Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modulacja amplitudy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modulacja amplitudy."— Zapis prezentacji:

1 Modulacja amplitudy

2 Modulacja Do przekazywania informacji na odległość wykorzystywane są w radiotechnice fale elektromagnetyczne w.cz. Przekazywanie złożonych sygnałów musi być poprzedzone pewnymi zabiegami dotyczącymi fali elektromagnetycznej jeszcze przed jej wypromieniowaniem w nadajniku. Konieczność zastosowanie w.cz. Do transmisji informacji uzasadniona jest, ponieważ gdyby nadajnik emitował falę o częstotliwości akustycznej to wymagałoby to bardzo dużych mocy dostarczonych do anteny i olbrzymich konstrukcji antenowych. W procesie modulacji zawsze biorą udział dwa sygnały: Modulujący m.cz. Modulowany w.cz.

3 Modulacja amplitudy Jest to najprostszy rodzaj modulacji. Chwilowa wartość amplitudy przebiegu zmodulowanego w.cz. ulega zmianie w czasie, zgodnie z chwilowymi wartościami sygnału modulującego, którym może być sygnał m.cz. taki jak mowa czy muzyka.

4 Modulacja amplitudy

5 Modulacja amplitudy Współczynnik głębokości modulacji m – wyraża stosunek zmian amplitudy przebiegu modulującego do amplitudy fali nośnej. Współczynnik ten określony jest wzorem:

6 Przemodulowanie Współczynnik głębokości modulacji m>100%. Zjawisko niekorzystne, powstaje gdy jest za duży sygnał m.cz.

7 Zadanie Określ wartość współczynnika głębokości modulacji

8 Zadanie Określ wartość współczynnika głębokości modulacji

9 Widmo dla modulacji amplitudy
Równanie opisujące sygnał w.cz. czyli falę nośną: Równanie opisujące sygnał m.cz.: Równanie opisujące sygnał po modulacji amplitudy: Widmo (spektrum) dla m=100% Przy głębokości modulacji równej 100% moc promieniowana rozdziela się następująco: 50% fala nośna i 2 razy po 25% wstęgi boczne. Informacja jest przenoszona tylko przez wstęgi boczne, a pozostałe 50% mocy (fala nośna) jest wypromieniowywane bezużytecznie. fn – częstotliwość sygnału w.cz. fm– częstotliwość sygnału m.cz. Un – amplituda fali nośnej m- współczynnik głębokości modulacji

10 Widmo dla modulacji amplitudy
Widmo dla sygnału zajmującego pewne pasmo częstotliwości (np. stacja radiowa)

11 Szerokość pasma Modulacja amplitudy zajmuje wąskie pasmo częstotliwości, które jest równe 2f (podwojona wartość częstotliwości sygnału m.cz.)

12 Zadanie Narysuj widmo sygnału AM wiedząc, że fn=800kHz oraz
fm=10kHz a m=50%

13 AM Modulacja amplitudy nie jest ekonomiczna, ponieważ 50 % zużywa fala
nośna, która nie przenosi żadnej informacji. Potrzebna jest w odbiorniku do odtworzenia sygnału modulującego. Dla m=100% amplitudy wstęg bocznych wynoszą dokładnie połowę amplitudy fali nośnej. Dla m=50% amplitudy wstęg bocznych wynoszą 25% amplitudy fali nośnej. Zalety AM: - Prostota układu nadawczego i odbiorczego, Zajmowanie wąskiego widma częstotliwości Wady AM: Duża wrażliwość na zakłócenia atmosferyczne, Mała odporność na zakłócenia

14 Rodzaje modulacji amplitudy
Aby poprawić własności energetyczne AM stosuje się następujące jej odmiany: DSB (ang. Double-Sideband Suppressed Carrier) – Po wytłumieniu fali nośnej powstaje modulacja dwuwstęgowa, która pozwala na ograniczenie do połowy mocy nadajnika SSB (ang. single-sideband modulation) – powstaje po zlikwidowaniu (wytłumieniu) jednej ze wstęg bocznych i fali nośnej. Przy tego typu emisji nie ulega zmianie wierność przekazywanej informacji, a osiąga się w stosunku do klasycznej emisji AM wiele korzyści. Wadą jest komplikacja układowa. VSB (ang. vestigial-sideband modulation) - modulacja amplitudy z częściowo tłumioną wstęga boczną.

15 Przykładowy modulator amplitudy

16 Przykładowy modulator amplitudy

17


Pobierz ppt "Modulacja amplitudy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google