Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” Założenia programu i efekty jego realizacji w 2014 r. Data Ogólnopolski program Komendy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” Założenia programu i efekty jego realizacji w 2014 r. Data Ogólnopolski program Komendy."— Zapis prezentacji:

1 Rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” Założenia programu i efekty jego realizacji w 2014 r. Data Ogólnopolski program Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”

2 PaT to program: Mody na życie bez uzależnień i przemocy, Dobrych wiadomości, a nie protestów, Zaproszeń, a nie wykluczeń, Destygmatyzacji młodzieży wykluczonej lub środowiskowo marginalizowanej, Działań bez nagród i za coś, Nie robienia co się chce, ale odpowiedzialność za siebie i innych.

3 Ogólnopolski program Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” Rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” Kontynuacja projektu PaT/E (edukacja) w 2014 roku objęła:  Utworzenie młodzieżowych grup teatralno-profilaktycznych w Poznaniu, Żorach i dzielnicy Warszawa-Śródmieście oraz przygotowanie spektaklu edukacyjno-profilaktycznego z przesłaniem przeciwnym używaniu przez młodzież środków psychoaktywnych,  Premiery i pokazy spektaklu edukacyjno-profilaktycznego „Sekret” z udziałem rodziców, pedagogów i uczniów oraz przeprowadzenie działań PaT/M z młodzieżą szkolną,  Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i animatorów pracy z młodzieżą,  Przygotowanie oraz realizacja projektu PaT/E w województwach: wielkopolskim, śląskim i mazowieckim oraz w Warszawie,  Promowanie idei mody na życie bez uzależnień w mediach oraz internecie  Wydanie Poradnika metodycznego dla nauczycieli, pedagogów i animatorów pracy z młodzieżą,  Wydanie publikacji dla nauczycieli, samorządów i środowisk lokalnych w celu promowania Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki,  Realizacja IV Ogólnopolskiego Konkursu Dramaturgicznego „Uczmy się PaTrzeć” pn. „Inny – nie obcy”  Szkolenie dla Liderów młodzieżowych PaT.

4 Ogólnopolski program Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” Rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” Zakładane cele: Podniesienie wiedzy wśród młodzieży i dorosłych na temat zagrożeń związanych z używaniem narkotyków i dopalaczy, Zaangażowanie młodzieży w działania profilaktyczne z wykorzystaniem metody twórczej profilaktyki rówieśniczej, Promowanie mody na życie bez uzależnień wśród młodzieży, Promowanie postaw zaangażowanych społecznie poprzez twórczą profilaktykę, Zintegrowanie działań podmiotów środowiska lokalnego wokół rozwiązywania problemów dotyczących uzależnień, Udzielenie wsparcia oraz dostarczenie narzędzi dydaktycznych nauczycielom realizującym szkolne programy profilaktyki, Udzielenie wsparcia liderom PaT prowadzącym grupy młodzieżowe promujące modę nażycie bez uzależnień i przemocy wśród rówieśników.

5 Ogólnopolski program Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” Rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” Oczekiwane efekty: wzrost znaczenia profilaktyki rówieśniczej w szkołach, a przeszkoleni nauczyciele/eksperci będą inicjatorami tworzenia miejskich, powiatowych lub gminnych grup młodzieżowych PaT, wzmocnienie działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej skierowanej do wszystkich uczniów, nauczycieli, przedstawicieli samorządów oraz lokalnych społeczności, młodzież szkół ponadgimnazjalnych w całym kraju zostanie gospodarzami Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki promującego modę na życie bez uzależnień, co wpłynie na wzmocnienie asertywnych postaw wobec eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi, wsparcie nauczycieli realizujących szkolne programy profilaktyki poprzez szkolenie i przygotowanie materiału dydaktycznego (Poradnik metodyczny). Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży

6 Ogólnopolski program Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” Rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” Osiągnięte rezultaty: 589 respondentów potwierdziło, że działania interaktywne (zajęciowe), integrujące rówieśników poprzez twórczą profilaktykę są najbardziej oczekiwaną przez młodzież metodą profilaktyczną (Badanie audytoryjne „Młodzież o narkotykach i profilaktyce”), Utworzenie 3 grup młodzieżowych PaT w Poznaniu, Żorach i Warszawie, Wyposażenie 145 nauczycieli w wiedzę i narzędzia dydaktyczne i praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki rówieśniczej, Wyposażenie 50 liderów młodzieżowych PaT w wiedzę i wsparcie w zakresie umiejętności interdyscyplinarnych i pracy w grupie. Sprawiedliwości, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

7 Ogólnopolski program Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” Rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” Wnioski: Trwałość projektu opiera się na zorganizowanych i działających w ciągu roku szkolnego grupach młodzieżowych PaT. Jeżeli zwiększy się dostępność placówek oświatowych w godzinach pozalekcyjnych (w tym weekendy), wówczas spodziewanym efektem jakościowym będzie wzrost aktywności młodzieży w profilaktyce rówieśniczej. Trudności realizacyjne w perspektywie kontynuacji projektu polegają na niskiej dostępności do niekomercyjnej bazy działań (szkoły, domy kultury), oraz czasowym zaangażowaniu nauczycieli i samorządu.

8 Ogólnopolski program Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” Rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” PERSPEKTYWA PaTPORT Najnowszą inicjatywą programu PaT jest zaproponowana od stycznia 2015 roku nowa perspektywa wzmacniająca szkolny program profilaktyki – PaTPORT, adresowana do uczniów i dyrektorów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Instrukcja 7 kroków utworzenia PaTPORTU znajduje się na stronie www.pat.policja.gov.pl

9 Ogólnopolski program Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” Rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” Dziękuję za uwagę. Komenda Główna Policji Impresariat programu PaT


Pobierz ppt "Rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” Założenia programu i efekty jego realizacji w 2014 r. Data Ogólnopolski program Komendy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google