Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakład Fizyki teoretycznej – Bp2

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakład Fizyki teoretycznej – Bp2"— Zapis prezentacji:

1 Zakład Fizyki teoretycznej – Bp2
Adres ul. Hoża 69, Warszawa tel. tel./fax Kierownik Zakładu dr hab. Michał Kowal, prof NCBJ tel. Fot. M. Pawłowski Zakład Fizyki teoretycznej – Bp2 Plan: Informacje ogólne Prace proponowane do wyróżnienia: L. Szymanowski, L. Roszkowski, E. Czuchry, J. Skalski, J. Rozynek, M. Spalinski, G. Wilk Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015

2 Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015
Struktura Zatrudnienia w zakładzie BP2 Liczba pracowników (naukowych) = (29) Liczba (suma) etatów = (25.6) Średnia wieku <𝑊> = 𝑘=0 𝑛 𝐸 𝑘 𝑊 𝑘 𝑘=0 𝑛 𝐸 𝑘 = l (50.2l) 𝐸 𝑘 −𝑤𝑦𝑚𝑖𝑎𝑟 𝑒𝑡𝑎𝑡𝑢 𝑘 −𝑒𝑔𝑜 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑤𝑛𝑖𝑘 𝑊 𝑘 −𝑤𝑖𝑒𝑘 𝑘−𝑒𝑔𝑜 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑤𝑛𝑖𝑘𝑎 Liczba pracowników w wieku ≤ 40 lal = (12) Liczba pracowników na emeryturze = (4) Wolontariusze = (1) Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015

3 Struktura Zatrudnienia w zakładzie BP2
dr. Ewa Czuchry (f) dr. Piotr Goldstein (a) dr. Michał Heller [#] (a) dr. Orest Hrycyna (a) dr. Przemysław Małkiewicz (a) dr. Marek Pawłowski (a) dr. Grzegorz Plewa (f) dr. Maciej Pylak (a) dr. Jacek Rożynek (a) dr. Enrico Sessolo (a) dr. Andrzej Skorupski [*][**] (a) dr. Jakub Wagner (a) dr. Andrew Wllliams (a) dr. Paweł Ziń (a) dr. Sebastian Trojanowski (a) dr. Andrzej Hryczuk (a) dr. Kamila Kowalska (a) prof. dr hab. Grzegorz Wilk (DYREKTOR BP) prof. dr hab. Włodzimierz Piechocki prof. dr hab. Leszek Roszkowski prof. dr hab. Michał Spaliński prof. dr hab. Lech Szymanowski prof. dr hab. Adam Sobiczewski [*][**] prof. dr hab. Sławomir Wycech [*][**] prof. dr hab. Jan Błocki [*][**] prof. dr hab. Janusz Dąbrowski [***] prof. dr hab. Eryk Infeld [*][**] prof. dr hab. Zygmunt Patyk => BP1 prof. dr hab. Mariusz Dabrowski => DUZ dr hab. Krzysztof Kurek, prof. NCBJ (DYREKTOR NCBJ) dr hab. Michał Kowal, prof. NCBJ dr hab. Janusz Skalski, prof. NCBJ dr hab. Robert Smolańczuk (a) Struktura Zatrudnienia w zakładzie BP2 [*] emerytura [** ] część etatu; [***] - wolontariat [#] stażu - adiunkt (f) fizyk Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015

4 Czastki & wysokie energie
Tematyka BP2 Równania nieliniowe Kosmologia Teoria jądra Bayes Fits Hadrony & QCD Czastki & wysokie energie Atomy & Jądra dziwne Struny AdS/CFT

5 Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015
TEMATY Implikacje danych z LHC i poszukiwań ciemnej materii dla modeli supersymetrycznych. Badanie modeli SUSY i możliwości odkrycia sygnału SUSY w LHC (grant BayesFits). Możliwości odkrycia sygnału w poszukiwaniach ciemnej materii. Aksino jako cząstka ciemnej materii, teoria i ograniczenia kosmologiczne ZESPÓŁ prof. dr hab. Leszek Roszkowski dr. Enrico Sessolo dr. Andrew Wllliams dr. Kamila Kowalska dr. Andrzej Hryczuk dr. Sebastian Trojanowski BayesFits Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015

6 Sebastian Trojanowski
Nine postdocs (S. Munir, E. Sessolo, S. Tsai, A. Wawrzyńczak-Szaban, N.-E. Bomark, A. Williams, A. Figueiredo, A. Hryczuk, S. Trojanowski) from seven countries One PhD student (S. Trojanowski) Twelve project students, including one Masters student (jointly with UW) LR Shoaib Munir Enrico Sessolo Sming Tsai Kamila Kowalska Sebastian Trojanowski Andrew Williams Nils-Erik Bomark Andrzej Hryczuk Several local (NCBJ, UW) and external collaborators (Valencia, Montpellier, Southampton, Sheffield, Tallin, Korea, India, USA…) In Autumn 2013 two postdocs (Munir, Tsai) were replaced by Bomark and Williams; Sessolo was re-hired for two more years In 2015: joined by Figueiredo (April-Sept.) and A. Hryczuk (from Sept.); Bomark left in July All the postdocs who left the group continued career in research/academia L. Roszkowski, Warszawa, 16/11/2015

7 Highlights of output (from Jan 2011):
So far 35 papers published (or accepted for publication) by group members (mostly PRD, JHEP), 2 submitted 2 more in pipeline On average 31 citations/paper Our best cited paper: so far 129 citations One major review (Physics Reports by LR), two more topical ones published Currently a big review is being completed by four group members Several: invited talks (e.g. Tsai plenary review talk at COSMO-12 in Beijing, Sessolo at TMEX-14 and Madrid 2015) conference presentations seminar talks (Europe, including CERN, and USA) Source: inspires.org L. Roszkowski, Warszawa, 16/11/2015

8 Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015
TEMATY Badanie natury osobliwości kosmologicznej modelu Bianchi IX. Problem czasu w kwantowej kosmologii. Badanie osobliwości kosmologicznej za pomocą niejednorodnych i rozwiązywalnych (ścisłych) modeli kosmologicznych. Widmo zaburzeń skalarnych w pętlowej kosmologii kwantowej. Stany koherentne w kosmologii kwantowej ZESPÓŁ prof. Piechocki Wlodzimierz dr Czuchry Ewa dr Hrycyna Orest dr Malkiewicz Przemyslaw KOSMOLOGIA Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015

9 Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015

10 Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015
TEMATY Zastosowanie równań nieliniowych do problemu ruchu ulicznego! Dynamika solitonów i wirów w ośrodkach plazmowych, nadciekłych oraz BEC. Badanie efektów nieliniowych i wielociałowych w optyce nieliniowej i kondensatach BEC! Badanie równań modelowych fizyki na całkowalność i obecność rozwiązań solitonowych. Rozchodzenie się silnych impulsów w plazmie dwuskładnikowej. Uogólnienie metody WKB. ZESPÓŁ prof. E Infeld dr Goldstein Piotr dr Skorupski Andrzej dr Zin Pawel dr Pylak Maciej RÓWNANIA NIELINIOWE Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015

11 Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015

12 Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2014

13 Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015
TEMATY Badanie procesów ekskluzywnych produkcji cząstek elementarnych w ramach faktoryzacji kolinearnej chromodynamiki kwantowej oraz faktoryzacji reggeowskiej w pędach poprzecznych partonów. Analiza procesów produkcji wielocząstkowej w wysokoenergetycznych zderzeniach hadronowych i jądrowych. Badanie teoretyczne spinowych funkcji struktury nukleonów i efektów zależnych od spinu w zderzeniach leptonów i hadronów. Spin nukleonu? Badanie oddziaływań jądrowych antyprotonów. Układy jądrowe z cząstkami dziwnymi i reakcje produkcji hiperjąder. Ewolucja partonowej funkcji struktury i równanie stanu gęstej materii jądrowej. Badanie zjawisk krytycznych w gęstej materii kwarkowej. ZESPÓŁ prof. Sławomir Wycech prof. Grzegorz Wilk dr hab Lech Szymanowski dr hab Krzysztof Kurek dr Rożynek Jacek dr Jakub Wagner KWARKI &HADRONY Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015

14 Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015

15 Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015

16 Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2014

17 Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015
TEMATY Badanie fizyki plazmy silnie sprzężonej nierównowagowej materii jądrowej wytworzonej w zderzeniach ciężkich jonów. Zastosowanie zawansowanych metod teorii strun do opisu dynamiki silnie sprzężonych teorii cechowania w reżimie dalekim od równowagi - fizyka materii jądrowej wytworzonej w zderzeniach ciężkich jonów w akceleratorach RHIC i LHC ZESPÓŁ prof. dr hab. Spalinski Michał dr Heller Michał dr Grzegorz Plewa TEORIA STRUN Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015

18 Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015

19 Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015
TEMATY Własności jąder atomowych; synteza i stabilność jąder ciężkich. Masy i czasy życia jąder atomowych. Synteza jąder superciężkich. Egzotyczne układy jądrowe ZESPÓŁ prof. Sobiczewski Adam prof. Patyk Zygmunt dr hab. Skalski Janusz dr hab. Smolańczuk Robert dr hab. Kowal Michal TEORIA JĄDRA Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015

20 Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015

21 Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015
Znalezionych pozycji: Recenzowane: Popularno-naukowe i dydaktyczne: 2 Nierecenzowane: Przyjęte do druku: Liczba publikacji z liczbą autorów < 5: Liczba publikacji z liczbą autorów < 5 i pkt >30: 21 Publikacje w 2015 Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015

22 Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015
Nazwisko i Imię 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 35 40 45 50 PT Szymanowski Lech 175 Wilk Grzegorz 140 Roszkowski Leszek 130 Kowal Michał 105 Skalski Janusz Małkiewicz Przemysław 100 Spaliński Michał 80 Sobiczewski Adam 70 Rożynek Jacek 60 Piechocki Włodzimierz 55 Heller Michał Ziń Paweł Hrycyna Orest Sessolo Enrico Trojanowski Sebastian Wagner Jakub Williams Andrew J. Infeld Eryk Czuchry Ewa Plewa Grzegorz Pylak Maciej Wycech Sławomir Błocki Jan Kurek Krzysztof 0.3 3.3 9.3 653.8 2.3 395 PUBLIKACJE – 2015! Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015

23 Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015
Nazwisko i Imię 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 35 40 45 50 PU PT Kurek Krzysztof 0.3 1.6 3.3 10.2 3.7 20.2 747 Szymanowski Lech 17 565 Roszkowski Leszek 525 Wilk Grzegorz 1.1 3.6 3.1 2.2 2.8 16.5 415 Sessolo Enrico 305 Spaliński Michał 280 Kowal Michał 260 Skalski Janusz 235 Trojanowski Sebastian 230 Sobiczewski Adam 220 Hrycyna Orest 205 Małkiewicz Przemysław 170 Infeld Eryk 165 Piechocki Włodzimierz 160 Plewa Grzegorz 155 Ziń Paweł 150 Wagner Jakub 135 Williams Andrew J. 120 Błocki Jan 115 Heller Michał 90 Pylak Maciej Czuchry Ewa 70 Rożynek Jacek 60 Wycech Sławomir Goldstein Piotr Smolańczuk Robert PUNKTY W ZAKLADZIE W ! Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015

24 Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015
dr. Ewa Czuchry dr. Piotr Goldstein dr. Michał Heller (S) dr. Orest Hrycyna (K) dr. Przemysław Małkiewicz (K,W,S) dr. Marek Pawłowski dr. Grzegorz Plewa (W) dr. Maciej Pylak dr. Jacek Rożynek (W) dr. Enrico Sessolo (W) dr. Andrzej Skorupski dr. Jakub Wagner dr. Andrew Wllliams (S) dr. Paweł Ziń (W) dr. Sebastian Trojanowski (S) dr. Andrzej Hryczuk (S) dr. Kamila Kowalska (S) prof. dr hab. Grzegorz Wilk (W,W) prof. dr hab. Włodzimierz Piechocki prof. dr hab. Leszek Roszkowski (K) prof. dr hab. Michał Spaliński (K) prof. dr hab. Lech Szymanowski (K,W) prof. dr hab. Adam Sobiczewski [*][**] (K,K) prof. dr hab. Sławomir Wycech [*][**] (K) prof. dr hab. Jan Błocki [*][**] prof. dr hab. Janusz Dąbrowski [***] prof. dr hab. Eryk Infeld [*][**] prof. dr hab. Zygmunt Patyk => BP1 prof. dr hab. Mariusz Dabrowski => DUZ dr hab. Krzysztof Kurek, prof. NCBJ (W) dr hab. Michał Kowal, prof. NCBJ (W) dr hab. Janusz Skalski, prof. NCBJ (W) dr hab. Robert Smolańczuk (a) FINANSOWANIE 67% K - KIEROWNIK W - WYKONAWCA S STYPENDIUM Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015

25 Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015
Seminaria Monografie, Książki, Podręczniki, Raporty 4 Recenzje Konferencje Opieka nad doktorantami 4 Komitety redakcyjne Przynależność do organizacji naukowych 15 Uczestnictwo w radach naukowych 11 Popularyzacja POZOSTAŁA AKTYWNOŚĆ Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015

26 Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015
Stopnie i tytuły naukowe Doktoraty: S. Trojanowski (wyroznienie) Profesury belwederskie: L. Szymanowski M. Spalinski Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015

27 Uczestnictwo w radach naukowych
Adam Sobiczewski Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów od 1993, członek Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych w Dubnej (Rosja), od 1992 członek Komitetu Doradczo-Programowy ds. Fizyki Jądrowej ZIBJ w Dubnej Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika (CAMK),Warszawa, od 2011 członek Narodowe Centrum Badań Jądrowych od 2011 do 2015, członek Uczestnictwo w radach naukowych Grzegorz Wilk Narodowe Centrum Badań Jądrowych od 2011, do 2015 Członek Rady Naukowej NCBJ od 2011, do 2015 Przewodniczący Komisji d/s Przewodów Doktorskich Instytut Fizyki Teoretycznej UW, członek komisjach konkursowych instytutu: -komisji d/s konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat w IFT Lech Szymanowski GSI, Darmstadt od 2013 członek PANDA Theory Advisory Group Włodzimierz Piechocki Rada Naukowa NCBJ od 2015, do 2019, członek komisji ds. przewodów doktorskich Michał Spalinski Rada Naukowa NCBJ od 2015, do 2019, przewodniczacy komisji ds. przewodów doktorskich Michał Kowal Rada Naukowa NCBJ od 2015, do 2019, członek komisji ds. przewodów doktorskich oraz członek komisji ds. finansowo - księgowych Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015

28 Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015
Przynależność do organizacji naukowych American Mathematical Society Piotr Goldstein od 1998 Polskie Towarzystwo Fizyczne Piotr Goldstein od 1993 Institute of Physics, London, UK Eryk Infeld od 2005 Royal Astronomical Society Eryk Infeld od 2009 Polska Akademia Nauk Adam Sobiczewski od 1998 Polska Akademia Nauk Adam Sobiczewski od 2013 Polska Akademia Umiejetnosci Adam Sobiczewski od 1997 Polska Akademia Umiejetnosci Adam Sobiczewski od 2013 American Physical Society Janusz Dabrowski od 1993 Polskie Towarzystwo Relatywistyczne Włodzimierz Piechocki od 2012 Polskie Towarzystwo Fizyczne Włodzimierz Piechocki od 1993 Towarzystwo Naukowe Warszawskie Adam Sobiczewski od 2014 Polskie Towarzystwo Relatywistyczne Ewa Czuchry od 2013 Polskie Towarzystwo Relatywistyczne Jakub Mielczarek od 2013 Polskie Towarzystwo Relatywistyczne Orest Hrycyna od 2013 Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015

29 Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015
wywiad w PR1, https://www.polskieradio.pl/7/179/Artykul/ ,Ciemna-materia-neutrina-i-inne-tajemnice-Wszechswiata nt. COSMO-15 i badan wszechswiata Leszek Roszkowski Festiwal nauki Maciej Pylak wywiad w radiu Warszawa nt. COSMO-15 i badan wszechswiata Leszek Roszkowski Autorstwo 92 zadań na Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny "Lwiątko" i współredagowanie wszystkich zestawów zadań. Piotr Goldstein Dni otwarte w Świerku Maciej Pylak POPULARYZACJA Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015

30 Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015
Srebrny Krzyż Zasługi Grzegorz Wilk przyznane przez: Prezydent RP, Bronisław Komorowski typ nagrody: Krajowa Uwagi: Za zasługi dla nauki, z okazji uroczystości 60-lecia IBJ/IPJ/NCBJ, uroczystosć na Zamku Królewskim w dniu 11 czerwca 2015 r. NAGRODY Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015

31 Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015
Opieka nad doktorantami Adam Sobiczewski (Michał Palczewski), L. Roszkowski (S. Trojanowski) , J. Skalski (W. Brodzinski) Prowadzenie zajęć dydaktycznych Piotr Goldstein Wykład z fizyki statystycznej dla doktorantów NCBJ (w j. angielskim) Prowadzenie seminariow Adam Sobiczewski Prowadzenie seminarium z teorii jądra atomowego, wspólnie z prof. Januszem Dąbrowskim (NCBJ) i prof. Stanisławem G. Rohozińskim (UW) M. Kowal, J. Skalski, W. Piechocki, L. Roszkowski Prowadzenie seminarium zakladowego E. Czuchry, W. Piechocki, E. Infeld Prowadzenie seminarium kosmologicznego Prowadzenie zajęć dydaktycznych Jakub Wagner Wykład dla doktorantów "Elements of Quantum Mechanics and Quantum Field Theory" DYDAKTYKA Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015

32 Bezpośrednie zaangażowanie w eksperyment
ALICE (G. WILK) Compass (K.Kurek) Bezpośrednie zaangażowanie w eksperyment LHCb(K.Kurek) Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015

33 EKSPERYMENT TEORIA P. Zin K. Wagner & L. Szymanowski S. Wycech
Jeff. Lab. (współautorzy „proposalu”) K. Wagner & L. Szymanowski AMADEUS/KLOE ( mechanizmy absorpcji jądrowej dziwnego mezonu K.) S. Wycech DUBNA, GSI, GANIL (Przewidywania własności pierwiastków superciężkich) A. Sobiczewski, J. Skalski, M. Kowal, Z. Patyk, R. Smolańczuk Dane kosmologiczne (distant supernovae type Ia, the Hubble function measurements, Alcock-Paczyński test, baryon acoustic oscillations) O. Hrycyna, K. Mielczarek Grupa eksperymentalna prof. Antona Zeilingera z Wiednia. P. Zin CERN- Implikacje danych z LHC L. Roszkowski, N-E Boomark, E. Sessolo, A. Williams EKSPERYMENT TEORIA Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015

34 Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015
WESOŁYCH ŚWIĄT WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI w 2016 Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015

35 L. Roszkowski, Warszawa, 16/11/2015
Artykuł przeglądowy ``Dark matter production in the early Universe: beyond the thermal WIMP paradigm” , wraz z H. Baer, K.-Y. Choi i J.E. Kim), Phys. Rept. 555 (2015) 1-60 Wg Web of Science cytowania rosną szybko 6 publikacji, w tym ``A facility to Search for Hidden Particles at the CERN SPS: the SHiP physics case”, S. Alekhin, L. Roszkowski, et al. (przeglądowa praca dot. proponowanego eksperymentu w CERN) COSMO-15, 19th annual International Conference on Particle Physics and Cosmology, prestiżowa i dość duża (prawie 230 osób) konferencja, która jest najważniejszym dorocznym spotkaniem teoretyków fizyki, astrofizyki i kosmologii cząstek Dużo ,,gwiazd”: Maldacena, Bousso, Nilles, Quevedo, Freese, King, Beacoms, etc Stowarzyszone: otwarta debata naukowa i wykład popularno-naukowy LR: przewodniczący Lokalnego Komitetu Organizacyjnego i Komitetu Programowego (z NCBJ prof. M. Dąbrowski), pomoc: grupa BayesFITS, M. Kazana L. Roszkowski, Warszawa, 16/11/2015


Pobierz ppt "Zakład Fizyki teoretycznej – Bp2"

Podobne prezentacje


Reklamy Google