Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 mała grupa osób (do 10 osób)  mająca wspólny cel  o uzupełniających się umiejętnościach  grupa, której członkowie czują się odpowiedzialni za rezultaty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " mała grupa osób (do 10 osób)  mająca wspólny cel  o uzupełniających się umiejętnościach  grupa, której członkowie czują się odpowiedzialni za rezultaty."— Zapis prezentacji:

1

2  mała grupa osób (do 10 osób)  mająca wspólny cel  o uzupełniających się umiejętnościach  grupa, której członkowie czują się odpowiedzialni za rezultaty wspólnej pracy 2

3  uczy kooperacji, respektowania przyjętych zasad i dyscypliny, umożliwia doświadczenie współzależności i współodpowiedzialności  pozwala na doskonalenie kompetencji komunikacyjnych (zabierania głosu wypowiadania swoich myśli, respektu dla zdania innych, rozwiązywania problemów, słuchania innych)  ułatwia aktywizację wszystkich uczniów (co jest szczególnie ważne dla dzieci nieśmiałych lub pracujących wolniej)  działa wzajemnie inspirująco (co ma miejsce podczas dzielenia się swoim pomysłami, doświadczeniami). 3

4 4 KORZYŚCI ORGANIZACYJNEKORZYŚCI INDYWIDUALNE - wykonywanie zadań, którym nie podoła jednostka -wykorzystanie wszelkich zdolności i talentów w procesie rozwiązywania złożonych problemów - zespołowe podejmowanie decyzji przy uwzględnieniu różnych, często konfliktowych punktów widzenia -efektywna forma kierowania zachowaniem uczniów - doświadczenie własne możliwości poznania swoich umiejętności - pozytywne wzmocnienia od grupy - zaspokajanie ważnych potrzeb - kontaktów społecznych i uznania

5  Ustalenie zasad pracy  Podział na grupy  Wyznaczanie celów pracy  Podział kompetencji 5 Nigdy nie zakładaj, że dzieci wiedzą jak pracować ze sobą w konstruktywny, koleżeński sposób

6  jesteśmy „w zgodzie ze sobą”  mówimy o sobie, o swoich problemach ( komunikatem „ja”),  nie oceniamy,  nie krytykujemy,  nie ośmieszamy,  nie poprawiamy wypowiedzi innych,  nie osądzamy,  słuchamy innych z uwagą i szacunkiem,  pamiętaj o tajemnicy grupy,  szanujemy czas innych, 6

7 Podział na grupy: 1. Tworzenie grup przez „odwrócenie się” 2. Losowanie (obrazki, figury, kolory, puzzle, widokówki, ….) 3. Odliczanie 4. Wybór lidera, który dobiera sobie grupę. 5. Uczniowie sami się dobierają WAŻNE! Skład grup powinien się zmieniać. 7

8  Wspólny cel ◦ Nie ma wspólnego celu = nie ma zespołu ◦ Cel KMIOT (konkretny, mierzalny, istotny, osiągalny, terminowy)  Cel ogólny ◦ nadaje kierunek ◦ wyzwala energie ◦ wspiera rozwiązywanie konfliktów  Cele szczegółowe ◦ miara postępów ◦ rozwijanie odpowiedzialności ◦ łatwiejsza komunikacja 8

9  uczniowie mogą mieć nieokreślone role (wszyscy pracują na równych prawach)  wszyscy pracują na równych prawach plus jedna osoba jest wyznaczona do kontaktu z nauczycielem (tzw. "contact person")  każda osoba w grupie pełni jakąś funkcję, np.: 1. Lider – koordynuje pracę całego zespołu 2. Strażnik czasu - pilnuje czasu ustalonego dla wykonywanej pracy 3. Nawigator - zachęca do pracy i ponagla 4. Sekretarz - zapisuje pomysły grupy 5. Sprawozdawca - relacjonuje rozwiązania ustalone w grupie na forum 9

10 Praca w grupach 10

11  Blokujący  Egocentryk  Indywidualista  Kotek  Dominujący  Agresywny  Unikający działania 11

12  Sześć najważniejszych słów: „Z przykrością przyznaje, że popełniłem błąd”  Pięć najważniejszych słów: „Jestem z Ciebie bardzo dumny”  Cztery najważniejsze słowa: „Jaka jest Twoja opinia?”  Trzy najważniejsze słowa: „Bardzo Cię proszę”  Dwa najważniejsze słowa: „Dziękuję Ci”  Jedno najważniejsze słowo: „MY” 12 I ostatnie NAJMNIEJ WAŻNE SŁOWO - „JA”

13 13


Pobierz ppt " mała grupa osób (do 10 osób)  mająca wspólny cel  o uzupełniających się umiejętnościach  grupa, której członkowie czują się odpowiedzialni za rezultaty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google