Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowoczesna infrastruktura podstawą Uniwersytetu Medycznego z przyszłością prof. dr hab. Jacek Wysocki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowoczesna infrastruktura podstawą Uniwersytetu Medycznego z przyszłością prof. dr hab. Jacek Wysocki."— Zapis prezentacji:

1

2 Nowoczesna infrastruktura podstawą Uniwersytetu Medycznego z przyszłością prof. dr hab. Jacek Wysocki

3 Diagnoza – stan przed realizacją projektu - Brak nowoczesnego kampusu uniwersyteckiego - Niewystarczające w stosunku do potrzeb zaplecze biblioteczne, dydaktyczne i mieszkaniowe dla studentów + Posiadanie terenu pod rozbudowę Uczelni + Determinacja w działaniu i współpraca z otoczeniem

4 Założenia projektu Intensyfikacja wysiłków w celu zapewnienia Uczelni jak najlepszej, ale też racjonalnie zaprojektowanej i eksploatowanej bazy materialnej Rozwijanie i umacnianie własnej bazy szkolenia klinicznego Kompleksowy projekt, a następnie rozbudowa kampusu uniwersyteckiego

5 Założenia dotyczące potrzeb różnych grup interesariuszy -Poszerzanie własnej bazy klinicznej powiązane ze świadczeniem usług medycznych dla mieszkańców regionu -Radykalna poprawa warunków studiowania – nowi studenci ważnym czynnikiem rozwoju miasta i regionu

6 Harmonogram projektu Działania w obrębie projektu obejmują lata 2008 - 2015

7 Główne wyzwania w realizacji projektu Zmiany w sposobie finansowania inwestycji: - pozyskiwanie środków budżetowych, z Unii Europejskiej czy Regionalnych Programów Operacyjnych Zacieśnienie współpracy z Samorządem Województwa i Władzami Miasta Utrzymywanie dobrej kondycji finansowej Uczelni (wkład własny)

8 Osiągnięte rezultaty -Biblioteka Główna -Uniwersyteckie Centrum Biologii Medycznej wraz z Laboratorium Międzywydziałowym i Laboratorium Chirurgii Doświadczalnej -Innowacyjne Centrum Symulacji Medycznej -Dom Studencki KAROLEK

9 Osiągnięte rezultaty 2 - Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia -Gruntowny remont 11 sal wykładowych -Przejęcie 111 Szpitala Wojskowego -Modernizacja Studium WFiS -Przejęcie 7,5 h gruntu od miasta -Realizacja misji społecznej na rzecz mieszkańców

10 Podpowiedzi dla innych uczelni -Utrzymywanie dobrych relacji z Władzami Samorządowymi -Zyskanie wsparcia merytorycznego i finansowego ze strony Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego i Miasta oparte na wzajemnej konkretnej pomocy w realizacji inicjatyw służących rozwojowi Uczelni i Wielkopolski

11 Podsumowanie Uniwersytet Medyczny z Przyszłością Aby być najlepszym, potrzeba wspólnej pracy.

12


Pobierz ppt "Nowoczesna infrastruktura podstawą Uniwersytetu Medycznego z przyszłością prof. dr hab. Jacek Wysocki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google