Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CLIL English lesson Subject: How to describe appearance and personality of the people using Olga Boznańska’s pictures Aims: -describe the people’s appearence.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CLIL English lesson Subject: How to describe appearance and personality of the people using Olga Boznańska’s pictures Aims: -describe the people’s appearence."— Zapis prezentacji:

1 CLIL English lesson Subject: How to describe appearance and personality of the people using Olga Boznańska’s pictures Aims: -describe the people’s appearence and characters to learn more words Level: pre-intermediate Screenplay 1.The students in groups translate the texts, the teacher corrects the information. 2.The teacher asks students for describing the pictures, corrects their answers, enters new words. 3.At the end of the lesson, the teacher presents words connected with the class material in a computer program Wordle, the students revise the material. 4.The students answer the questions in summation of the lesson, the teacher corrects the information. 5.The students and the teacher complete the evaluation forms to learn more about the lesson.

2 The most famous Polish modernist painter Olga Boznańska (1865-1940)

3 Olga Boznańska's exhibition in Warsaw From March to April in 2015, the National Museum in Warsaw hosted a retrospective on the works of painter Olga Boznańska. One of the artist's most famous paintings, "Girl with Chrysanthemums", was given pride of place in this exhibition, as it has just been restored thanks to the BNP Paribas Foundation's "BNP Paribas for Art" programme with the support of the Fundacja BNP Paribas in Poland. An important figure in modernist painting, Olga Boznańska (1865-1940) set herself apart through the evocative power of her works, which left an indelible mark on the period. The daughter of a Polish father and French mother, she grew up in Kraków, studied fine art in Munich and moved to Paris, where she began a brilliant career as a portrait painter. Her works are distinguished by their harmonious palettes and the elegance.

4 Wystawa prac malarskich Olgi Boznańskiej w Warszawie Od marca do kwietnia 2015, w Muzeum Narodowym w Warszawie odbyła się retrospektywa twórczości malarki Olgi Boznańskiej. Jeden z najbardziej znanych obrazów artysty, "Dziewczynka z chryzantemami", otrzymał honorowe miejsce w tej wystawie. Ten obraz został wystawiony dzięki Fundacji BNP Paribas "BNP Paribas Sztuki" przy wsparciu Fundacji BNP Paribas w Polsce. Olga Boznańska jest główną postacią w sztuce modernizmu (1865-1940) i w swoich pracach pozostawiła niezatarty ślad w tym okresie. Córka polskiego ojca i matki francuskiego, dorastała w Krakowie, studiowała sztukę piękną w Monachium i przeniosła się do Paryża, gdzie rozpoczęła błyskotliwą karierę jako portrecistka. Jej prace wyróżniają się harmonią palet i elegancji.

5 Creativeness She was a portrait painter, anyway portraits brought her the greatest fame. She worked mainly in the studio. A common theme of her paintings are inside of the studio or the views from the windows. She put a small paint brush and waited until it will dry. This method ensured that its range will give an impression of not "dirty" (despite the use of shades of gray and dark brown). Already during their stay in Munich she decided not to overlap the finished image with varnish. Over time, she often instead of painting on canvas, painted on a slightly primed cardboard, making it obtained dullness, which allowed her to sophisticated color effects.

6 Twórczość Była portrecistką, w każdym razie to portrety przyniosły jej największą sławę. Pracowała głównie w pracowni. Częstym motywem jej obrazów są wnętrza pracowni lub widoki z okna. Farbę kładła małymi dotknięciami pędzla i czekała, aż podeschnie. Metoda ta gwarantowała, że jej paleta nie będzie sprawiała wrażenia „brudnej” (mimo używania odcieni szarości i ciemnych brązów). Już w okresie pobytu w Monachium zrezygnowała z pokrywania gotowych obrazów werniksem. Z czasem coraz częściej zamiast na płótnie, malowała na lekko zagruntowanej tekturze, dzięki czemu uzyskiwała matowość, która pozwalała jej na wyrafinowane efekty kolorystyczne.

7 "Girl with Chrysanthemums"

8 Her major work, "Girl with Chrysanthemums", marked the high point of the Franco-Polish painter's artistic development. In the words of Swiss art critic William Ritter, "It is an enigmatic child that will drive mad those who scrutinise her for too long." Today, this painting has been returned to its original radiance through restoration work carried out in the Kraków museum's studios over the last few months.

9 Jej główne dzieło, "Dziewczynka z chryzantemami", jest punktem kulminacyjnym w rozwoju artystycznym. Szwajcarski krytyk sztuki Williama Ritter powiedział, "To jest zagadkowe dziecko, które może doprowadzić do szaleństwa tych, którzy patrzą na nią zbyt długo." Dziś ten obraz został zwrócony do pierwotnego blasku przez prace konserwatorskie prowadzone w studiach Muzeum Narodowego w Krakowie w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

10 Work of restoration on Boznanska's painting The project is part of the "BNP Paribas for Art" programme launched 20 years ago by the BNP Paribas Foundation. Thanks to this programme, more than 200 artworks or groups of artworks have been restored since 1994, including 15 collections of international museums.

11 Prace, związane z odbudową obrazów Olgi Boznańskiej Projekt jest częścią "BNP Paribas Sztuki”. Ten program został rozpoczęty 20 lat temu przez Fundację BNP Paribas. Dzięki temu programowi, ponad 200 dzieł sztuki lub grupy dzieł zostały odnowione i odrestaurowane od 1994 roku, w tym 15 zbiorów muzeów międzynarodowych.

12 Restoration works

13 In orangery (W oranżerii)

14 Portrait of a young woman with a red umbrella (Portret młodej kobiety z czerwoną parasolką )

15 Portrait of a woman in the armchair (Pani w fotelu)

16 Just come back from a little walk (Ze spaceru)

17 The portrait of Franciszek Mączyński

18 The portrait of Paul Neuen (Portret malarza Paula Neuena)

19 Autoportrait with a Japanese umbrella (Autoportret z japońską parasolką)

20 Maternity ( Macierzyństwo)

21 Summarisation

22 Questions for the students 1. How can your describe your appearance? 2. What are you feeling in the situation: -during an exam -at a party -on a date -at a job interview Why?

23 Evaluation Ankieta ewaluacyjna dla nauczyciela 1.Czy lekcja była bogata w materiały dydaktyczne? Taknie 2. Czy lekcja była atrakcyjna i interesująca? TakNie 3.Czy uczniowie pewnie posługiwali się językiem angielskim? TakNie 4. Czy nauczyciel służył pomocą dla uczniów na lekcji? TakNie 5. Czy na wszystkich etapach lekcji uczniowie dobrze rozumieli treści i słownictwo angielskie? Taknie 6.W jakim stopniu techniki komputerowe (program Power Point i Wordle ) pozwoliły uatrakcyjnić lekcję? W dużym stopniuw umiarkowanym stopniuw małym stopniu Dziękuję za rzetelne uzupełnienie ankiety. Badanie jest anonimowe i posłuży nam dla sporządzenia wniosków dla dalszej pracy.

24 Evaluation Ankieta ewaluacyjna dla ucznia 1.Czy lekcja była bogata w materiały dydaktyczne? Taknie 2. Czy lekcja była atrakcyjna i interesująca? TakNie 3.Czy pewnie posługiwałeś/łaś się językiem angielskim? TakNie 4. Czy nauczyciel służył Ci pomocą na lekcji? TakNie 5. Czy na wszystkich etapach lekcji dobrze rozumiałeś/łaś treści i słownictwo angielskie? Taknie 6.W jakim stopniu techniki komputerowe (program Power Point i Wordle ) pozwoliły uatrakcyjnić lekcję? W dużym stopniuw umiarkowanym stopniuw małym stopniu Dziękuję za rzetelne uzupełnienie ankiety. Badanie jest anonimowe i posłuży nam dla sporządzenia wniosków dla dalszej pracy.

25 Bibliografia Helena Blum, Olga Boznańska, Warszawa: Prasa – Książka – Ruch, 1974. Helena Blum, Olga Boznańska. Zarys życia i twórczości, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1964. Anna Król, Olga Boznańska, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2002 (W Zwierciadle Sztuki), ISBN 83-7023-971-4. Tadeusz Dobrowolski, Helena Blumówna, Historia sztuki polskiej, t. 3, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1965. Liliana Sonik, Olga Boznańska, Siechnice: Eaglemoss Polska, 2000 (Wielcy Malarze; nr 15). Olga Boznańska, Poznań: Oxford Educational, 2008 (Wielka Kolekcja Sławnych Malarzy; 46), ISBN 978-83-252-0125-8. Maria Rostworowska, Portret za mgłą. Opowieść o Oldze Boznańskiej, wyd. 2, Kraków: Wydawnictwo Lexis, 2005, ISBN 83-89425-21-1. Opracowała Sanija Pasztalaniec


Pobierz ppt "CLIL English lesson Subject: How to describe appearance and personality of the people using Olga Boznańska’s pictures Aims: -describe the people’s appearence."

Podobne prezentacje


Reklamy Google