Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów „NORDA” Projekt: NORDA – PÓŁNOCNY BIEGUN WZROSTU Program grantowy MRR dla.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów „NORDA” Projekt: NORDA – PÓŁNOCNY BIEGUN WZROSTU Program grantowy MRR dla."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów „NORDA” Projekt: NORDA – PÓŁNOCNY BIEGUN WZROSTU Program grantowy MRR dla partnerów samorządowych, które wspólnie tworzą spójny terytorialnie obszar funkcjonalny

2

3 Cel ogólny projektu: Osiągnięcie większej spójności społecznej, przestrzennej i gospodarczej w obszarze partnerstwa i na poziomie lokalnym, przez wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego oraz organizacjami przedsiębiorców, w celu podejmowania wspólnych decyzji dotyczących tego obszaru i rozwiązywania istotnych dla obszaru NORDA problemów. Bezpośrednie cele projektu: * Wzmacnianie mechanizmów merytorycznej współpracy, * Zapewnienie szerokiej partycypacji społecznej * Przygotowanie do uczestnictwa w perspektywie finansowej UE 2014-2020

4 Wskaźniki rezultatu: A. Dwie strategie rozwoju zrównoważonego: 1. „Dolina Logistyczna”, 2. „Nadmorski Obszar Usługowy” B. Trzy Programy Operacyjne: dla Strategii Rozwoju „Doliny Logistycznej” 1. rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami 2. komunikacyjny 3. rozwoju gospodarczego C. Trzy Programy Operacyjne dla Strategii Rozwoju „Nadmorski Obszar Usługowy” 1. rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami 2. rozwoju gospodarczego 3. promocja

5 Dokumenty - Diagnoza obszarów problemowych wymagających interwencji oraz określenie rodzajów wymaganej interwencji. - ZIPROM obejmujący obszary problemowe i przedsięwzięcia wynikające z „Diagnozy”. - Program rewitalizacji obszarów problemowych zidentyfikowanych w „Diagnozie”. - Studium wykonalności dla wybranych przedsięwzięć w wyznaczonych w „Diagnozie” obszarach. - Założenia do zmian Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz wytyczne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Fora tematyczne 5 forów w zakresie zarządzania, planowania strategicznego i przestrzennego, stymulowania rozwoju gospodarczego, rozwoju turystyki, aplikowania o środki zewnętrzne.PromocjaPublikacje

6 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Akademia Morska w Gdyni Morski Instytut Rybacki Urząd Statystyczny w Gdańsku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku Nadleśnictwo Gdańsk SKM Szybka Kolej Miejska w Trójmieście, sp. z o.o. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pomorski Oddział Regionalny Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Polska Izba Spedycji i Logistyki Towarzystwo Urbanistów Polskich, oddział Gdańsk Krajowa Izba Gospodarki Morskiej Fundacja Gospodarcza Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” Starostwo Lęborskie Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Oddział Gdynia Europejska Fundacja Wspierania Innowacyjności i Przedsiębiorczości Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni Towarzystwo Miłośników Gdyni Projekt „NORDA – PÓŁNOCNY BIEGUN WZROSTU” Uczelnie, organizacje pozarządowe, instytucje, organizacje społeczne i gospodarcze, pisemnie popierające udział Partnerstwa MFWBPiS „Norda” w Programie Regionalnym MRR i deklarujące współpracę w ramach realizacji Projektu

7 Dziękuję za uwagę designed by KODI


Pobierz ppt "Spotkanie Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów „NORDA” Projekt: NORDA – PÓŁNOCNY BIEGUN WZROSTU Program grantowy MRR dla."

Podobne prezentacje


Reklamy Google