Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANALIZA ORZECZEŃ POD KĄTEM PRZYDATNOŚCI DO SIO Opracowała Hanna Ojcewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANALIZA ORZECZEŃ POD KĄTEM PRZYDATNOŚCI DO SIO Opracowała Hanna Ojcewicz."— Zapis prezentacji:

1 ANALIZA ORZECZEŃ POD KĄTEM PRZYDATNOŚCI DO SIO Opracowała Hanna Ojcewicz

2 ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO Jest to dokument wydawany, na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów, przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Zawiera, m.in.: okres ważności orzeczenia rodzaj niepełnosprawności dziecka (stopień upośledzenia umysłowego lub opis niedostosowania społecznego wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy; w przypadku niepełnosprawności sprzężonej – wskazanie współwystępujących niepełnosprawności) diagnozę zalecenia uzasadnienie Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się zazwyczaj na okres każdego etapu edukacyjnego w danej szkole. 2

3 ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO WYBRANEGO UCZNIA – PRZYKŁAD NR 1 3

4 ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ( C. D.) Okres ważności Rodzaj niepełnosprawności 4

5 5

6 6

7 ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO - PRZYKŁAD NR 2 Okres ważności Rodzaj niepełnosprawności 7

8 8

9 9

10 ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO - PRZYKŁAD NR 3 10 Okres ważności Rodzaj niepełnosprawności

11 11

12 ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO - PRZYKŁAD NR 4 12 Okres ważności Rodzaj niepełnosprawności

13 13

14 O RZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Jest to dokument wydawany, na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów, przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydają orzeczenia o: niepełnosprawności stopniu niepełnosprawności wskazaniach do ulg i uprawnień 14

15 O RZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Osoby, które nie ukończyły 16 r.ż. zaliczane są do osób niepełnosprawnych jeżeli mają niepełnosprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia całkowitej opieki lub pomocy w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku. Osobom powyżej 16 r.ż. przyznaje się stopnie niepełnosprawności : znaczny, umiarkowany, lekki. 15

16 O RZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Orzeczenie zawiera, m.in.: stopień niepełnosprawności symbol przyczyny niepełnosprawności termin ważności 16

17 O RZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI PRZYKŁAD NR 1 Symbol Termin ważności Stopień niepełnosprawności 17

18 18

19 O RZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI PRZYKŁAD NR 2 Symbol Termin ważności 19

20 20

21 O RZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI PRZYKŁAD NR 3 21 Symbol Termin ważności

22 22

23 L EGENDA DO SPORZĄDZENIA WYKAZU UCZNIÓW „ RODZAJE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ” N – niepełnosprawność potwierdzona przez lekarza lub poradnię psychologiczno– pedagogiczną X – niepełnosprawność niepotwierdzona (przypuszczalna) 23

24 24


Pobierz ppt "ANALIZA ORZECZEŃ POD KĄTEM PRZYDATNOŚCI DO SIO Opracowała Hanna Ojcewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google