Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Styczeń 2011 (Catholic New World/ Karen Callaway) Strategiczny Plan Pastoralny dla Archidiecezji Chicago 2011-16.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Styczeń 2011 (Catholic New World/ Karen Callaway) Strategiczny Plan Pastoralny dla Archidiecezji Chicago 2011-16."— Zapis prezentacji:

1 Styczeń 2011 (Catholic New World/ Karen Callaway) Strategiczny Plan Pastoralny dla Archidiecezji Chicago 2011-16

2 | 1 Wprowadzenie Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dani, aż do sko ń czenia świata. –Mateusz 28:18-20

3 | 2 Wprowadzenie Ten Strategiczny Plan Pastoralny jest częściowym odzyskiwaniem świętej misji. Wynika on z procesu rozeznania i refleksji po: Uważnym wsłuchiwaniu się w pastoralne realia Zebraniu wynikow badań nad życiem religijnym katolików w Archidiecezji w Chicago Wybraniu najbardziej skutecznych zasad dobrze funkcjonujących systemów i organizacji Co najważniejsze, po odczytaniu, dokąd Bóg prowadzi nas w tej chwili

4 | 3 Wprowadzenie Pastoralnym – ponieważ jest on sformułowany przez pastoralne realia Strategicznym – ponieważ podchodzi do odnowienia misji w Kościele w Archidiecezji Chicago na polu w zorganizowanych i związanych z nim czynności Planowanym – ponieważ oferuje nie gotowy zestaw szczegółowych wymagań lub całkowicie opracowany plan, ale raczej, wskazuje on na ważne kierunki pastoralne z niektórymi szczególnymi inicjatywami Strategiczny Plan Pastoralny jest:

5 | 4 Pastoralne zjawiska, które doprowadziły do procesu planowania  Zauważalne odchodzenie wielu od praktyk wiary, np., obecność na niedzielnej Mszy św.  Brak pprzywiązaniaa do kościoła w ogólności, a do parafii w szczególności  Rosnące poczucie wśród wielu, że parafia jest bardziej systemem dostarczania usług niż Wspólnotą wiary  Niepewność, czy nowa generacja a nawet i poprzednia posiada zdolności i narzędzia do wyrażenia i trwania w wierze, a szczegolnie brak: wiedzy religijnej, brak modlitwy, brak podstawowych reguł moralnych, które mają wpływ na postepowanie i na podejmowanie ważnych decyzji.  Jeśli chodzi o dzieci i młodzież w Kościele, ich łączność z kościołem jest bardzo słaba bez zupełnego poczucia przynależności do Kościola.  Coraz mniej ludzi wspomaga coraz bardziej starzejącą się materialną strukturę  Chociaż zachodzą zmiany demograficznych potrzeb, nie mamy możliwości przenosić nasze zasoby materialne w maksymalnej wydajności  Najbardziej widoczne jest szybkie starzenie się aktywnej i wspierającej ludności w kościele, a nie ma stopniowego zastępowania ich przez młodych ludzi EwangelizacjaŻywotność Parafii/Finanse Formacja Kwestie odłożone dla przyszłych badań: powołania /Zarządzanie rozwój i sprawiedliwości społeczna

6 | 5 Badania wyników i nakazów – ewangelizacji Co odkryliśmy Co nalezy uczynic Skupić się na ewangelizowaniu młodzieży Skupić się na ewangelizacji rodziców, zwłaszcza, gdy chcą, by ich dzieci zostały przygotowywane do Sakramentów Podbudować poznanie, zrozumienie, znaczenia i wartość Sakramentów Większość katolików w wieku 24 lat kończy regularną praktykę wiary Większość katolików, którzy nie chodzą regularnie do kościoła tylko sporadycznie, chcą jednak, by ich dzieci były dopuszczone do sakramentów Mimo to, wielu katolików niedocenia Sakramentów Katolicy okazują mniej szacunku dla Kościoła Katolickiego Odbudować szacunek dla Kościoła (mówić o atakach na ten szacunek; nauczać podstawowych aspektów tego szacunku )

7 | 6 Badania wyników i nakazów – formacji Co odkryliśmy Co nalezy uczynic Większość katolików twierdzi, ze posiada bardzo słabą wiedzę na temat swojej wiary Występują znaczne luki u katolików między wiedzą a przekonaniem Katecheci są dobrymi katolikami i nauczycielami, ale posiadają braki w wiedzy, w przekonaniach i w praktykowaniu Udostępniać stałą formację w wiarze katolickiej Wykorzystywać wszystkie okazje, by prowadzić serca katolików do wzrastania w ich życiu duchowym Szukać lepszych metod, by poprawić spójność nauczania o wierze

8 | 7 Badania wyników i nakazów – Witalność parafii/ finanse Co odkryliśmy Co należy uczynić Zredukować parafialne programy (alias “Inicjatywy Parafialnego Przekształcenia") Należy bardziej scentralizować zaopatrzenie i korzystanie z usług Poprawić odpowiedzialność za wyniki parafii Poprawić wgląd w parafialne finanse Większość parafii ma problemy finansowe – > 60% parafii posiada skumulowany deficyt od 2005-09 r. Istnieje “nagląca sytuacja i wołanie" do działania – parafialny deficyt powoduje zagrożenie wypłacalności parafii, w których znikają ich oszczędności Istnieje realna podstawa do nadziei – wysoka zmienność wyników takich jak; podział administracji obiecuje znaczącą poprawę sytuacji

9 | 8 Regulujący motyw planu strategicznego Co planujemy zrobić: zaangażowanie i pomóc w parafii Ewangelizacja Dzieci i młodzieży (przed wiekiem 24 lat) Formacja Rodziców Odnawiać cel misji i ustabilizować finanse Żywotność parafii Cel nadrzędny – do października 2016 r. podwyższyć liczbę katolików w każdej parafii o 20% Regulujący motyw – Przez kolejne 5 lat, należy skuteczniej wprowadzać ochrzczonych katolików do Kościoła katolickiego, jako Ciało Chrystusa i kontynuować to przez całe ich życie

10 | 9 Inicjatywy strategiczne – Rozpoczęcie „Rocznych” cykli koncentrujących uwagę i wsparcie na archidiecezjalnych inicjatywach Lipiec 2011 Lipiec 2012 Lipiec 2013 Lipiec 2014 Bieżące Rok Dzieci i Młodzieży Rok Niedzielnej Mszy Świętej Rok Formacji Rodziców Rok Sakramentów Żywotność Parafii/ Stabilność Finansowa Rok rozpoczęcia

11 | 10 Zasady kierujące konkretnymi inicjatywami Aspiracje w planach Ukierunkowanie na realizacje w lokalnej wspolnocie, ze wsparciem i wytycznymi z centrali tam, gdzie jest potrzeba Skupienie się na posłudze ludzi świeckich w kościele w sposób bardzo aktywny, unikając wszelkich uprzedzeń Uszanowanie różnorodności i zapewnienie, że zmiany demograficzne brane są pod uwagę Wykorzystywanie empirycznych metod dla oceny wpływu, a także dla gromadzenia narracji

12 | 11 Wymagania wdrożeniowe Zaangażowanie lidera na poziomie Archidiecezji Zaangażowanie lidera zespołu i zespołu roboczego dla każdej inicjatywy na poziomie archidiecezjalnym i parafialnym Prowadzenie badań ze szczególnym uwzględnieniem środków już istniejacych w Archidiecezji Wzajemna odpowiedzialność Koordynacja z „rocznymi“ planami sponsorowanymi przez Watykan Czas na integrację z normalnym rytmem życia parafii Komunikaty, muszą być: jasne, przekonujące i atrakcyjne


Pobierz ppt "Styczeń 2011 (Catholic New World/ Karen Callaway) Strategiczny Plan Pastoralny dla Archidiecezji Chicago 2011-16."

Podobne prezentacje


Reklamy Google