Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Joanna Zembaczyńska Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Europejski Fundusz Społeczny dla małych i średnich przedsiębiorstw 20 września.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Joanna Zembaczyńska Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Europejski Fundusz Społeczny dla małych i średnich przedsiębiorstw 20 września."— Zapis prezentacji:

1 Joanna Zembaczyńska Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Europejski Fundusz Społeczny dla małych i średnich przedsiębiorstw 20 września 2004 r. Europejski Fundusz Społeczny dla małych i średnich przedsiębiorstw 20 września 2004 r.

2 Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwo Gospodarki i Pracy www.efs.gov.pl www.mgip.gov.pl Schemat a) - Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr Schemat b) - Promocja rozwiązań systemowych w zakresie w zakresie potencjału adaptacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy PARP - Instytucja wdrażająca

3 Schemat a) Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwo Gospodarki i Pracy www.efs.gov.pl www.mgip.gov.pl Typy projektów: szkolenia dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw: - ogólne, - związane ze zmianami technologicznymi; szkolenia i pomoc doradcza dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie: - zarządzania, w tym zarządzania zasobami ludzkimi; - identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników; - organizacji pracy; - zarządzania bhp; - uelastycznienia form świadczenia pracy.

4 Schemat a) Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwo Gospodarki i Pracy www.efs.gov.pl www.mgip.gov.pl Typy projektów cd.: studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw i kadry zarządzającej mające na celu podwyższanie lub zdobycie nowych kwalifikacji; staże i praktyczne szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw odbywane w jednostkach naukowych; szkolenia dla pracowników o niskich kwalifikacjach zawodowych.

5 Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwo Gospodarki i Pracy www.efs.gov.pl www.mgip.gov.pl Schemat a) Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr Ostateczni benficjenci przedsiębiorstwa i ich pracownicy Projektodawcy szkoły wyższe organy prowadzący szkołę lub inną placówkę działającą w systemie oświaty jednostki naukowe inne osoby prawne, które zgodnie ze statutem prowadzącą działalność szkoleniową; przedsiębiorstwa wykonujące działalność gospodarczą w zakresie szkoleń.

6 Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwo Gospodarki i Pracy www.efs.gov.pl www.mgip.gov.pl 5. Podpisanie umowy dofinansowania realizacji projektu 1. Złożenie wniosku 2. Weryfikacja formalna 3. Ocena merytoryczna i uszeregowanie listy rankingowej 4. Akceptacja wniosku Projektodawca PARP (reprezentowanym przez RIF) PARP Komisja Oceny Projektów KONKURS

7 Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwo Gospodarki i Pracy www.efs.gov.pl www.mgip.gov.pl Harmonogram przeprowadzania konkursów Ogłoszenie konkursu otwartego - wrzesień 2004 Terminy posiedzeń KOP –do 45 dni roboczych od dnia upływu zbierania wniosków Ogłoszenia - media ogólnopolskie i regionalne, internet

8 Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwo Gospodarki i Pracy www.efs.gov.pl www.mgip.gov.pl Schemat b) Promocja rozwiązań systemowych w zakresie w zakresie potencjału adaptacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy Typy projektów projekty skierowane na rozwój kadr przedsiębiorstw o znaczeniu sektorowym; projekty promujące dialog na rzecz zmian w organizacji pracy, w tym wynikających z wymagań BHP, badawcze w zakresie nowych form organizacji pracy; projekty badawcze i promocyjne w zakresie powiązań między światem nauki i przedsiębiorstw oraz promujące ideę doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach;

9 Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwo Gospodarki i Pracy www.efs.gov.pl www.mgip.gov.pl Schemat b) Promocja rozwiązań systemowych w zakresie w zakresie potencjału adaptacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy Typy projektów cd. projekty mające na celu podniesienie jakości szkoleń i usług doradczych dla przedsiębiorstw pilotażowe projekty szkoleniowo-doradcze w zakresie pracy atypowej (np. rotacja pracy, telepraca).

10 Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwo Gospodarki i Pracy www.efs.gov.pl www.mgpips.gov.pl Schemat b) Promocja rozwiązań systemowych w zakresie w zakresie potencjału adaptacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy Ostateczni beneficjenci przedsiębiorstwa i ich pracownicy, media, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, jednostki naukowe, instytucje szkoleniowe, org. pracodawców i przedsiębiorców, związki zawodowe, placówki kształcenia dorosłych, szkoły wyższe, ośrodki wspierania przedsiębiorczości

11 Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwo Gospodarki i Pracy www.efs.gov.pl www.mgip.gov.pl Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Projektodawcy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

12 Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwo Gospodarki i Pracy www.efs.gov.pl www.mgip.gov.pl Wykonawca Beneficjent Końcowy (PARP) Instytucja Pośrednicząca (DZF) – Sekretariat KS Instytucja Zarządzająca (DZF) Komitet Sterujący III 1. Złożenie wniosku Beneficjenta Końcowego 2. Weryfikacja kompletności i poprawności formalnej 3.Zatwierdzenie wniosku 4. Przekazanie decyzji 5. Ogłoszenie przetargu i wybór oferty 6. Podpisanie umowy na wykonanie projektu Działanie 2.3 B

13 Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej www.efs.gov.pl www.mgpips.gov.pl Harmonogram ogłaszania przetargów Ogłoszenie pierwszej procedury przetargowej - wrzesień/październik 2004 r. Ogłoszenia - Biuletyn Zamówień Publicznych, media, internet

14 Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwo Gospodarki i Pracy www.efs.gov.pl www.mgip.gov.pl Budżet 2004 - 2006 253 325 092 EFS 189 981 183 Środki krajowe publiczne 63 343 909 Środki prywatne 7 800 997

15 Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwo Gospodarki i Pracy www.efs.gov.pl www.mgip.gov.pl Wielkość pomocy publicznej dla przedsiębiorców

16 Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwo Gospodarki i Pracy www.efs.gov.pl www.mgip.gov.pl Definicje Szkolenie ogólne prowadzi do nabycia kwalifikacji, które mogą być wykorzystywane u innego pracodawcy, szkolenie to obejmuje dokształcanie pracownika nie związanie ściśle z wykonywanymi obecnie obowiązkami; Szkolenie specjalistyczne obejmuje szkolenie pracownika bezpośrednio przydatne i ściśle związane z obecnymi lub przyszłymi obowiązkami w firmie, której udzielania jest pomoc i zapewniające mu kwalifikacje, których nie będzie mógł wykorzystywać lub wykorzystywać jedynie w ograniczonym stopniu w innych firmach.

17 Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwo Gospodarki i Pracy www.efs.gov.pl www.mgip.gov.pl Wielkość projektu Minimalna wartość projektu - 15 000 euro Maksymalna wartość projektu - do 1 mln euro z tytułu szkolenia pracowników jednego przedsiębiorcy

18 Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwo Gospodarki i Pracy www.efs.gov.pl www.mgip.gov.pl Wielkość projektu Minimalna wartość projektu - 15 000 euro Maksymalna wartość projektu - do 1 MEUR z tytułu szkolenia pracowników jednego przedsiębiorcy

19 KONTAKT: Departament Zarządzania EFS Warszawa, ul. Żurawia 4a, tel. (22) 693 47 63 zarzadzanieEFS@mpips.gov.pl www.efs.gov.pl www.mgip.gov.pl Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Joanna Zembaczyńska Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Europejski Fundusz Społeczny dla małych i średnich przedsiębiorstw 20 września."

Podobne prezentacje


Reklamy Google