Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PUBLICZNE DROGI GMINNE O CHARAKTERZE LOKALNYM I NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ Wprowadzenie, akty prawne DROGA PUBLICZNĄ – jest droga zaliczona na podstawie ustawy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PUBLICZNE DROGI GMINNE O CHARAKTERZE LOKALNYM I NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ Wprowadzenie, akty prawne DROGA PUBLICZNĄ – jest droga zaliczona na podstawie ustawy."— Zapis prezentacji:

1 PUBLICZNE DROGI GMINNE O CHARAKTERZE LOKALNYM I NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ Wprowadzenie, akty prawne DROGA PUBLICZNĄ – jest droga zaliczona na podstawie ustawy o drogach publicznych do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych DROGI PUBLICZNE – PODZIAŁ NA KATEGORIE (FUNKCJA W SIECI DROGOWEJ): KRAJOWE, WOJEWÓDZKIE, POWIATOWE, GMINNE PUBLICZNE DROGI GMINNE – do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych PUBLICZNE DROGI GMINNE – główne, zbiorcze, lokalne i dojazdowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

2 Wprowadzenie, stan istniejący DROGI PUBLICZNE W BYDGOSZCZY – 743,9 [km] DROGI PUBLICZNE GMINNE W BYDGOSZCZY – 540,4 [km] DROGI PUBLICZNE GMINNE (LOKALNE I DOJAZDOWE) W BYDGOSZCZY – 387,5 [km] DROGI PUBLICZNE GMINNE (LOKALNE I DOJAZDOWE) O NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ – 176,9 [km] PUBLICZNE DROGI GMINNE O CHARAKTERZE LOKALNYM I NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ

3 Wprowadzenie, charakterystyka ulic o nawierzchni gruntowej Liczba porządkowa, alfabetycznie wg. nazwy ulicy; Osiedle (lokalizacja ulic na terenie Bydgoszczy przypisana do osiedla); Nazwa ulicy; Długość ulicy wyrażona w [m]; Planowany typ przekroju ulicznego: Jednoprzestrzenne (ruchu pieszych i rowerzystów odbywa się wspólnie na jezdni), z wydzielonymi chodnikami (ruch pieszych odbywa się poza jezdnią); Rok nadania nazwy ulicy (na podstawie dokumentów pozyskanych z Wydziału Mienia i Geodezji); Stan własności nieruchomości stanowiących pas drogowy [%]; Infrastruktura techniczna zlokalizowana w pasie drogowym ulicy lokalnej: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociąg, ciepłociąg, gazociąg; Rozpoczęte działania w ramach Programu 25/75. PUBLICZNE DROGI GMINNE O CHARAKTERZE LOKALNYM I NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ

4 Wprowadzenie, charakterystyka ulic o nawierzchni gruntowej PUBLICZNE DROGI GMINNE O CHARAKTERZE LOKALNYM I NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ

5 Analiza – kryteria wyboru 1) Kryterium 1 - Rok nadania statusu drogi publicznej, podział na 3 grupy, (Propozycja ZDMiKP maksymalnej liczby punków - 3) do 1987 roku (obejmuje ulice, które stały się drogami publicznymi do roku 1987) od 1988 roku do 1999 roku (obejmuje ulice, które stały się drogami publicznymi w latach od 1988 do roku 1999 roku) od roku 2000 (obejmuje ulice, które stały się drogami publicznymi od roku 2000) 2) Kryterium 2 - Liczba mieszkańców, podział na 3 grupy, (Propozycja ZDMiKP maksymalnej liczby punków - 3) powyżej 150 mieszkańców (obejmuje ulice, przy których zameldowanych jest powyżej 150 mieszkańców) od 100 do 150 mieszkańców (obejmuje ulice, przy których zameldowana jest liczba mieszkańców w przedziale od 100 do 150) poniżej 100 (obejmuje ulice, przy których zameldowanych jest poniżej 100 mieszkańców ) DROGI PUBLICZNE – PODZIAŁ NA KATEGORIE (FUNKCJA W SIECI DROGOWEJ): KRAJOWE, WOJEWÓDZKIE, POWIATOWE, GMINNE PUBLICZNE DROGI GMINNE – do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych PUBLICZNE DROGI GMINNE – główne, zbiorcze, lokalne i dojazdowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie PUBLICZNE DROGI GMINNE O CHARAKTERZE LOKALNYM I NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ

6 Analiza – kryteria wyboru, cd. 3) Kryterium 3 - Zagrożenie powodziowe wywołane przez opady atmosferyczne podział na 2 grupy (Propozycja ZDMiKP maksymalnej liczby punktów 2) występuje (obejmuje ulice, które w wyniku intensywnych opadów deszczu podlegają zalewaniu, zalewaniu ulegają również nieruchomości zlokalizowane bezpośrednio przy pasie drogowym ulicy) nie występuje Przykłady: Gawronia, Dożynkowa, Osada (od Chłopskiej do Żytniej), Siewna (od Chłopskiej do Leszczyna), Wierzbowa (od Maciaszka do granicy miasta), Żniwna (od Zapłotek do Wieśniaczej), Biedaszkowo PUBLICZNE DROGI GMINNE O CHARAKTERZE LOKALNYM I NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ

7 Analiza – kryteria wyboru, cd. 4) Kryterium 4 - Ważność ulicy lokalnej w układzie transportowym miasta, podział na 2 grupy (Propozycja ZDMiKP maksymalnej liczby punków - 3) ulica lokalna o charakterze zbierającym ruch (obejmuje ulice lokalne, które stanowią ciągi komunikacyjne zapewniające dojazd do innych ulic lokalnych i dojazdowych tzw. ulice lokalne zbierające ruch z wielu ulic) pozostałe ulic lokalne Przykłady: Maciaszka, PUBLICZNE DROGI GMINNE O CHARAKTERZE LOKALNYM I NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ

8 Analiza – kryteria wyboru, cd. Przykłady: Berlinga PUBLICZNE DROGI GMINNE O CHARAKTERZE LOKALNYM I NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ

9 Analiza – kryteria wyboru, cd. Przykłady: Ważnych ulic lokalnych (propozycja ZDMiKP) l.p. Osiedle ulica lokalne o charakterze zbierającym ruch 1BieliceHorodelska (od Bielickiej do punktu adresowego nr 42 przy ul. Horodelskiej) 2CzyżkówkoByszewska, Charzykowska, Łubinowa, Siedlecka (odcinek Koronowska - Chmielna i od Karolewskiej do nr 15), Świekatowska 3Fordon F2Wandy Siemaszkowej 4Fordon F3Bieszczadzka 5GlinkiGniewkowska, Podleśna, Rozłogi (odcinek od Cmentarnej do Lubranieckiej) 6JachcicePartyzantów, Zawiszy Czarnego 7JaryKazimierza Przerwy-Tetmajera, Władysława Syrokomli 8Las Gdański Bielska 9Łęgnowo IIOtorowska 10MiedzyńBotaniczna, Gliwicka, Jeżynowa, Katowicka, Legnicka, Leszczyna (od Widok w kierunku linii kolejowej, Osada (od Chłopskiej do Żytniej), Pijarów, Podnóże, Siewna (od Chłopskiej do Leszczyna), Szczytowa 11OpławiecKrynicka, Sanatoryjna 12Osowa Góra Biedronkowa, Gawronia, Kolibrowa, Pelikanowi, Platynowa, Ptasia 13PiaskiGościeradzka, Piaski, Wąwelska 14PrądyJanowiecka, Notecka 15Sierniecze k Kapliczna (od ZS 17 do wiaduktu kolejowego) 16SmukałaAgrestowa, dr Władysława Baranowskiego 17Zimne Wody Smoleńska (od początku do Kieleckiej i od Olkuskiej do Hutniczej) PUBLICZNE DROGI GMINNE O CHARAKTERZE LOKALNYM I NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ

10 Analiza – kryteria wyboru, cd. 5) Kryterium 5 - Wskaźnik długości dróg gruntowych lokalnych do sumy długości dróg lokalnych na danym osiedlu, podział na 4 grupy (Propozycja ZDMiKP maksymalnej liczby punków - 4) od 0,75 do 1,0 (obejmuje osiedla, na których zlokalizowanych jest najwięcej km dróg nieutwardzonych) od 0,50 do 0,74 od 0,25 do 0,49 od 0,0 do 0,24 (obejmuje osiedla, na których zlokalizowanych jest najwięcej km dróg utwardzonych) Przykłady: Prądy – 0,84; Las Gdański – 0,89; Smukała – 0,97; Fordon F3 – 1,0 Przykłady: Osiedle Leśne – 0,01; Szwederowo – 0,02; Wyżyny – 0,05 PUBLICZNE DROGI GMINNE O CHARAKTERZE LOKALNYM I NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ

11 Analiza – podsumowanie 1.Maksymalna suma punktów uzyskanych w kryteriach dla danej ulicy może wynieść 15 (według propozycji ZDMiKP). 2.W przypadku równej liczby punktów kolejność budowy ulic powinna być ustalana na podstawie ważności kryteriów cząstkowych (według propozycji ZDMiKP) rok nadania statusu drogi publicznej, zagrożenie powodziowe, ważność ulicy w układzie lokalnym, liczba mieszkańców, preferencje osiedli, na których zlokalizowanych jest najwięcej dróg nieutwardzonych. 3. Cykliczność analiz co 3 lata. PUBLICZNE DROGI GMINNE O CHARAKTERZE LOKALNYM I NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PUBLICZNE DROGI GMINNE O CHARAKTERZE LOKALNYM I NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ Wprowadzenie, akty prawne DROGA PUBLICZNĄ – jest droga zaliczona na podstawie ustawy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google