Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NADUŻYWANIE SIŁY RYNKOWEJ ZAKAŃCZANIE POŁĄCZEŃ KOMÓRKOWYCH W WIELKIEJ BRYTANII MARTA KUNKEL DOMINIKA PUZYNIAK MAJA SMOLAREK KRZYSZTOF ZAWISZA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NADUŻYWANIE SIŁY RYNKOWEJ ZAKAŃCZANIE POŁĄCZEŃ KOMÓRKOWYCH W WIELKIEJ BRYTANII MARTA KUNKEL DOMINIKA PUZYNIAK MAJA SMOLAREK KRZYSZTOF ZAWISZA."— Zapis prezentacji:

1 NADUŻYWANIE SIŁY RYNKOWEJ ZAKAŃCZANIE POŁĄCZEŃ KOMÓRKOWYCH W WIELKIEJ BRYTANII MARTA KUNKEL DOMINIKA PUZYNIAK MAJA SMOLAREK KRZYSZTOF ZAWISZA

2 AGENDA 1. WPROWADZENIE 2. MODEL STANDARDOWY 3. REGULACJE WYSOKOŚCI OPŁAT 4. NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI NADUŻYWANIE SIŁY RYNKOWEJ

3 WPROWADZENIE

4 RODZAJE POŁĄCZEŃ NADUŻYWANIE SIŁY RYNKOWEJ MTM (mobile-to-mobile) FTM (fixed-to-mobile) off-net (różne sieci) on-net (te same sieci)

5 USTALANIE CEN NADUŻYWANIE SIŁY RYNKOWEJ ustawienie niskich cen, by osłabić konkurencję ustawienie wysokości opłat poniżej kosztów balans między opłatami za połączenia off- net i on-net warunki wynikające dla abonentów ustawienie wysokich cen za zakańczanie połączeń

6 Rynek telefonii komórkowej w Wielkiej Brytanii w 2002 roku NADUŻYWANIE SIŁY RYNKOWEJ Rynek telefonii komórkowej w Wielkiej Brytanii wg operatorów (rok 2002)

7 Rynek telefonii komórkowej w Wielkiej Brytanii w 2002 roku NADUŻYWANIE SIŁY RYNKOWEJ Średnia opłata za połączenie Udział w połączeniach wychodzących z telefonów komórkowych Opłaty za połączenie w zależności od pory dnia i tygodnia (£/min; dane na rok 2001)

8 MODEL STANDARDOWY

9 CELE NADUŻYWANIE SIŁY RYNKOWEJ jakie siły wpływają na kształtowanie się cennika i dobrobytu nieregulowany wynik modelu vs. optymalnie regulowana opłata za zakończenie połączenia

10 ZAŁOŻENIA NADUŻYWANIE SIŁY RYNKOWEJ różne usługi wzajemność warunków homogeniczność popytu różni właściciele MTF i FTF nie istotne cO – marginal cost of orginating a call cT – marginal cost of terminating a call f – fixed cost of serving each mobile subscriber r – fixed rental charge for subscribing

11 OPŁATA ZA ZAKOŃCZENIE POŁĄCZENIA FTM NADUŻYWANIE SIŁY RYNKOWEJ opłata monopolistyczna (nieregulowane, dominująca strategia) skuteczny poziom (maksymalizowanie social welfare)

12 OPŁATA ZA ZAKOŃCZENIE POŁĄCZENIA MTM NADUŻYWANIE SIŁY RYNKOWEJ bez regulacji - ustalany na drodze negocjacji i porozumienia pomiędzy firmami w równowadze – opłata za zakończenie połączenia = koszt = społecznie optymalna cena zysk z zakończania połączeń FTM nieistotny – firmy nie powinny mieć obiekcji do regulacji

13 REGULACJE WYSOKOŚCI OPŁAT

14 EFEKT ŁÓŻKA WODNEGO NADUŻYWANIE SIŁY RYNKOWEJ REDUKCJA ŹRÓDŁA ZYSKU PER ABONENT (WYNIKAJĄCA Z REGULACJI) BĘDZIE MIAŁA WŁYW NA CAŁY RYNEK TELEFONII OSŁABIAJĄC WALKĘ KONKURENCYJNYCH SIECI O NOWYCH ABONENTÓW

15 PROBLEM I CENY RAMSEYA NADUŻYWANIE SIŁY RYNKOWEJ PROBLEM RAMSAYA JEST TO REGUŁA USTALANIA CEN PRZEZ MONOPOLISTÓW MAJĄCA NA CELU MAKSYMALIZACJĘ DOBRA SPOŁECZNEGO CENY RAMSEYA TO CENY, KTÓRE MAKSYMALIZUJĄ NADWYŻKĘ KONSUMENTA Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE PRZEDSIĘBIORSTWO OSIĄGNIĘ ODPOWIEDNI ZYSK

16 WPŁYW REGULACJI NA OPŁATY ZA ZAKOŃCZENIE POŁĄCZENIA NADUŻYWANIE SIŁY RYNKOWEJ Opłaty za zakończenie połączenia w marcu 2006

17 OPŁATA ZA ZAKOŃCZENIE POŁĄCZENIA MTM NADUŻYWANIE SIŁY RYNKOWEJ OPŁATA ZA ZAKOŃCZENIE POŁĄCZENIA PONIŻEJ KOSZTÓW OPŁATY ZA POŁĄCZENIE OFF-NET NIŻSZE NIŻ ON-NET -> ABONENCI PREFERUJĄ MNIEJSZE SIECI OPŁATA ZA ZAKOŃCZENIE POŁĄCZENIA POWYŻEJ KOSZTÓW OPŁATY ZA POŁĄCZENIE OFF-NET WYŻSZE NIŻ ON-NET -> ABONENCI PREFERUJĄ WIĘKSZE SIECI

18 NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI

19 EFEKTY ZEWNĘTRZNE SIECI NADUŻYWANIE SIŁY RYNKOWEJ Zyski z odbierania i wykonywania połączeń Wartość bycia częścią sieci i możliwości kontaktu z jej członkami Źródło: Frontier Economics, Network externalities in telecommunications Wartość dołączenia do sieci

20 Wpływ efektów zewnętrznych na stawki FTM i MTM NADUŻYWANIE SIŁY RYNKOWEJ Obniżenie stawek on-net MTM Abonenci wolą dzwonić do osób z własnej sieci Zwiększenie atrakcyjności sieci poprzez zwiększenie jej rozmiaru Obniżanie stawek FTM Zwiększenie ilości abonentów w sieci Większa atrakcyjność sieci Podwyższenie stawek off- net MTM Abonenci sieci konkurencyjnych rzadziej korzystają z połączeń Obniżenie atrakcyjności sieci konkurenta i osłabienie jego zdolności do konkurowania

21 Decyzja Komisji ds. Konkurencji NADUŻYWANIE SIŁY RYNKOWEJ Dwie wartości ograniczające, osobne dla FTM i off-net MTM Unifikacja wartości stawek Ryzyko ustalenia bardzo niskich stawek poprzez zmowę nie doszło do skutku „ Osoba (nowy, potencjalny abonent) zastanawiająca się czy dołączyć do sieci będzie głównie brać pod uwagę korzyści, które dotyczą bezpośrednio jej samej. Nie weźmie pod uwagę korzyści, które dotyczą innych. Przy takiej sytuacji „zbyt mało” osób dołączy do sieci.” Raport Komisji ds. Konkurencji w Wielkiej Brytanii, 2003

22 PYTANIA

23 NADUŻYWANIE SIŁY RYNKOWEJ 1.Efekty zewnętrzne to A) Koszt, który ponosi osoba trzecia wynikająca ze swojej decyzji B) Korzyść, którą ponosi osoba trzecia wynikająca z decyzji innego podmiotu C) Koszt lub korzyść, które ponosi osoba trzecia wynikająca z decyzji innego podmiotu D) Koszt lub korzyść, które ponosi osoba trzecia wynikająca ze swojej decyzji 2. Jakie typy połączeń ignorujemy w modelu standardowym: A) MTM B) FTM C) MTM i FTM D) MTF i FTF 3. Która z rozmów kosztowała abonenta w Wielkiej Brytanii w 2002 roku najwięcej? A) off-net (połączenie między różnymi sieciami) B) on-net (połączenie między tą samą siecią) C) FTM (z telefonu stacjonarnego na komórkowy) D) mobile-to-fixed (z telefonu komórkowego na stacjonarny)

24 NADUŻYWANIE SIŁY RYNKOWEJ 4. Optymalna metoda regulowania stawek opłat za zakańczanie rozmowy zakłada wykorzystanie modelu: A) LRIC (long-run incremental costs) B) CPP (calling party pays) C) BAK (bill and keep) D) RPP (receiving party pays) 5. W przypadku gdy opłaty za połączenie off-net są wyższe niż on-net: A) konsumenci będą preferować mniejsze sieci B) konsumenci będą preferować większe sieci C) nie wpływa to na preferencje konsumenta D) opłaty za zakończenie połączenia MTM są niższe niż koszty

25 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "NADUŻYWANIE SIŁY RYNKOWEJ ZAKAŃCZANIE POŁĄCZEŃ KOMÓRKOWYCH W WIELKIEJ BRYTANII MARTA KUNKEL DOMINIKA PUZYNIAK MAJA SMOLAREK KRZYSZTOF ZAWISZA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google