ust.1 Odpowiedzialność głównego księgowego 2. Odpowiedzialność kierownik ów poszczególnych komórek organizacyjnych 3. Odpowiedzialność kierownika jednostki/Dyrektora

7 Standardy kontroli wewnętrznej
" Standardy kontroli wewnętrznej Rozporządzenie Ministra Finansów z r w sprawie standardów kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych określiło standardy w pięciu grupach odpowiadających poszczególnym elementom kontroli zarządczej

8 Środowisko wewnętrzne
I STANDARD Środowisko wewnętrzne Przestrzeganie wartości etycznych Kompetencje zawodowe Struktura organizacyjna Delegowanie uprawnień

9 II STANDARD Cele i zarządzanie ryzykiem Misja Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji Identyfikacja ryzyka Analiza ryzyka Reakcja na ryzyko

10 III STANDARD Mechanizmy kontroli Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej Nadzór Ciągłość działalności Ochrona zasobów Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych

11 Informacja i komunikacja
IV STANDARD Informacja i komunikacja Bieżąca informacja Komunikacja wewnętrzna Komunikacja zewnętrzna

12 V STANDARD Monitorowanie i ocena Monitorowanie systemu kontroli zarządczej Samoocena Audyt wewnętrzny Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej

13 Przykładowe tematy do Planu kontroli zarządczej
Kontrola zarządcza w zakresie standardu I lub II lub innego np.; w I półroczu I standard (środowisko wewnętrzne) w II półroczu III standard (mechanizmy kontroli) z grupą wybranych osób. W kolejnym roku można przeprowadzić kontrolę w zakresie innego standardu Kontrola zakresów czynności pracowników ze stanem faktycznym Kontrola funkcjonowania kasy w jednostce Kontrola funkcjonowania systemów informatycznych Kontrola prawidłowości i terminowości odprowadzania składki ZUS i podatku dochodowego

14 Przykładowe tematy do Planu kontroli zarządczej
6. Kontrola terminowości regulowania zobowiązań 7. Kontrola/ sprawdzenie czy uregulowana jest polityka rachunkowości i jakie procedury obejmuje 8. Kontrola/sprawdzenie czy jednostka posiada opracowane zasady udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza Euro, a jeżeli nie posiada to jakie zasady obowiązują w jednostce w zakresie zawierania umów niskiej wartości 9. Kontrola/ sprawdzenie dokumentacji z przeprowadzonej inwentaryzacji 10. Kontrola/ sprawdzenie terminowości składania sprawozdań finansowych

15 Opracowano na podstawie materiałów szkoleniowych: Organizacja i praktyczne wykonywanie kontroli zarządczej w jednostkach budżetowych – Centrum Edukacji EURODIRECT


Pobierz ppt "Kontrola zarządcza w jednostce budżetowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google