Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej."— Zapis prezentacji:

1 KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

2 Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest formą kształcenia pozaszkolnego prowadzony w formie skróconego programu nauczania na KKZ uwzględniającą podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji.

3 Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem. Osoba, która uzyskała zaliczenie otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, co umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.

4 Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dyplom wydaje okręgowa komisja egzaminacyjna.

5 TECHNIK BUDOWNICTWA Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 280 godz. B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 65 godz. B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 150 godz. B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 390 godz.

6 B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej Nauka trwa 1 rok (2 semestry). Egzamin potwierdzający kwalifikację B.30. odbędzie się po zakończeniu kursu w sesji jesiennej (wrzesień/październik 2016). Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 280 godz. B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 65 godz. Razem345 godz.

7 PLAN NAUCZANIA MODUŁI SEM.II SEM. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 18 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG) 18 Język obcy zawodowy (JOZ) 18 Kompetencje personalne i społeczne (KPS) 6 Organizacja pracy małych zespołów (OMZ) 18 Techniczne podstawy zawodu (PKZ B.c) 8220 Techniczne podstawy zawodu (PKZ B.k) 4060 Sporządzanie kosztorysów (B.30.1) 40 Przygotowywanie dokumentacji przetargowej (B.30.2) 25 RAZEM:182163

8 Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu Praktyki zawodowe20 godz.

9 Warunki uzyskania zaliczenia ustala osoba prowadząca zajęcia z danego modułu. Osoba prowadząca zajęcia informuje słuchaczy na pierwszym spotkaniu o sposobie uzyskania zaliczenia z danego modułu.

10 Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem. Osoba, która uzyskała zaliczenie ze wszystkich modułów otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, co umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

11 Słuchacz kursu może być skreślony z listy uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego w następujących przypadkach: nieobecności nieusprawiedliwionej powyżej 50%

12 Opiekun grupy: mgr inż. Aleksandra Laskowska a.laskowska@psbgdansk.pl


Pobierz ppt "KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google