Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Szerokie partnerstwo trójsektorowe jako narzędzie rozwiązywania problemów Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów” oraz „Dobre praktyki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Szerokie partnerstwo trójsektorowe jako narzędzie rozwiązywania problemów Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów” oraz „Dobre praktyki."— Zapis prezentacji:

1 „Szerokie partnerstwo trójsektorowe jako narzędzie rozwiązywania problemów Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów” oraz „Dobre praktyki wypracowania wspólnych kierunków rozwoju obszaru funkcjonalnego” Podmiot zgłaszający: Gmina Brwinów

2 . Gmina Brwinów, Miasto Milanówek i Miasto Podkowa Leśna powiązania społeczne, gospodarcze i przestrzenno-środowiskowe umowa o współdziałaniu pod nazwą „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów” (2010) umowa na rzecz partnerstwa dla realizacji projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” (2013). Skład partnerstwa:

3 Partnerstwo PTO umożliwia międzysektorową współpracę aż 53 partnerów

4 modelowa umowa partnerska: porządkuje, ugruntowuje dotychczasową współpracę samorządów; wskazano w niej wzajemne zobowiązania stron i zasady współpracy, w tym także zasady finansowania projektu i współodpowiedzialności partnerów. warsztaty strategiczne: różnorodna tematyka, uczestnictwo przedstawiciele sektora publicznego, społecznego, prywatnego, liderów lokalnej opinii. „Wspólne kierunki rozwoju dla obszaru funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”. Modelowa umowa/programy rozwoju dla partnerstwa:

5 Podjęte i planowane działania: Uregulowanie gospodarki wodnej oraz odwodnienie obszaru PTO (opracowywana jest koncepcja uregulowania stosunków wodnych) Usprawnienie komunikacji na obszarze PTO (projektowanie dróg, ścieżek rowerowych, przeprowadzenie pomiarów ruchu) Zadbanie o tereny zielone: rewitalizacja (inwentaryzacja zasobów przyrodniczych, koncepcja ochrony terenów zieleni wraz z koncepcją nowych nasadzeń)

6 Podjęte i planowane działania: Rozwarstwienie społeczeństwa, brak integracji (powstaje zintegrowana strategia rozwiązywania problemów społecznych, strategia marketingu społecznego, projektowane są: szkoła i przedszkole oraz cmentarz komunalny) Brak miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców PTO (projektowana jest strefa rekreacji, powstaje dokumentacja rozbudowy skate parku)

7 Możliwość replikowalności na inne partnerstwa: Dobre mechanizmy: modelowa umowa regulująca współpracę w ramach partnerstwa, warsztaty z udziałem liderów opinii, ekspertów, partnerów. Zalety szerokiego partnerstwa: wyodrębnienie przestrzeni do debaty i dialogu, baza dobrych praktyk, doświadczenie, transparentność procesów decyzyjnych, celna identyfikacja potrzeb społecznych, poczucie więzi z obszarem Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów.

8 Możliwość replikowalności na inne partnerstwa: Na co zwrócić uwagę: dobór partnerów i skuteczna komunikacja, aktualizacja baz danych, promocja podejmowanych działań projektowych, włączenie mieszkańców w proces decyzyjny, uczestnictwo doświadczonych moderatorów. Doświadczenie moderatorów w połączeniu z potencjałem społecznym zaowocowało podpisaniem przez lidera projektu (Gminę Brwinów) ponad 30 umów na wykonanie zadań związanych z realizacją projektu. Jesteśmy skazani na sukces


Pobierz ppt "„Szerokie partnerstwo trójsektorowe jako narzędzie rozwiązywania problemów Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów” oraz „Dobre praktyki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google