Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„ARS, czyli jak dbać o miłość?”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„ARS, czyli jak dbać o miłość?”"— Zapis prezentacji:

1 „ARS, czyli jak dbać o miłość?”

2 „ARS, czyli jak dbać o miłość?”
Program edukacyjny dla szkół ponadgimnazjalnych „ARS, czyli jak dbać o miłość?” prowadzony jest w ramach Projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Program „Ars…” został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

3 „ARS, czyli jak dbać o miłość?”
Autor programu – dr Krzysztof Wojcieszek. Grupa do celowa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Realizacja programu: I edycja – 2013/2014 II edycja – 2014/2015 III edycja – 2015/2016

4 Cel programu Celem programu jest dotarcie z przekazem edukacyjnym
do uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie całego kraju i ograniczenie używania substancji psychoaktywnych (tytoniu, alkoholu, narkotyków) przez młodzież.

5 Statystyka

6 Badania przeprowadzono w 2014 roku przez Fundację Centrum Badania Opinii Społecznej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski. 72% – przynajmniej raz w miesiącu piło piwo, 68% – wódkę i inne mocne alkohole, 35% – wino. W porównaniu z rokiem 2010, wśród młodych ludzi szczególnie wzrosło spożycie wódki i mocniejszych trunków (o 7%). Poziom konsumpcji większości narkotyków pozostał na poziomie z 2010 roku. Wyjątek stanowią marihuana i haszysz, których konsumpcja wzrosła w porównaniu do wcześniejszego pomiaru.

7 Palenie, a wykształcenie
Regularni palacze Palenie, a wykształcenie

8 Narażenie na bierne palenie

9 Najskuteczniejsze czynniki mające wpływa na ograniczenie palenia

10 Informacje na temat możliwości rzucenia palenia najczęściej spotykane były:

11 Palenie wśród kobiet

12 Używanie narkotyków przez młodzież

13 Używanie narkotyków przez młodzież

14 Liczba przypadków zatruć z podziałem na grupy wiekowe dane na dzień 31 lipca 2015

15 Liczba podejrzeń zatruć środkami zastępczymi za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2015r. – woj. lubelskie W lipcu znaczny wzrost, wchodziła nowelizacja ustawy. Zatruć 64, w tym 57 mężczyzn i 6 kobiet

16 MOCARZ Susz roślinny nasączony syntetyczną substancją z grupy pochodnych kanabinoidów. Wystrzelenie mózgu - tak są w stanie określić uczucie osoby, które zażyły „mocarza”. Po zażyciu nie ma się kontroli nad własnym ciałem. W „mocarzu” można znaleźć różne substancje. Osoba czasem po prostu nie wie, co przyjmuje. Każdy organizm reaguje inaczej - najczęstszym skutkiem jest agresywne zachowanie. Może dojść do zatrzymania akcji serca i ciężkiej niewydolności ośrodkowego układu nerwowego.

17

18 Dane statystyczne wskazują, jak ważna jest realizacja programów profilaktyki palenia tytoniu w placówkach oświatowych.

19 Wytyczne dla koordynatorów programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?”
Rekomendowany czas na realizację programu – 6 godzin lekcyjnych. Przeprowadzenie ewaluacji programu w minimum jednej klasie. Opracowanie zbiorczego kwestionariusza ankiety z ankietyzacji uczniów. Wypełnienie informacji z realizacji programu edukacyjnego – kwestionariusz dla szkolnego koordynatora programu. Przekazanie do Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Chełmie wypełnionych przez uczniów ankiet, ankiety zbiorczej i informacji z realizacji programu edukacyjnego.

20 Dokumentacja

21 Kwestionariusz ankiety dla szkolnego koordynatora programu
Ankiety dla uczniów Ankiety zbiorcze należy dostarczyć do dnia: r. do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Chełmie, ul. Szpitalna 48 Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

22 „Ars, czyli jak dbać o miłość”
Podsumowanie realizacji programu „Ars, czyli jak dbać o miłość” Edycja I i II

23 Zasięg programu w powiecie chełmskim
Po dwóch edycjach program objął swym zasięgiem 15 szkół ponadgimnazjalnych na 19 szkół w powiecie chełmskim, to jest: 4 licea, 6 techników, 5 zasadniczych szkół zawodowych co stanowi 78,9%. Łącznie w dwóch edycjach wzięło udział: 701 uczniów, stanowi to 63,72% 172 rodziców. W trzech edycjach powinno wziąć udział 1850 uczniów

24 Formy realizacji Prelekcje, pogadanki, Konkurs, Projekcje filmu,
Szkolny dzień bez papierosa, Gazetki ścienne, Punkty Informacyjno - Konsultacyjne.

25 Szkolny dzień bez papierosa w II Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie

26 Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie
13 listopada 2014r. pogadanki 108 badań smokerlyzerem na zawartość CO w wydychanym powietrzu

27 Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 w Chełmie
10 grudnia 2014r. pogadanki 63 badań smokerlyzerem na zawartość CO w wydychanym powietrzu

28 Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie
11 grudnia 2014r. pogadanki 98 badań smokerlyzerem na zawartość CO w wydychanym powietrzu

29 Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Chełmie
pogadanki 50 badań smokerlyzerem na zawartość CO w wydychanym powietrzu

30 Materiały Podręcznik Broszura dla ucznia (150 szt.)
Ulotka dla ucznia (150 szt.) Plakat Ankiety

31 „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”
W ramach Projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” prowadzona jest kampania społeczna „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”

32 „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”
Kampania, ma na celu zwiększać świadomość kobiet w wieku rozrodczym, ich rodzin i bliskich dotyczącą negatywnych skutków działania alkoholu, tytoniu i substancji psychoaktywnych. Kampania potrwa do końca 2016r.

33

34

35 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "„ARS, czyli jak dbać o miłość?”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google