Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie prawa w administracji Technika prawodawcza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie prawa w administracji Technika prawodawcza."— Zapis prezentacji:

1 Tworzenie prawa w administracji Technika prawodawcza

2 Ujęcie wąskie: systematyka wewnętrzna aktu prawnego Ujęcie szersze: wąskie + włączenie aktu do systemu Ujęcie najszersze: ujęcie szersze + metodyka przygotowania projektu aktu

3 Dyrektywa celowościowa „jeśli chcesz osiągnąć cel C, postępuj w sposób S” – jeśli chcesz stworzyć dobry akt prawny, postępuj według tych zasad Nie wpływają na ważność aktu.

4 Skutki niestosowania: Trudności interpretacyjne Niekompatybilność z systemem normatywnym W drastycznych przypadkach – naruszenie podstawowych zasad prawa prowadzące do niekonstytucyjności

5 Dyrektywy techniki prawodawczej odnoszą się do: Języka aktu (ma być zrozumiały) Jednolitości i zupełności (akt wyczerpuje całość zagadnienia) Systematyki wewnętrznej (podział na przepisy ogólne i szczególne) i zewnętrznej (jeden akt – jedno zagadnienie) Logicznego podziału (możliwość intuicyjnego i szybkiego szukania przepisów) Zwięzłości (krótko, zrozumiale i na temat)

6 Projekt aktu Ustawa

7 Tytuł ustawy Funkcja informacyjna (o czym jest ustawa) Funkcja interpretacyjna (jak rozumieć jej treść, pod jakim kątem stosować wykładnię)

8 Tworzenie nazwy ustawy Ustawa (rodzaj aktu) z dnia 21 maja 1999 r. (data) o broni i amunicji (określenie przedmiotu)

9 Data ustawy Data ostatecznego przyjęcia przez Sejm z dnia 21 maja 1999 r. „z dnia” – z małej litery 21 – dzień podany cyframi arabskimi maja – miesiąc słownie, poprawnie odmieniony 1999 r. – rok cyframi arabskimi z oznaczeniem „r.” na końcu

10 Określenie przedmiotu Zwięzłe (krótkie, proste łatwe do zapamiętania) I jednocześnie Adekwatne (wyjaśniające treść, bez pominięcia elementów merytorycznych)

11 Określenie przedmiotu 1.Opisowe – zaczynające się od małego „o” 2.Rzeczowe – zaczynające się od wyrazów: Kodeks, Prawo, Ordynacja „Przepisy wprowadzające”

12 Określenie opisowe Najczęstsze W przypadku regulacji kilku spraw, „o” tylko raz:  „o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży” Przytaczanie tytułów innych ustaw TYLKO w wypadkach zmiany innej ustawy:  „o zmianie ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym”

13 Określenie rzeczowe 1.Regulacja jakiejś znacznej dziedziny 2.Przepisy wprowadzające inną ustawę

14 Ad. 1 Kodeks – kwalifikowana forma porządkowania, monumentalna dziedzina stosunków, jedna gałąź prawa  Kodeks karny, Kodeks postępowania administracyjnego Prawo – obszerna, ale niejednorodna dziedzina, przepisy z różnych gałęzi prawa  Prawo celne Ordynacja – nawiązuje do tradycji  Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

15 Ad. 2 Przepisy wprowadzające – gdy ustawa tak dalece idące zmiany, że przepisy wprowadzające muszą być uregulowane osobno. „Przepisy wprowadzające” + nazwa ustawy „Przepisy wprowadzające Kodeks Karny” Zawiera przepisy o wejściu w życie, zmieniające, uchylające, przejściowe i dostosowujące – w związku z harmonizacją systemu spowodowaną ustawą „główną”. Wchodzi w życie razem z ustawą główną.


Pobierz ppt "Tworzenie prawa w administracji Technika prawodawcza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google