Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Partnerstwo Paprykowy Szlak PAPRYKA PRZYTYCKA Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Partnerstwo Paprykowy Szlak PAPRYKA PRZYTYCKA Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”"— Zapis prezentacji:

1

2 Partnerstwo Paprykowy Szlak PAPRYKA PRZYTYCKA Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”

3 Partnerstwo Paprykowy Szlak To sformalizowana inicjatywa LGD „Razem dla Radomki” współtworzona z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami rolniczymi, producentami, rolnikami, przedsiębiorcami, lokalnymi grupami działania, ośrodkami naukowy i organizacjami pozarządowymi mająca na celu rozwój marki produktu tradycyjnego „Papryki Przytyckiej”, obejmującego jego wytwarzanie, promocje, sprzedaż i rozwój.

4 Partnerstwo Paprykowy Szlak Obejmuje podmioty działające na obszarze Południowego Mazowsza. -gminy: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Wyśmierzyce, Zakrzew -Starostwo Powiatowe w Radomiu, Związek Gmin Radomka -Mazowiecki Oddział Doradztwa Rolniczego – Oddział w Radomiu -Mazowiecką Izbę Rolniczą - producentów i rolników - organizacje pozarządowe związane z „paprykowym obszarem” m.in..: Stowarzyszenie „Wrzosowisko”, Stowarzyszenie „Razem dla Rozwoju” -Zrzeszenie Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej, OBSZAR DZIAŁANIA LGD „RAZEM DLA RADOMKI”

5 Partnerstwo Paprykowy Szlak Dlaczego Papryka Przytycka? - Papryka do województwa radomskiego trafiła prawie 30 lat temu, a jej pierwsze uprawy ulokowane zostały na terenie gminy Przytyk. - Jednym z prekursorów uprawy papryki w Polsce był Antoni Kwietniewski z Woli Wrzeszczowskiej (gmina Przytyk), który rozpoczął jej uprawę w 1982 roku - W latach 80-tych papryka była najbardziej dochodową uprawą. Drewniane konstrukcje tuneli były stosunkowo tanią inwestycją i łatwą do wykonania przez każdego rolnika. Sukces ekonomiczny tej uprawy w latach 80-tych spowodował bardzo szybki wzrost uprawy papryki w całym regionie.

6 Partnerstwo Paprykowy Szlak Dlaczego Papryka Przytycka? Papryka Przytycka - Gmina Przytyk wraz z okolicznymi gminami: m.in. Potworowem, Rusinowem, Klwowem, Radzanowem i Zakrzewem stały się paprykowym zagłębiem. - To właśnie z tego terenu pochodzi ok. 80% krajowej produkcji pod osłonami tego smacznego warzywa. Paprykę uprawia się tutaj w ponad 2000 gospodarstw a jej roczna produkcja wynosi ponad 80 tysięcy ton

7 Partnerstwo Paprykowy Szlak Dlaczego Papryka Przytycka? Papryka Przytycka - nazwę taką stosuje się w odniesieniu do wszystkich odmian produkowanych na terenie Przytyka i sąsiednich gmin, które są wytwarzane zgodnie z tradycyjnymi metodami uprawy tego warzywa. - Początkowo uprawiano tylko kilka odmian papryki, dziś na obszarze gmin partnerskich jest uprawianych ponad 40 odmian papryki

8 Partnerstwo Paprykowy Szlak Działania podejmowane na rzecz realizacji założeń Partnerstwa: Papryka Przytycka na Liście Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 28 lipca 2011 r. – produkt lokalny „Papryka Przytycka” na podstawie wniosku przygotowanego przez LGD „Razem dla Radomki” przy udziale Gminy Przytyk uzyskał pozytywną opinię Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego – i został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych Prowadzonych przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecność „Papryki Przytyckiej” na Liście Produktów Tradycyjnych potwierdza wyjątkową jakość i wyśmienity smak

9 Partnerstwo Paprykowy Szlak Uroczyste podpisanie partnerstwa nastąpiło w dniu 19.08.2012 r. w Przytyku – podczas Ogólnopolskich Targów Papryki w Przytyku, których Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” jest współorganizatorem. Zadania partnerstwa: -Promocja produktu „Papryka Przytycka” -Integracja i rozwój lokalnego środowiska producentów papryki -Organizacja działań związanych z budową silnej marki Papryki Przytyckiej i producentów papryki

10 Partnerstwo Paprykowy Szlak Zadania partnerstwa: -Organizacja warsztatów, konferencji, seminariów tematycznie związanych z papryką i ze zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich -Powołanie do życia Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie -rejestrację produktu Papryka Przytycka jako Chronione Oznaczenie Geograficzne w Unii Europejskiej -Przygotowanie i redagowanie strony www.paprykaprzytycka.euwww.paprykaprzytycka.eu -Informowanie o możliwościach oraz pomoc w pozyskaniu i wykorzystaniu środków unijnych na rozwój produktu tradycyjnego, potencjału producentów, obszaru Paprykowego Szlaku

11 Partnerstwo Paprykowy Szlak Działania podejmowane na rzecz realizacji założeń Partnerstwa: Skoncentrowaliśmy się na budowie marki i rozwóju potencjału gospodarczego producentów papryki - Promocja produktu „Papryki Przytyckiej” podczas różnych tarów i imprez o charakterze międzynarodowym i ogólnopolskim w tym: Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej Agrotravel (lata 2009-2015), Dożynki Prezydenckie, Dożynki Wojewódzkie (2011-2015), Seminarium Inter Cross Culture w Blankenburgu, Targi Produktów Ekologicznych i Regionalnych „Regionalia” (2012-2015) - Współorganizacja Ogólnopolskich Targów Papryki w Przytyku

12 Partnerstwo Paprykowy Szlak Działania podejmowane na rzecz realizacji założeń Partnerstwa: Ogólnopolskie Targi Papryki w Przytyku - Organizowane od 1999 roku z inicjatywy Gminy Przytyk, Starostwa Powiatowego w Radomiu oraz Radomskiej Giełdy Rolnej. - Stanowią formę promocji przednich odmian, na które popyt stale wzrasta - Uczestniczą w nich tysiące mieszkańców gminy Przytyk, okolicznych miejscowości oraz coraz liczniejsze grono gości z poza regionu.

13 Partnerstwo Paprykowy Szlak Działania podejmowane na rzecz realizacji założeń Partnerstwa: Ogólnopolskie Targi Papryki w Przytyku - Targi stanowią doskonałą okazję do spotkań producentów z kraju i z zagranicy. -Podczas imprezy producenci mają możliwość wymiany informacji na temat tajników uprawy i zdobycia doświadczeń dotyczących sprzedaży i promocji swoich produktów. -Dni Papryki organizowane są w gminach Potworów i Klwów

14 Partnerstwo Paprykowy Szlak Działania podejmowane na rzecz realizacji założeń Partnerstwa: -Organizacja Seminarium „Papryka Przytycka – droga do produktu chronionego prawem unijnym” - 2012 r., 2014 r., -Współorganizacja seminarium dla rolników- członków Radomskiej Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej –2012 r. - Współorganizacja konferencji „Rozwój paprykowego regionu radomskiego” –2012 -Organizacja konferencji i warsztatów z zakresu promocji produktów tradycyjnych na przykładzie m.in. Papryki Przytyckiej –2013,Przysucha, 2015 - Zakrzew

15 Partnerstwo Paprykowy Szlak Działania podejmowane na rzecz realizacji założeń Partnerstwa: - organizacja trzech edycji konkursu o Laur Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” za najlepsze danie przyrządzone z produktu tradycyjnego – Papryki Przytyckiej. Celem konkursu kulinarnego jest kultywowanie i propagowanie wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej i lokalnej południowego Mazowsza; promowanie produktu tradycyjnego jakim jest Papryka Przytycka, jak również wyszukanie potraw lokalnych, mogących stać się wizytówką obszaru gmin tworzonych przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” -Papryka Przytycka w programie kulinarnym Karola Okrasy

16 Partnerstwo Paprykowy Szlak Działania podejmowane na rzecz realizacji założeń Partnerstwa: Wykreowanie markowych produktów lokalnych: -Dżem z Papryki Przytyckiej, Sosy Paprykowe -Chleb z papryką, Masło paprykowe, „Paprykówka”

17 Partnerstwo Paprykowy Szlak Działania podejmowane na rzecz realizacji założeń Partnerstwa: -Witryna internetowa www.paprykaprzytycka.euwww.paprykaprzytycka.eu Strony internetowe Razem dla Radomki miesięcznie odwiedza ponad 60 tyś. internautów www.razemdlaradomki.pl www.wdolinieradomki.pl www.innowacyjnaradomka.pl www.mazowieckasieclgd.eu www.elearning-szkolenia.eu

18 Partnerstwo Paprykowy Szlak Podejmowanie działania: - Powstanie infrastruktury niezbędnej do rozwoju produktu: Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Przytyku (2015 r.) – inwestycja wspólna Gminy Przytyk i Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego

19 Partnerstwo Paprykowy Szlak Działania podejmowane na rzecz realizacji założeń Partnerstwa: - Kompleksowa organizacja stoisk wystawienniczych Województwa Mazowieckiego na Dożynkach Prezydenckich w Spale (2014 r.) oraz na Dożynkach Wojewódzkich w Płocku (2015 r.) pod hasłem „Mazowsze pachnące papryką”

20 Partnerstwo Paprykowy Szlak Działania podejmowane na rzecz realizacji założeń Partnerstwa: -Wydawnictwo materiałów informacyjnych: Przewodnik Kulinarny dań z papryki oraz Poradnik w zakresie uprawy papryki „Paprykowy ogód”.

21 Partnerstwo Paprykowy Szlak Działania podejmowane na rzecz realizacji założeń Partnerstwa: -Wydawnictwo materiałów informacyjnych: Smaki Radomki oraz Szlak Dziedzictwa Kulinarnego Radomki - Przygotowanie Szlaku Dziedzictwa Kulinarnego Radomki - Opracowanie multimedialnego przewodnika turystycznego na smarfony, promującego „Paprykę Przytycką „

22 Partnerstwo Paprykowy Szlak Działania podejmowane na rzecz realizacji założeń Partnerstwa: -Wytycznie Szlaku Dziedzictwa Kulinarnego Radomki, skupiającego producentów produktów lokalnych, sieć restauracji i zajazdów -Realizacja działań promujących producentów – uzyskanie wpisu na Listę Produktów Tradycyjnych dla 4 produktów, wykreowanie grupy 22 produktów lokalnych,

23 Partnerstwo Paprykowy Szlak Wyzwania i przyszłe cele -Utworzenie inkubatora przetwórstwa papryki -Działania związane z rozwojem producentów papryki i innych producentów, budową silnej marki produktu tradycyjnego „Papryki Przytyckiej”, jak również uzyskanie wpisu – certyfikatu Unii Europejskiej jako Chronione Oznaczenie Geograficzne -Rozwój infrastruktury przechowalniczej i przetwórczej sprzyjającej budowie silnego wizerunku producentów papryki i rozwojowi ich gospodarstw rolnych

24 Partnerstwo Paprykowy Szlak Możliwości replikowania na inne partnerstwa: Obszary wiejskie są skarbnica różnych produktów/usług charakterystycznych dla danego obszaru. Wielokrotnie są dostępne tylko lokalnie. Ich oryginalność, wysoka jakość są argumentami do podejmowania działań promujących je na szerszą skalę. W środowisku wiejskich poszczególni producenci/rolnicy nie są w stanie udźwignąć przedsięwzięcia na tak dużą skalę bez wsparcia merytorycznego, organizacyjnego i infrastrukturalnego. W tych pracach winni uczestniczyć przedstawiciele wszystkich środowisk oddziałujących na sytuację społeczno – gospodarcza obszaru. Na naszym przykładzie widać, iż to sektor publiczny stworzył infrastrukturę umożliwiającą sprzedaż Papryki Przytyckiej, organizację pozarządowe zajmują się promocją produktu podczas imprez o skali ogólnopolskiej, wyspecjalizowane instytucje dbają by zachowana była jakość produktu gwarantująca jego zbycie i atrakcyjność.

25 Dziękuję za uwagę! Razem dla Radomki Ul. Wernera 9/11 26-600 Radom Tel. 48 38 58 996 www.razemdlaradomki.plwww.razemdlaradomki.pl, www.wdolinieradomki.plwww.wdolinieradomki.pl www.innowacyjnaradomka.plwww.innowacyjnaradomka.pl, www.paprykaprzytycka.euwww.paprykaprzytycka.eu www.mazowieckasiec.euwww.mazowieckasiec.eu, www.elearning-szkoelani.euwww.elearning-szkoelani.eu


Pobierz ppt "Partnerstwo Paprykowy Szlak PAPRYKA PRZYTYCKA Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google