Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praktyka zagraniczna – szkołą zdobywania nowych doświadczeń i szans na rynku pracy Plymouth, Wielka Brytania 20.04 – 08.05.2015 10.08 – 28.08.2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praktyka zagraniczna – szkołą zdobywania nowych doświadczeń i szans na rynku pracy Plymouth, Wielka Brytania 20.04 – 08.05.2015 10.08 – 28.08.2015."— Zapis prezentacji:

1 Praktyka zagraniczna – szkołą zdobywania nowych doświadczeń i szans na rynku pracy Plymouth, Wielka Brytania 20.04 – 08.05.2015 10.08 – 28.08.2015

2 Staż został zrealizowany w ramach projektu systemowego „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

3 Cele projektu:  Promocja kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie praktycznych umiejętności.  Rozwój umiejętności językowych poprzez pracę za granicą.  Promocja wiedzy o kulturze innych krajów.  Kształtowanie osobistych umiejętności uczniów, takich jak asertywność i pewność siebie oraz mobilność, poprzez nowe doświadczenia zawodowe.  Kreowanie w uczniach potrzeby gromadzenia różnorodnych doświadczeń zawodowych, ciągłego poszerzania własnej wiedzy i umiejętności.  Zwiększenie atrakcyjności zawodowej przyszłych uczestników rynku pracy = zmniejszenie ryzyka bezrobocia.

4 Uczestnicy: Dwie grupy uczennic i uczniów z klas ekonomicznych:  16 osób z obecnych klas 4ea i 4 eb odbyło staż na przełomie kwietnia i maja 2015. Dla nich staż w Wielkiej Brytanii był częścią obowiązkowej praktyki odbywanej w szkole.  16 osób z klas 3ea i 3eb odbyło staż w sierpniu 2015. Ten staż nie był obowiązkowy.

5 Kurs przygotowawczy  Obie grupy odbyły zajęcia przygotowawcze do stażu. W ramach tych zajęć odbyło się:  30 godzin języka angielskiego,  5 godzin zajęć kulturowych,  5 godzin warsztatów psychologiczno-pedagogicznych.

6 Staże:  Odbywały się w brytyjskich firmach zlokalizowanych w Plymouth, na południowym zachodzie kraju. Uczennice i uczniowie realizowali program praktyk, zgodnie z podpisanym porozumieniem o programie zajęć.

7 Staże cd.  Staże obu grup trwały 3 tygodnie. Uczniowie i uczennice uczestniczyli również w programie APT (przygotowanie do pracy zawodowej) prowadzonym przez naszego partnera Tellus College.  Wszyscy uczestnicy dokumentowali przebieg stażu w dziennikach praktyk.

8 Podczas stażów uczestnicy są monitorowani zarówno przez nauczycieli z ZSE, jak i partnerów z Tellus College. Na zakończenie stażu opiekunowie stażystów w miejscu pracy oraz stażyści wypełniają ankiety ewaluacyjne.

9 Staże cd.  Po zakończeniu stażu wszyscy otrzymali Certyfikaty potwierdzające odbycie stażu. Ich rozdanie odbyło się w siedzibie partnera projektu, Tellus College.

10 Czas wolny Czas wolny  Poza godzinami pracy dla naszych uczestniczek i uczestników organizowano rozmaite zajęcia i wycieczki po okolicy.  We wtorki odbywały się wieczory integracyjne (Social evenings), podczas których spotykaliśmy się z uczestnikami projektów z innych grup. W środy odbywały się konwersacje a w czwartki wieczory filmowe. Zajęcia te odbywały się w siedzibie Tellus College.

11 Czas wolny cd. Weekendowe wycieczki  W soboty i niedziele odbywały się wycieczki po okolicy, organizowane przez Tellus College oraz polskich opiekunów. Uczennice i uczniowie mieli okazję zwiedzić Plymouth, Looe, Polperro, Totnes, Mount Edgcumbe, obejrzeć National Marine Aquarium, mecz piłkarski oraz festiwal fajerwerków.

12 Po powrocie…  Każdy z uczestników składa raport z przebiegu projektu, w którym ocenia wszystkie aspekty przedsięwzięcia,  Ponadto, wszyscy przygotowują prezentacje przedstawiające działania podczas stażu,  Wszyscy otrzymują dokument Europass Mobilność, w którym opisane są umiejętności nabyte w czasie stażu. Dokument ten jest uznawany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

13 Efekty stażu  Każdy z uczestników otrzymał certyfikaty odbycia stażu oraz Europass Mobilność, potwierdzające odbycie praktyki oraz nabyte umiejętności.  Uczestnicy otrzymali referencje od brytyjskich pracodawców, które mogą pomóc im w znalezieniu interesującej pracy,  Uczestnicy podkreślają, że staż pozytywnie wpłynął zarówno na ich rozwwój osobisty oraz zawodowy,  Według uczestników, podwyższył się poziom ich kompetencji językowych.

14 Więcej informacji: Zapraszamy do odwiedzania naszego fanpage’a na facebook’u: Tczewski Ekonomik in Plymouth 2015


Pobierz ppt "Praktyka zagraniczna – szkołą zdobywania nowych doświadczeń i szans na rynku pracy Plymouth, Wielka Brytania 20.04 – 08.05.2015 10.08 – 28.08.2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google