Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Przez sakrament bierzmowania odrodzeni na chrzcie otrzymują jako niewysłowiony Dar samego Ducha Świętego, który ich umacnia w szczególny sposób, a naznaczeni.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Przez sakrament bierzmowania odrodzeni na chrzcie otrzymują jako niewysłowiony Dar samego Ducha Świętego, który ich umacnia w szczególny sposób, a naznaczeni."— Zapis prezentacji:

1 „Przez sakrament bierzmowania odrodzeni na chrzcie otrzymują jako niewysłowiony Dar samego Ducha Świętego, który ich umacnia w szczególny sposób, a naznaczeni znamieniem tego sakramentu w sposób doskonalszy wiążą się z Kościołem i w ten sposób jeszcze ściślej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia i bronienia wiary słowem i uczynkiem”. (Paweł VI, Konstytucja apostolska o sakramencie bierzmowania)

2 Podczas liturgii Mszy Świętej, gdy udzielany jest sakrament bierzmowania, kandydaci głośno zobowiązują się być świadkami Jezusa słowami: „Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad”. (Obrzędy sakramentu bierzmowania)

3 „Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu, ducha umiejętności i pobożności, napełnij ich duchem bojaźni Twojej. Przez Chrystusa, Pana naszego”. (Obrzędy sakramentu bierzmowania)

4 Biskup czyni na czole każdego z kandydatów znak krzyża palcem zwilżonym olejem krzyżma. Ten gest nazywamy namaszczeniem. Krzyżmo Święte jest oliwą zmieszaną z balsamem i poświęconą przez biskupa w Wielki Czwartek podczas tzw. Mszy Krzyżma. Nazwa „krzyżmo” wywodzi się z imienia: Chrystus (Christus – Chrisma – Krzyżmo) i symbolizuje Chrystusa, w którym człowieczeństwo złączone jest z Bóstwem.

5 Biskup: N., przyjmij znamię daru Ducha Świętego. Bierzmowany: Amen.
Formuła sakramentu bierzmowania: Biskup: N., przyjmij znamię daru Ducha Świętego. Bierzmowany: Amen. Biskup: Pokój z tobą. Bierzmowany: I z duchem twoim.


Pobierz ppt "„Przez sakrament bierzmowania odrodzeni na chrzcie otrzymują jako niewysłowiony Dar samego Ducha Świętego, który ich umacnia w szczególny sposób, a naznaczeni."

Podobne prezentacje


Reklamy Google