Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kierunki rozwoju spółki.  1 lipca 1997 Powstanie spółki Naftobazy  21 września 2006 Powstanie spółki Operator Logistyczny Paliw Płynnych  20 grudnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kierunki rozwoju spółki.  1 lipca 1997 Powstanie spółki Naftobazy  21 września 2006 Powstanie spółki Operator Logistyczny Paliw Płynnych  20 grudnia."— Zapis prezentacji:

1 Kierunki rozwoju spółki

2  1 lipca 1997 Powstanie spółki Naftobazy  21 września 2006 Powstanie spółki Operator Logistyczny Paliw Płynnych  20 grudnia 2006 Inauguracja siedziby OLPP w Płocku Historia

3 OLPP 1.Koluszki 2.Nowa Wieś Wielka 3.Boronów 4.Rejowiec Poznański 5.Emilianów 6.Skarżysko Kościelne 7.Trzebież 8.Jastrowie 9.Wola Rzędzińska 10.Kawice 11.Zamek Bierzgłowski 12.Chruściel 13.Zawadówka 14.Strzemieszyce 15.Narewka 16.Waliły 17.Barycz 18.Żagań 19.Grabowno 20.Ugoszcz 21.Dębogórze 22.Małaszewicze Siedziba Biuro Bazy paliw Infrastruktura techniczna Skład podatkowy Spółki zależne Rurociąg paliwowy

4 Rozbudowa oraz integracja systemu logistyki paliw płynnych zapewniającego wszystkim podmiotom równoprawny dostęp do najwyżej jakości kompleksowej obsługi logistycznej w zakresie składowania, przeładunku oraz przesyłu produktów ropopochodnych. Realizacja Misji przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Misja

5  Składowanie paliw płynnych  Przesył paliw płynnych  Przeładunek produktów naftowych i chemicznych  Uszlachetnianie i komponowanie paliw płynnych  Badania laboratoryjne produktów naftowych  Prowadzenie składów podatkowych  Usługi biletowe  Blendowanie i dozowanie biokomponentów do paliw  Kompleksowa usługa laboratoryjna Profil działalności

6  Sieć 22 baz paliw na terenie całego kraju  Łączna pojemność zbiornikowa ok. 1,8 mln m 3  Zróżnicowana objętość zbiorników: od 0,25 do 32 tys. m 3  Składowanie benzyn silnikowych, oleju napędowego, lekkiego oleju opałowego, paliwa lotniczego  Usługa kompleksowa obejmująca przyjęcie, magazynowanie oraz wydanie powierzonego produktu Składowanie paliw Profil działalności

7  Na wschodniej granicy Polski – bazy paliw w Małaszewiczach, Chruścielu, Zawadówce i Narewce - przeładunek z cystern kolejowych na torze szerokim do cystern kolejowych na torze znormalizowanym oraz autocystern, a także odwrotnie; zdolność przeładunkowa 2,7 milionów m 3 rocznie  Na Wybrzeżu Gdańskim – baza paliw w Dębogórzu – przeładunek ze statków do cystern kolejowych i autocystern; obecny przeładunek 1,2 miliona m 3 rocznie  Ropa naftowa, produkty naftowe, gaz płynny, produkty chemiczne Przeładunek Profil działalności

8  Oferowane od 2005 r.  Gromadzenie i przechowywanie obowiązkowych zapasów paliw płynnych w imieniu klienta  Bez zamrażania kapitału i bez ryzyka wahań cenowych Usługi biletowe Profil działalności

9  Świadczone przez 7 akredytowanych laboratoriów  Najnowocześniejsza aparatura pomiarowa  Wysokiej klasy specjaliści  Kontrola jakości magazynowanych produktów naftowych na każdym etapie składowania, przeprowadzanie analiz fizykochemicznych paliw płynnych oraz specjalnych analiz produktów naftowych na zgodność z wymaganiami określonej normy, badania arbitrażowe, kontrole stacji paliw i in.  Nowa usługa - kontrola jakościowa biopaliw i biokomponentów  Usługi laboratoryjne próbek paliw dla klientów zewnętrznych na zlecenie Usługi laboratoryjne Profil działalności

10  Zdecydowany lider rynku  Jedyna ogólnopolska sieć magazynowa  Jedyna sieć instalacji do blendowania i komponowania biopaliw  Jedyna w Polsce niezależna infrastruktura logistyczna dla rynku paliwowego  Jedyna w Polsce niezależna sieć akredytowanych laboratoriów Pozycja rynkowa

11 Udziały w rynku składowania Pozycja rynkowa

12 Klienci

13  Rosnące zapotrzebowanie na usługi magazynowe, przesyłowe i przeładunkowe  Zwiększenie strategicznych zapasów paliw do poziomu gwarantującego bezpieczne zaopatrzenie przez 90 dni  Konieczność tworzenia zapasów LPG z możliwością zamiany na paliwa benzynowe w systemie biletowym na poziomie 30 dni  Konieczność stworzenia kompleksowej i zintegrowanej infrastruktury logistycznej niezależnej od producentów i importerów paliw zgodnie z zasadą TPA – swobodnego dostępu stron trzecich  Wzrost zainteresowania infrastrukturą pozwalającą na blendowanie biopaliw Perspektywy rynkowe

14 Nadrzędny cel strategiczny: Budowa niezależnego, kompleksowego i zintegrowanego systemu logistycznej obsługi rynku paliw, gwarantującego zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz stabilizację i konkurencyjność rynku paliwowego Strategia

15  Rozbudowa naziemnych pojemności magazynowych oraz budowa pojemności w kawernach  Rozbudowa sieci przesyłowej  Budowa terminala morskiego  Nowe obszary działalności  Struktura i system organizacyjny USŁUGA DOOR-TO-DOOR Program rozwoju

16  Rozbudowa pojemności w Koluszkach, Nowej Wsi, Rejowcu, Emilianowie, Kawicach i Dębogórzu  W latach 2006 – 2007 OLPP wybudowało 23 zbiorniki naziemne zlokalizowane w głównych bazach Spółki. W ten sposób zwiększono dostępne pojemności pod zapasy o 274 000 m 3.  Uruchomienie czasowo zamkniętych pojemności w Baryczy i Zawadówce - 80 tys. m 3  Budowa pojemności w kawernach solnych w Dębogórzu – do końca 2012 r. 1-2 mln m 3 Pojemności naziemne 10 000 m 3 32 000 m 3

17  Cel realizacji projektu – zaspokojenie rosnącego popytu na pojemności pod zapasy obowiązkowe i państwowe  Projekt obejmuje budowę pojemności magazynowych zlokalizowanych w kawernach solnych  Wpływ na bezpieczeństwo energetyczne - zapewnienie pojemności niezbędnych do utrzymania zapasów paliw – zmniejszenie zagrożenia braku surowców i produktów paliwowych na rynku Lokalizacja kawern Pojemności w kawernach solnych

18  Integracja systemu rurociągów produktowych PERN „Przyjaźń” z infrastrukturą logistyczną OLPP  Budowa nowych odcinków rurociągów  Budowa Rurociągu Północnego – Dębogórze – Naftoport - Płock (ponad 250 km z tego 18 km pod wodą)  W dalszej perspektywie: budowa połączeń transgranicznych na wschodniej i zachodniej granicy kraju Rurociągi

19  Rozwinięcie usługi transportowej i „domknięcie” pełnego łańcucha logistycznego w postaci usługi door-to-door  Rozbudowa i modernizacja infrastruktury blendowania i składowania biopaliw  Objęcie ofertą badań laboratoryjnych gazu LPG oraz biokomponentów i biopaliw  Rozwinięcie kompleksowej usługi logistycznej dla gazu LPG Nowe obszary

20 Siedziba firmy: 09-407 Płock ul. Otolińska 21 tel.: 024 267 14 01 faks: 024 267 14 88 kancelaria.plock@olpp.pl Biuro w Warszawie: 00-613 Warszawa ul. T. Chałubińskiego 8 tel.: 022 595 43 00 faks: 022 595 43 02 kancelaria@olpp.pl OLPP Sp. z o.o.


Pobierz ppt "Kierunki rozwoju spółki.  1 lipca 1997 Powstanie spółki Naftobazy  21 września 2006 Powstanie spółki Operator Logistyczny Paliw Płynnych  20 grudnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google