Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Na podstawie ankiet dla nauczyciela SP 2 Prabuty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Na podstawie ankiet dla nauczyciela SP 2 Prabuty."— Zapis prezentacji:

1 na podstawie ankiet dla nauczyciela SP 2 Prabuty

2  Wszyscy respondenci odpowiedzieli pozytywnie na postawione im pytanie (28 osób).  Nauczyciele uczący w SP 2 Prabuty wyrazili chęć współpracy z nauczycielami bibliotekarzami tejże szkoły.  Nauczyciele bibliotekarze są otwarci na współpracę z nauczycielami przedmiotu, wychowawcami i pozostałymi członkami kadry pedagogicznej.

3  W zakresie informacji i promocji wszyscy respondenci (28 osób) wyrazili chęć korzystania z informacji i materiałów potrzebnych do przeprowadzania zajęć.  Nauczyciele chętnie będą promować ofertę biblioteki wśród uczniów (21 osób).  Duże znaczenie dla nauczycieli ma wymiana informacji nt. zbiorów biblioteki i nowości rynku wydawniczego. Informację z nauczycielami bibliotekarzami wymieni 17 osób.

4  Organizacji promocji szkoły w środowisku lokalnym we współpracy z nauczycielami bibliotekarzami chętnie podejmie się 10 osób.  Informacjami na temat treści przedmiotowych podzieli się z nauczycielami bibliotekarzami 6 osób.

5  W zakresie kompletowania zbiorów w ramach współpracy najwięcej osób zdeklarowało chęć zgłaszania nauczycielowi bibliotekarzowi potrzeb zakupu danego typu literatury i pomocy edukacyjnych (21 osób).  Tyleż samo osób (21) chętnie skorzysta z gromadzonych w bibliotece szkolnej dokumentów szkoły i publikacji nauczycielskich oraz przekaże do biblioteki materiały samodzielnie sporządzone.  Z wykazów Ciekawych artykułów itp. informacji skorzysta oraz poda wiadomość zwrotną 19 osób.

6  Do wspólnego badania potrzeb czytelniczych uczniów przyłączy się 9 nauczycieli.  W pracach nad sporządzaniem wykazu literatury dla uczniów chętnie zaangażują się 4 osoby.

7  W zakresie organizacji pracy w bibliotece największa liczba nauczycieli (21) chciałaby, aby ich podopieczni korzystali z pomieszczenia czytelni podczas odrabiania zadań domowych i będą tę sprawę regulować z nauczycielami bibliotekarzami.  Dla znacznej części respondentów (16 osób) ważną sprawą jest wymiana informacji między nauczycielem, a nauczycielami bibliotekarzami na temat specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych.

8  Podobnie, jak w przypadku uczniów niepełnosprawnych, istotnym aspektem jest dla nauczycieli wymiana informacji na temat uczniów wybitnie zdolnych. Tak uważa 12 nauczycieli.  W organizacji pracy ważne jest przyjęcie ustalonego harmonogramu działań. Planowanie spotkań w bibliotece i lekcji w klasie przeprowadzonych przez nauczycieli bibliotekarzy musi dojść do skutku. Tak uważa 12 osób, które wyrażają zgodę ustalania wcześniej tego rodzaju spotkań.  Również 6 osób wyraża chęć korzystania z pomieszczenia czytelni i sali terapeutycznej znajdujących się pod opieką nauczycieli bibliotekarzy po uprzednim ustaleniu terminarza korzystania z owych pomieszczeń na zajęcia dodatkowe.

9  W odniesieniu do wszystkich obszarów łącznie, formy współpracy nauczyciela z nauczycielami bibliotekarzami przedstawiają się następująco:  Najwięcej osób, bo 21 jest zainteresowanych wykorzystaniem zbiorów bibliotecznych podczas prowadzenia lekcji przedmiotowych.  Również duże zainteresowanie budzi wspólna praca nauczyciela z nauczycielami bibliotekarzami podczas prac związanych ze szkolnymi projektami edukacyjnymi (12 osób).  Także nauczyciele (11 osób) wykazują chęć zgłaszania swoich zapotrzebowań na materiały potrzebne podczas projektu wystaw tematycznych.  Tyleż samo osób jak wyżej zdeklarowało chęć zgłaszania uczniów, którzy będą korzystać z czytelni podczas odrabiania zadań domowych.

10  Prowadzeniem wspólnych lekcji przedmiotowych nauczyciela z nauczycielem bibliotekarzem jest zainteresowanych 7 osób.  Wspólnym opracowywaniem gazetek szkolnych na holach i korytarzach jest zainteresowanych 4 nauczycieli.  Również 4 nauczycieli gotowych jest zaangażować się w sięganie informacji zgromadzonych w bibliotece szkolnej na temat organizacji różnego typu wycieczek szkolnych oraz realizować z nauczycielami bibliotekarzami przebieg wycieczek bibliotecznych np. do wydawnictw, różnego typu bibliotek i miejsc kultury, sztuki.

11  W aspekcie szeroko pojętej organizacji, nauczyciele i nauczyciele bibliotekarze chętnie będą współpracować ze sobą na trzech płaszczyznach.  Pierwsza dotyczy organizacji konkursów. Najistotniejszym faktem dla nauczycieli wydaje się być wspólne z nauczycielami bibliotekarzami kompletowanie literatury potrzebnej uczestnikom konkursu. Tak zaznaczyło w ankiecie 17 osób. Podobnie wygląda sytuacja ze zgłaszaniem przez nauczycieli potrzeb do nauczycieli bibliotekarzy na określonego typu literaturę/ pomoce potrzebne do organizacji konkursu itp.- tu 16 osób zgłosiło takie zapotrzebowanie.

12  Także „mile widziana jest” współpraca nauczyciela z nauczycielami bibliotekarzami podczas prac organizacyjnych konkursów na różnego typu szczeblach, a także udział nauczycieli bibliotekarzy w pracach komisji konkursowych (11 osób).  Dla nauczycieli istotną sprawą jest także fakt pozytywnego przygotowania się uczniów do konkursów. Dlatego wyrażają chęć porozumienia się z nauczycielami bibliotekarzami, którzy pomogą uczniom w wyborze odpowiedniej literatury, źródeł informacji dzięki, którym uczniowie przygotują się do konkursu czy olimpiady (10 osób).  Najmniejsza liczba respondentów (8 osób) chciałaby skorzystać z pomieszczeń biblioteki podczas przygotowania uczniów do konkursów przedmiotowych.

13  Na płaszczyźnie organizacji uroczystości szkolnych największe zainteresowanie wzbudziło wyszukiwanie z pomocą nauczycieli bibliotekarzy materiałów repertuarowych (18 osób).  Znacznie mniejsza liczba respondentów była zainteresowana wspólnym opracowywaniem scenariusza uroczystości czy imprezy (5 osób).

14  Trzecią płaszczyznę stanowi współpraca z instytucjami kultury w środowisku lokalnym.  Wśród wymienionych form współpracy, korzystanie za pośrednictwem biblioteki szkolnej w przekazywaniu ogłoszeń o bieżących konkursach i imprezach kulturalnych, wzbudziło największe zainteresowanie (12 osób).  Zasięganiem informacji w bibliotece szkolnej odnośnie oferty instytucji kultury było zainteresowanych 9 respondentów. Tyleż samo osób było zainteresowanych zasięganiem informacji odnośnie funkcjonowania tychże instytucji kultury.

15  Większość nauczycieli (12 osób) odpowiedziała, że nie jest potrzebne uzupełnianie zbiorów bibliotecznych w związku z realizacją podstawy programowej przedmiotu, którego nauczają.  Kolejnych 10 osób odpowiedziała twierdząco na to pytanie, zaś 6 nie udzieliło żadnej odpowiedzi.

16  Pytanie dotyczące potrzeb edukacyjnych nauczycieli, które mogłaby realizować biblioteka szkolna wykazało, że tego typu potrzeby istnieją i można by podjąć współpracę na tym obszarze.  Potrzeby edukacyjne nauczycieli, które mogłyby być dostępne w bibliotece szkolnej, a także zmiany w wizerunku biblioteki przedstawiają się następująco:  „filmy o tematyce religijnej do wykorzystania na lekcji”,  „sala do pracy w grupach, więcej komputerów, gdzie będą prowadzone zajęcia dodatkowe”,

17  „biblioteka powinna posiadać multimedialne pomoce dydaktyczne, informacje i dokumenty dostępne w internecie”,  „publikacje do zajęć wyrównawczych”,  „czasopisma z propozycjami na zajęcia artystyczne np. Mały Artysta, Hobby itp.”,  „czasopismo Świetlica w szkole”,  „publikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, terapii, scenariusze zajęć rewalidacyjnych, podręczniki do kształcenia specjalnego, karty pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”,

18  „nowości lekturowe”,  „literatura logopedyczna”,  „literatura z zakresu psychologii, pedagogiki, politologii”,  „odtwarzacz płyt CD ze słuchawkami do dyspozycji uczniów”,  „lektury klas I- III”,  „rzutnik, ekran”,  „drukarka”,  „komputer dostępny dla nauczycieli”,  „nowe meble biblioteczne”,  „przyrodnicze filmy multimedialne (szczególnie dotyczące flory i fauny Polski, parków narodowych Polski, krajobrazów Polski i świata),

19  „Słownik frazeologiczny, Słownik wyrazów bliskoznacznych- dla każdego ucznia w klasie”,  „ekranizacje lektur na DVD”,  „literatura dotycząca pracy z dziećmi autystycznymi”,  „współczesne pozycje metodyczne”,  „nowe albumy”  „czasopisma”  „Zachowania przeciw nauczycielowi Z. Barciński, Dziecko T. Hoyden, Teoretyczno- metodyczne aspekty warsztatu pedagoga, Scenariusze zajęć wychowawczych G. Gajewska, Sposób na trudne dziecko, Przyjazna terapia behawioralna A. Kołakowski”,  „Encyklopedia Titanica”.

20  W tym obszarze nauczyciele podawali własne pomysły na współpracę z nauczycielem bibliotekarzem:  „nauczyciel bibliotekarz mógłby w ramach programu Cała Polska czyta dzieciom czytać dzieciom w klasie wybrane baśnie, bajki, wiersze (cyklicznie)”,  „nauczyciel bibliotekarz mógłby cyklicznie prezentować dzieciom w klasie nowości wydawnicze”.

21  Nauczycielami biorącymi udział w ankiecie na temat współpracy nauczycieli z nauczycielami bibliotekarzami byli nauczyciele pracujący w Szkole Podstawowej nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach, których zainteresowały prowadzone badania.  Dziękujemy za udział w badaniu.

22  http://moje-ankiety.pl/respond-80266.html

23


Pobierz ppt "Na podstawie ankiet dla nauczyciela SP 2 Prabuty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google