Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „Rozwój Kompetencji – doskonalenie zawodowe nauczycieli szansą na lepsze jutro dla oświaty” BĘDZIN, 19 lutego 2014 r. Spotkanie sieci „Edukacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „Rozwój Kompetencji – doskonalenie zawodowe nauczycieli szansą na lepsze jutro dla oświaty” BĘDZIN, 19 lutego 2014 r. Spotkanie sieci „Edukacja."— Zapis prezentacji:

1 Projekt „Rozwój Kompetencji – doskonalenie zawodowe nauczycieli szansą na lepsze jutro dla oświaty” BĘDZIN, 19 lutego 2014 r. Spotkanie sieci „Edukacja filmowa i artystyczna na lekcjach i zajęciach” JAK PRACOWAĆ Z FILMEM NA ZAJĘCIACH SZKOLNYCH? – WYBÓR METOD

2 Projekt „Rozwój Kompetencji – doskonalenie zawodowe nauczycieli szansą na lepsze jutro dla oświaty” 2 CELE EDUKACJI FILMOWEJ: poznanie wybranych dzieł filmowych; wzbogacenia wiedzy merytorycznej ucznia; poznanie reguł samego języka filmowego; kształcenie postaw krytycznych oraz umiejętności dokonywania wyborów selektywnych i wartościujących kształtowania nawyków i gustów ucznia; refleksji nad tematem; podjęcia samodzielnej pracy badawczej lub twórczej.

3 Projekt „Rozwój Kompetencji – doskonalenie zawodowe nauczycieli szansą na lepsze jutro dla oświaty” 3 WSKAZÓWKA DLA NAUCZYCIELA Zawsze szczegółowo określ cele edukacyjne. Zadaj sobie pytania: Dlaczego moi uczniowie powinni obejrzeć ten film? O czym chcę z nimi porozmawiać po projekcji?

4 Projekt „Rozwój Kompetencji – doskonalenie zawodowe nauczycieli szansą na lepsze jutro dla oświaty” 4 Sprawdzony model pracy z materiałem audiowizualnym: w prowadzenie – przygotowanie uczniów do pro­jekcji, omówienie kontekstów, tła historyczno- ‑ społecznego itp. projekcja filmu, zebranie pierwszych wrażeń po filmie, uzupełnienie przekazu wskazówkami interpre­ tacyjnymi, dyskusją, ciekawą pracą domową.

5 Projekt „Rozwój Kompetencji – doskonalenie zawodowe nauczycieli szansą na lepsze jutro dla oświaty” 5 Wybrane metody pracy z filmem

6 Projekt „Rozwój Kompetencji – doskonalenie zawodowe nauczycieli szansą na lepsze jutro dla oświaty” 6 HEUREZA Jest to metoda stosowana przy każdej analizie filmu. Polega na stwarzaniu takich sytuacji, które pozwalają uczniom na samodzielne rozwiązywanie zadań.

7 Projekt „Rozwój Kompetencji – doskonalenie zawodowe nauczycieli szansą na lepsze jutro dla oświaty” 7 WSKAZÓWKA DLA NAUCZYCIELA Przed projekcją warto podać uczniom wskazówki analityczno – interpretacyjne: Kto? Gdzie? Kiedy? W jakich okolicznościach? Co się dzieje? Dlaczego? W jakim celu?

8 Projekt „Rozwój Kompetencji – doskonalenie zawodowe nauczycieli szansą na lepsze jutro dla oświaty” 8 DYSKUSJA I DEBATA POPRZEDZONE BURZA MÓZGÓW Młodzież lubi dyskutować i debatować, a wspól­nie obejrzany film jest świetną okazją, by wyrazić swoje zdanie i uzewnętrznić emocje. Każde dzieło, także filmowe, wywołuje różne wrażenia i opinie. Ze zderzenia racji może powstać interesująca debata klasowa.

9 Projekt „Rozwój Kompetencji – doskonalenie zawodowe nauczycieli szansą na lepsze jutro dla oświaty” 9 METODA ŚNIEŻNEJ KULI Jedną z ciekawych metod prowadzenia dysku­sji jest metoda śnieżnej kuli. Pozwala każdemu ucz­ niowi na wyrażenie zdania na dany temat i kształci umiejętności uzgadniania stanowisk, negocjowania oraz formułowania myśli.

10 Projekt „Rozwój Kompetencji – doskonalenie zawodowe nauczycieli szansą na lepsze jutro dla oświaty” 10 METODA RÓŻNYCH PUNKTÓW WIDZENIA W edukacji filmowej chodzi o zainteresowanie ucznia, pokazanie mu, że kino to nie tylko rozryw­ka, lecz także narzędzie poznawania rzeczywisto­ści i samego siebie. I właśnie temu samopoznaniu za pomocą filmu służy metoda różnych punktów wi­ dzenia. Umożliwia ona spojrzenie na dany problem oczami bohaterów występujących w filmie.

11 Projekt „Rozwój Kompetencji – doskonalenie zawodowe nauczycieli szansą na lepsze jutro dla oświaty” 11 WSKAZÓWKA DLA NAUCZYCIELA Przed projekcją należy podzielić klasę na grupy i przydzielić im bohatera, w którego będą się wcielać.

12 Projekt „Rozwój Kompetencji – doskonalenie zawodowe nauczycieli szansą na lepsze jutro dla oświaty” 12 METODA 6 KAPELUSZY Metoda ta polega na kierowaniu w czasie dyskusji rozważaniami uczniów zgodnie z typowymi postawami mentalnymi oraz utrzymywaniem ich uwagi na konkretnych aspektach zagadnienia. Kolorowe kapelusze to umowne atrybuty podstawowych zachowań myślowych: nowator, prowokator, optymista, pesymista, postawa neutralna, postawa nacechowana emocjami, strażnik dyskusji

13 Projekt „Rozwój Kompetencji – doskonalenie zawodowe nauczycieli szansą na lepsze jutro dla oświaty” 13 MAPA MENTALNA To jedna z aktywizujących metod nauczania po­legająca na swobodnym wywoływaniu luźnych sko­jarzeń związanych z tematem, zagadnieniem czy pojęciem. Wspiera ona procesy zarówno organi­zowania wiedzy, jak i zapamiętywania wiadomości. Ważne, aby kolejne skojarzenia wchodziły w rela­cje z innymi. Mapa powinna być przejrzysta i łatwa w odczytaniu

14 Projekt „Rozwój Kompetencji – doskonalenie zawodowe nauczycieli szansą na lepsze jutro dla oświaty” 14 ODGRYWANIE RÓL I DRAMA Jeśli zależy nam na emocjonalnym zaangażowaniu młodzieży, to możemy skorzystać z wybranych metod i technik interaktywnych: żywy obraz, improwizacja rzeźba, odgrywanie scen z filmu, pisanie komentarza, inscenizacja, wymyślanie zakończenia.

15 Projekt „Rozwój Kompetencji – doskonalenie zawodowe nauczycieli szansą na lepsze jutro dla oświaty” 15 PRACA TWÓRCZA UCZNIÓW Jednym z zadań edukacji jest zainspirowanie młodych ludzi do samodzielnej pracy badawczej i twórczej. Warto zachęcić ich do pisania recenzji, przygotowania prac plastycznych czy kręcenia własnych filmów.

16 Projekt „Rozwój Kompetencji – doskonalenie zawodowe nauczycieli szansą na lepsze jutro dla oświaty” OPRAC. BEATA POLANIECKA NA PODSTAWIE „F ILMOTEKA SZKOLNA. M ATERIAŁY POMOCNICZE ” 16


Pobierz ppt "Projekt „Rozwój Kompetencji – doskonalenie zawodowe nauczycieli szansą na lepsze jutro dla oświaty” BĘDZIN, 19 lutego 2014 r. Spotkanie sieci „Edukacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google