Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Program edukacyjny dla szkół ponadgimnazjalnych „ARS, czyli jak dbać o miłość?” prowadzony jest w ramach Projektu KIK/68.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Program edukacyjny dla szkół ponadgimnazjalnych „ARS, czyli jak dbać o miłość?” prowadzony jest w ramach Projektu KIK/68."— Zapis prezentacji:

1 „ARS, czyli jak dbać o miłość?”

2 Program edukacyjny dla szkół ponadgimnazjalnych „ARS, czyli jak dbać o miłość?” prowadzony jest w ramach Projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Program „Ars…” został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

3 „ARS, czyli jak dbać o miłość?” Autor programu – dr Krzysztof Wojcieszek. Autor programu – dr Krzysztof Wojcieszek. Grupa do celowa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Grupa do celowa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Realizacja programu: I edycja – 2013/2014 I edycja – 2013/2014 II edycja – 2014/2015 II edycja – 2014/2015 III edycja – 2015/2016 III edycja – 2015/2016

4 Cel programu Celem programu jest dotarcie z przekazem edukacyjnym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie całego kraju i ograniczenie używania substancji psychoaktywnych (tytoniu, alkoholu, narkotyków) przez młodzież.

5

6 Badania przeprowadzono w 2014 roku przez Fundację Centrum Badania Opinii Społecznej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski. 72% – przynajmniej raz w miesiącu piło piwo, 72% – przynajmniej raz w miesiącu piło piwo, 68% – wódkę i inne mocne alkohole, 68% – wódkę i inne mocne alkohole, 35% – wino. 35% – wino. W porównaniu z rokiem 2010, wśród młodych ludzi szczególnie wzrosło spożycie wódki i mocniejszych trunków (o 7%). Poziom konsumpcji większości narkotyków pozostał na poziomie z 2010 roku. Wyjątek stanowią marihuana i haszysz, których konsumpcja wzrosła w porównaniu do wcześniejszego pomiaru.

7 Regularni palacze Palenie, a wykształcenie

8 Narażenie na bierne palenie

9 Najskuteczniejsze czynniki mające wpływa na ograniczenie palenia

10 Informacje na temat możliwości rzucenia palenia najczęściej spotykane były:

11 Palenie wśród kobiet

12 Używanie narkotyków przez młodzież

13

14 Liczba przypadków zatruć z podziałem na grupy wiekowe dane na dzień 31 lipca 2015

15 Liczba podejrzeń zatruć środkami zastępczymi za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2015r. – woj. lubelskie

16 Susz roślinny nasączony syntetyczną substancją z grupy pochodnych kanabinoidów. Wystrzelenie mózgu - tak są w stanie określić uczucie osoby, które zażyły „mocarza”. Po zażyciu nie ma się kontroli nad własnym ciałem. W „mocarzu” można znaleźć różne substancje. Osoba czasem po prostu nie wie, co przyjmuje. Każdy organizm reaguje inaczej - najczęstszym skutkiem jest agresywne zachowanie. Może dojść do zatrzymania akcji serca i ciężkiej niewydolności ośrodkowego układu nerwowego.MOCARZ

17

18 Dane statystyczne wskazują, jak ważna jest realizacja programów profilaktyki palenia tytoniu w placówkach oświatowych.

19 Wytyczne dla koordynatorów programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” Rekomendowany czas na realizację programu – 6 godzin lekcyjnych. Rekomendowany czas na realizację programu – 6 godzin lekcyjnych. Przeprowadzenie ewaluacji programu w minimum jednej klasie. Przeprowadzenie ewaluacji programu w minimum jednej klasie. Opracowanie zbiorczego kwestionariusza ankiety z ankietyzacji uczniów. Opracowanie zbiorczego kwestionariusza ankiety z ankietyzacji uczniów. Wypełnienie informacji z realizacji programu edukacyjnego – kwestionariusz dla szkolnego koordynatora programu. Wypełnienie informacji z realizacji programu edukacyjnego – kwestionariusz dla szkolnego koordynatora programu. Przekazanie do Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Chełmie wypełnionych przez uczniów ankiet, ankiety zbiorczej i informacji z realizacji programu edukacyjnego. Przekazanie do Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Chełmie wypełnionych przez uczniów ankiet, ankiety zbiorczej i informacji z realizacji programu edukacyjnego.

20 Dokumentacja

21 Kwestionariusz ankiety dla szkolnego koordynatora programu Kwestionariusz ankiety dla szkolnego koordynatora programu Ankiety dla uczniów Ankiety dla uczniów Ankiety zbiorcze Ankiety zbiorcze należy dostarczyć do dnia: 03.06.2016r. do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Chełmie, ul. Szpitalna 48 Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

22 Podsumowanie realizacji programu „Ars, czyli jak dbać o miłość” Edycja I i II

23 Zasięg programu w powiecie chełmskim Po dwóch edycjach program objął swym zasięgiem 15 szkół ponadgimnazjalnych na 19 szkół w powiecie chełmskim, to jest: 4 licea, 4 licea, 6 techników, 6 techników, 5 zasadniczych szkół zawodowych 5 zasadniczych szkół zawodowych co stanowi 78,9%. Łącznie w dwóch edycjach wzięło udział: 701 uczniów, stanowi to 63,72% 701 uczniów, stanowi to 63,72% 172 rodziców. 172 rodziców.

24 Formy realizacji Prelekcje, pogadanki, Prelekcje, pogadanki, Konkurs, Konkurs, Projekcje filmu, Projekcje filmu, Szkolny dzień bez papierosa, Szkolny dzień bez papierosa, Gazetki ścienne, Gazetki ścienne, Punkty Informacyjno - Konsultacyjne. Punkty Informacyjno - Konsultacyjne.

25 Szkolny dzień bez papierosa w II Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie

26 Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie 13 listopada 2014r. 13 listopada 2014r. pogadanki pogadanki 108 badań smokerlyzerem na zawartość CO w wydychanym powietrzu 108 badań smokerlyzerem na zawartość CO w wydychanym powietrzu

27 Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 w Chełmie 10 grudnia 2014r. 10 grudnia 2014r. pogadanki pogadanki 63 badań smokerlyzerem na zawartość CO w wydychanym powietrzu 63 badań smokerlyzerem na zawartość CO w wydychanym powietrzu

28 Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie 11 grudnia 2014r. 11 grudnia 2014r. pogadanki pogadanki 98 badań smokerlyzerem na zawartość CO w wydychanym powietrzu 98 badań smokerlyzerem na zawartość CO w wydychanym powietrzu

29 Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Chełmie … 2015r. … 2015r. pogadanki pogadanki 50 badań smokerlyzerem na zawartość CO w wydychanym powietrzu 50 badań smokerlyzerem na zawartość CO w wydychanym powietrzu

30 Materiały Podręcznik Podręcznik Broszura dla ucznia (150 szt.) Broszura dla ucznia (150 szt.) Ulotka dla ucznia (150 szt.) Ulotka dla ucznia (150 szt.) Plakat Plakat Ankiety Ankiety

31 W ramach Projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” prowadzona jest kampania społeczna „ Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu ”

32 Kampania, ma na celu zwiększać świadomość kobiet w wieku rozrodczym, ich rodzin i bliskich dotyczącą negatywnych skutków działania alkoholu, tytoniu i substancji psychoaktywnych. Kampania, ma na celu zwiększać świadomość kobiet w wieku rozrodczym, ich rodzin i bliskich dotyczącą negatywnych skutków działania alkoholu, tytoniu i substancji psychoaktywnych. Kampania potrwa do końca 2016r. Kampania potrwa do końca 2016r.

33 www.zdrowiewciazy.pl

34 www.e-stawiamnazdrowie.pl

35


Pobierz ppt "„ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Program edukacyjny dla szkół ponadgimnazjalnych „ARS, czyli jak dbać o miłość?” prowadzony jest w ramach Projektu KIK/68."

Podobne prezentacje


Reklamy Google