Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kompleksowa Gospodarka Odpadami - Przykład m.st. Warszawy Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r. Urząd.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kompleksowa Gospodarka Odpadami - Przykład m.st. Warszawy Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r. Urząd."— Zapis prezentacji:

1 Kompleksowa Gospodarka Odpadami - Przykład m.st. Warszawy Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Ochrony Środowiska pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9, 02-015 Warszawa, tel. 022 257 91 11, fax. 022 257 92 70 www.um.warszawa.pl; www.bip.warszawa.pl/bos

2 Czym jest Program ochrony środowiska? Podstawowy dokument w zakresie ochrony środowiska Przedstawia cele i kierunki polityki prowadzonej przez Miasto Wymóg sporządzenia Programu wynika z art. 17 ustawy Prawo ochrony środowiska

3 Główne elementy Programu Diagnoza – ocena stanu środowiska, analiza SWOT Cele, kierunki interwencji i zadania wynikające z diagnozy Harmonogram rzeczowo-finansowy Monitorowanie realizacji Programu

4 Obszary interwencji (zgodnie z wytycznymi MŚ) Ochrona klimatu i jakość powietrza Zagrożenie hałasem Pola elektromagnetyczne Gospodarowanie wodami Gospodarka wodno-ściekowa Zasoby geologiczne Gleby Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów Zasoby przyrodnicze Zagrożenia poważnymi awariami

5 Jaki program chcemy stworzyć? Zwięzły, prosty, przystępny Oparty na wiarygodnych danych Spójny z innymi dokumentami strategicznymi i programowymi

6 Etapy prac styczeń 2016 Wstępny projekt POŚ marzec 2016 Prognoza oddziaływania na środowisko kwiecień – maj 2016 Konsultacje społeczne projektu POŚ czerwiec 2016 Projekt programu + Raport z konsultacji druga połowa 2016 Przedłożenie POŚ Radzie m.st. Warszawy

7 Jak chcemy włączyć warszawiaków w opracowanie POŚ? Cykl debat Rozmowy wokół Programu Ochrony Środowiska Możliwość zadawania pytań i zgłaszania pomysłów pos@um.warszawa.pl, zielona.um.warszawa.pl/pos Konsultacje społeczne projektu dokumentu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

8 Cykl debat ekoWarszawa Eko-aktywni w działaniu Jak powinna przebiegać dobra współpraca pomiędzy mieszkańcami, a Urzędem Miasta? Jak mógłby wyglądać model wymiany wiedzy i praktycznych doświadczeń pomiędzy aktywistami a urzędnikami? Jak powinniśmy komunikować się z mieszkańcami aby zapewnić ich skuteczną partycypację w kształtowaniu przestrzeni publicznych? 17 grudnia, godz. 18.00, Biblioteka Narodowa, gmach główny, al. Niepodległości 213 Spotkania w 2016 r. Jakość powietrza atmosferycznego Gospodarka wodna Gospodarka odpadami Standardy w zakresie urządzania zieleni Adaptacja do zmian klimatu Bioróżnorodność

9 Konsultacje społeczne Prognoza oddziaływania na środowisko przedstawiać będzie m.in. przewidywane znaczące oddziaływania zadań wskazanych w POŚ Zapewniona zostanie możliwość zapoznania się z projektem Programu i Prognozy oraz składanie uwag i wniosków Spotkania z mieszkańcami Sporządzony zostanie raport, w którym opisany będzie sposób uwzględnienia w dokumencie uwag i wniosków Program i Prognoza zostaną zaopiniowane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie

10 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Ochrony Środowiska pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9, 02-015 Warszawa, tel. 022 257 91 11, fax. 022 257 92 70 www.um.warszawa.pl; www.bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Biura_Urzedu/OS/default.htm


Pobierz ppt "Kompleksowa Gospodarka Odpadami - Przykład m.st. Warszawy Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r. Urząd."

Podobne prezentacje


Reklamy Google