Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metoda partycypacyjnego planowania zintegrowanego rozwoju w SOM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metoda partycypacyjnego planowania zintegrowanego rozwoju w SOM."— Zapis prezentacji:

1 Metoda partycypacyjnego planowania zintegrowanego rozwoju w SOM

2 15.04.2005 9 JST 04.09.2009 13 JST 2014 15 JST Szczeciński Obszar Metropolitalny - - wspólnota partnerów miejsko-wiejskich - współpraca z kluczowymi partnerami

3 Metoda partycypacyjnego planowania zintegrowanego rozwoju w SOM „Współpraca się opłaca” budowanie kompetencji do wspólnych działań, w oparciu o zasadę partnerstwa wzajemne uczenie się od siebie samorządów lokalnych zacieśnienia powiązań instytucjonalnych oraz funkcjonalnych SOM wypracowane wspólne procedury/praktyki wdrażane w codziennej pracy i w kontaktach z partnerami  procedura podejmowania decyzji (poprawa elastyczności partnerów w celu zwiększenia możliwości rozwiązywania problemów na szczeblu gminy),  procedura konsultacji (wspólne wypracowywanie koncepcji projektów i partycypacja partnerów społeczno-gospodarczych),  procedura racjonalizacji wydatków JST (pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność stowarzyszenia). zwiększanie szans rozwojowych mniejszych wspólnot samorządowych w SOM możliwie najlepsze wykorzystanie potencjałów i wiedzy poszczególnych JST stałe usprawnianie mechanizmów współpracy między JST tworzących wspólnotę samorządową

4 Podjęte działania  Strategia rozwoju SOM 2020  Zintegrowana Strategia rozwoju transportu publicznego na lata 2014-2020  Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla SOM  Koncepcja funkcjonalno-użytkowa zintegrowanego systemu ścieżek rowerowych SOM Wdrażany model 1.Komunikacja (stała i bieżąca wymiana informacji m. JST) 2.Kooperacja (unikanie konfliktów, w tym konfliktów interesu; konsensus w procesie decyzyjnym) 3.Koordynacja (wzajemne uzgodnienia strategii, projektów, itp. na wszystkich etapach ich tworzenia) 4.Integracja (wspólna realizacja zdefiniowanych celów, projektów i usług publicznych dla JST SOM)

5 Osiągnięte rezultaty wdrożenia projektu Konsensus w kwestiach dot. rozwoju SOM Wzmocnienie partnerstwa Budowanie kompetencji JST Sprawne przywództwo Dobra strategia, jasno określone cele i plan działania Szybkość reakcji na zmiany w otoczeniu SOM Efektywne wykorzystanie własnych potencjałów Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych Wysokie zaangażowanie JST Myślenie „metropolią” i zintegrowane planowanie Monitoring i wdrażanie dobrych praktyk Partycypacja JST w kreowaniu polityki rozwojowej

6 Możliwość replikowalności przez inne partnerstwa Autentyczne zaangażowanie władz JST jako najważniejszych podmiotów procesu metropolizacyjnego Zapewnienie elastyczności i ciągłości działania Sprawne struktury planujące i koordynujące działania w sferze usług publicznych, rozbudowy infrastruktury technicznej i społecznej Znalezienie optymalnej formuły partnerstwa i metod współpracy, uwzględniającej specyfikę lokalną, wysokie zaangażowanie szczebla regionalnego i partnerów społeczno-gospodarczych Kultura organizacyjna w JST, w tym w mieście rdzeniowym Zaplecze doradcze

7 Przykłady (1) – WPR SOM

8 Przykłady (2) – WPR SOM

9 Przykłady (3) - Portale SOM www.zit-som.szczecin.plwww.pgn-som.szczecin.pl www.transport-som.szczecin.pl www.som.szczecin.pl

10 Przykłady (4) - Mapping Integracja działań – ścieżki rowerowe w SOM Planowane inwestycje w SOM

11 Przykłady (5) - Transport Szczecińska Kolej Metropolitalna Integracja transportu publicznego

12 Dziękuję za uwagę. Roman Walaszkowski Dyrektor Biura SSOM pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin Tel: 91 421 71 60; Fax: 91 421 71 69; www.som.szczecin.pl


Pobierz ppt "Metoda partycypacyjnego planowania zintegrowanego rozwoju w SOM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google