Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

7 grudnia 2015 klasa 3a w Teatrze Wielkim Uczniowie wraz z pani ą wychowawczyni ą Iwon ą Karbownik uczestniczyli w zaj ę ci tanecznych, wokalno-aktorskich,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "7 grudnia 2015 klasa 3a w Teatrze Wielkim Uczniowie wraz z pani ą wychowawczyni ą Iwon ą Karbownik uczestniczyli w zaj ę ci tanecznych, wokalno-aktorskich,"— Zapis prezentacji:

1 7 grudnia 2015 klasa 3a w Teatrze Wielkim Uczniowie wraz z pani ą wychowawczyni ą Iwon ą Karbownik uczestniczyli w zaj ę ci tanecznych, wokalno-aktorskich, muzycznych, plastycznych na terenie gmachu opery ł ódzkiej przy placu D ą browskiego 3.

2 W sali baletowej poznali ś my genez ę baletu, terminy zwi ą zane z t ą dziedzin ą sztuki np. balet romantyczny, polski, libretto, adagio, allegro, a la seconde, flic-flac, chossé, solista, primabalerina, baletmistrz, wariacje, pozycje baletowe (I,II,III,IV,V), pointy, tutu. B ł a ż ej, Olek, Oliwka, Miko ł aj i Damian dzielnie przymierzyli stroje solistów teatru. Ola próbowa ł a kroków baletowych w pointach.

3 Nauka nie posz ł a w las. Ka ż dy przyj ął jedn ą z ulubionych pozycji baletowych.

4 W nast ę pnej sali nauczyli ś my si ę ś piewa ć ari ę Elizy pt. „Przeta ń czy ć ca łą noc” z musicalu „My fair Lady” Frederica Loewe. Próba wcielenia si ę w ś piewaków operowych nie nale ż a ł a do ł atwych zada ń. Stroje z opery pt. „Straszny dwór”, w re ż yserii Krystyny Jandy, przyodziali Oliwka, Karina, Mateusz, Wojtek.

5 W sali prób orkiestry zobaczyli ś my m.in. instrumenty smyczkowe, d ę te blaszane, uderzane. Dowiedzieli ś my si ę jak s ą zbudowane, sk ą d pochodzi ich nazwa, jak si ę na nich gra. Najwi ę ksz ą trudno ść sprawi ł o nam dmuchanie w lejkowaty ustnik waltorni. Ponadto przekonali ś my si ę, jak to jest by ć dyrygentem. Tak jak porusza ł a batut ą Natalka, Remigiusz i Lena, tak gra ł a orkiestra.

6 Ostatni ą cz ęś ci ą naszego spotkania by ł o projektowanie strojów na ró ż ne okazje. Pomys ł ów mieli ś my mnóstwo, co wida ć na za łą czonych obrazkach. Mogli ś my zobaczy ć z bliska i dotkn ąć kostiumy szyte dla solistów arii operowych.

7

8 Każdy taniec jest odkryciem nas samych Martha Graham tancerka, pedagog, choreograf, prekursorka tańca współczesnego Kiedy tancerz tańczy, ziemia jest pod nim święta Martha Graham Taniec jest poezją, której częścią jest świat Mata Hari tancerka holenderska, która ogromną sławę zdobyła w Europie w XX wieku Jedna rzecz, która może zaćmić twoje problemy to taniec James Brown amerykański wokalista, kompozytor, instrumentalista, osobowość sceniczna, uznawany jest za prekursora gatunków rhythm and blues, soul i funk


Pobierz ppt "7 grudnia 2015 klasa 3a w Teatrze Wielkim Uczniowie wraz z pani ą wychowawczyni ą Iwon ą Karbownik uczestniczyli w zaj ę ci tanecznych, wokalno-aktorskich,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google