Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAKŁAD FIZYKI TEORETYCZNEJ – BP2 Fot. M. Pawłowski Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015 Plan: Informacje ogólne Prace proponowane do wyróżnienia:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAKŁAD FIZYKI TEORETYCZNEJ – BP2 Fot. M. Pawłowski Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015 Plan: Informacje ogólne Prace proponowane do wyróżnienia:"— Zapis prezentacji:

1 ZAKŁAD FIZYKI TEORETYCZNEJ – BP2 Fot. M. Pawłowski Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015 Plan: Informacje ogólne Prace proponowane do wyróżnienia: L. Szymanowski, L. Roszkowski, E. Czuchry, J. Skalski, J. Rozynek, M. Spalinski, G. Wilk Adres ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa tel.+48 22 55 32 275 tel./fax+48 22 621 60 85 e-mailanna.sidor@ncbj.gov.pl Kierownik Zakładu dr hab. Michał Kowal, prof NCBJ tel.+48 22 55 32 236 e-mailmichal.kowal@ncbj.gov.pl

2 Struktura Zatrudnienia w zakładzie BP2 Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015

3 S TRUKTURA Z ATRUDNIENIA W ZAKŁADZIE BP2 prof. dr hab. Grzegorz Wilk (DYREKTOR BP) prof. dr hab. Włodzimierz Piechocki prof. dr hab. Leszek Roszkowski prof. dr hab. Michał Spaliński prof. dr hab. Lech Szymanowski prof. dr hab. Adam Sobiczewski [*][**] prof. dr hab. Sławomir Wycech [*][**] prof. dr hab. Jan Błocki [*][**] prof. dr hab. Janusz Dąbrowski [***] prof. dr hab. Eryk Infeld [*][**] prof. dr hab. Zygmunt Patyk => BP1 prof. dr hab. Mariusz Dabrowski => DUZ dr hab. Krzysztof Kurek, prof. NCBJ (DYREKTOR NCBJ) dr hab. Michał Kowal, prof. NCBJ dr hab. Janusz Skalski, prof. NCBJ dr hab. Robert Smolańczuk (a) [*] - emerytura [** ] - część etatu; [***] - wolontariat [#] - stażu (a) - adiunkt (f) - fizyk dr. Ewa Czuchry (f) dr. Piotr Goldstein (a) dr. Michał Heller [#] (a) dr. Orest Hrycyna (a) dr. Przemysław Małkiewicz (a) dr. Marek Pawłowski (a) dr. Grzegorz Plewa (f) dr. Maciej Pylak (a) dr. Jacek Rożynek (a) dr. Enrico Sessolo (a) dr. Andrzej Skorupski [*][**] (a) dr. Jakub Wagner (a) dr. Andrew Wllliams (a) dr. Paweł Ziń (a) dr. Sebastian Trojanowski (a) dr. Andrzej Hryczuk (a) dr. Kamila Kowalska (a)

4

5 B AYES F ITS Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015 TEMATY Implikacje danych z LHC i poszukiwań ciemnej materii dla modeli supersymetrycznych. Badanie modeli SUSY i możliwości odkrycia sygnału SUSY w LHC (grant BayesFits). Możliwości odkrycia sygnału w poszukiwaniach ciemnej materii. Aksino jako cząstka ciemnej materii, teoria i ograniczenia kosmologiczne ZESPÓŁ prof. dr hab. Leszek Roszkowski dr. Enrico Sessolo dr. Andrew Wllliams dr. Kamila Kowalska dr. Andrzej Hryczuk dr. Sebastian Trojanowski

6  Nine postdocs (S. Munir, E. Sessolo, S. Tsai, A. Wawrzyńczak-Szaban, N.-E. Bomark, A. Williams, A. Figueiredo, A. Hryczuk, S. Trojanowski) from seven countries  One PhD student (S. Trojanowski)  Twelve project students, including one Masters student (jointly with UW) L. Roszkowski, Warszawa, 16/11/2015 6 LR Shoaib Munir Enrico Sessolo Sming Tsai Kamila Kowalska Sebastian Trojanowski Andrew Williams Nils-Erik Bomark Andrzej Hryczuk  Several local (NCBJ, UW) and external collaborators (Valencia, Montpellier, Southampton, Sheffield, Tallin, Korea, India, USA…)  In Autumn 2013 two postdocs (Munir, Tsai) were replaced by Bomark and Williams; Sessolo was re-hired for two more years  In 2015: joined by Figueiredo (April-Sept.) and A. Hryczuk (from Sept.); Bomark left in July  All the postdocs who left the group continued career in research/academia

7 L. Roszkowski, Warszawa, 16/11/2015 7 Highlights of output (from Jan 2011):  So far 35 papers published (or accepted for publication) by group members (mostly PRD, JHEP), 2 submitted  2 more in pipeline  On average 31 citations/paper  Our best cited paper: so far 129 citations  One major review (Physics Reports by LR), two more topical ones published  Currently a big review is being completed by four group members Several:  invited talks (e.g. Tsai plenary review talk at COSMO-12 in Beijing, Sessolo at TMEX-14 and Madrid 2015)  conference presentations  seminar talks (Europe, including CERN, and USA) Source: inspires.org

8 KOSMOLOGIA Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015 TEMATY Badanie natury osobliwości kosmologicznej modelu Bianchi IX. Problem czasu w kwantowej kosmologii. Badanie osobliwości kosmologicznej za pomocą niejednorodnych i rozwiązywalnych (ścisłych) modeli kosmologicznych. Widmo zaburzeń skalarnych w pętlowej kosmologii kwantowej. Stany koherentne w kosmologii kwantowej ZESPÓŁ prof. Piechocki Wlodzimierz dr Czuchry Ewa dr Hrycyna Orest dr Malkiewicz Przemyslaw

9 Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015

10 RÓWNANIA NIELINIOWE Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015 TEMATY Zastosowanie równań nieliniowych do problemu ruchu ulicznego! Dynamika solitonów i wirów w ośrodkach plazmowych, nadciekłych oraz BEC. Badanie efektów nieliniowych i wielociałowych w optyce nieliniowej i kondensatach BEC! Badanie równań modelowych fizyki na całkowalność i obecność rozwiązań solitonowych. Rozchodzenie się silnych impulsów w plazmie dwuskładnikowej. Uogólnienie metody WKB. ZESPÓŁ prof. E Infeld dr Goldstein Piotr dr Skorupski Andrzej dr Zin Pawel dr Pylak Maciej

11 Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015

12 Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2014

13 KWARKI &HADRONY Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015 TEMATY Badanie procesów ekskluzywnych produkcji cząstek elementarnych w ramach faktoryzacji kolinearnej chromodynamiki kwantowej oraz faktoryzacji reggeowskiej w pędach poprzecznych partonów. Analiza procesów produkcji wielocząstkowej w wysokoenergetycznych zderzeniach hadronowych i jądrowych. Badanie teoretyczne spinowych funkcji struktury nukleonów i efektów zależnych od spinu w zderzeniach leptonów i hadronów. Spin nukleonu? Badanie oddziaływań jądrowych antyprotonów. Układy jądrowe z cząstkami dziwnymi i reakcje produkcji hiperjąder. Ewolucja partonowej funkcji struktury i równanie stanu gęstej materii jądrowej. Badanie zjawisk krytycznych w gęstej materii kwarkowej. ZESPÓŁ prof. Sławomir Wycech prof. Grzegorz Wilk dr hab Lech Szymanowski dr hab Krzysztof Kurek dr Rożynek Jacek dr Jakub Wagner

14 Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015

15

16 Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2014

17 TEORIA STRUN Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015 TEMATY Badanie fizyki plazmy silnie sprzężonej nierównowagowej materii jądrowej wytworzonej w zderzeniach ciężkich jonów. Zastosowanie zawansowanych metod teorii strun do opisu dynamiki silnie sprzężonych teorii cechowania w reżimie dalekim od równowagi - fizyka materii jądrowej wytworzonej w zderzeniach ciężkich jonów w akceleratorach RHIC i LHC ZESPÓŁ prof. dr hab. Spalinski Michał dr Heller Michał dr Grzegorz Plewa

18 Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015

19 TEORIA JĄDRA Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015 TEMATY Własności jąder atomowych; synteza i stabilność jąder ciężkich. Masy i czasy życia jąder atomowych. Synteza jąder superciężkich. Egzotyczne układy jądrowe ZESPÓŁ prof. Sobiczewski Adam prof. Patyk Zygmunt dr hab. Skalski Janusz dr hab. Smolańczuk Robert dr hab. Kowal Michal

20 Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015

21 P UBLIKACJE W 20 15 Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015 Znalezionych pozycji: 143 Recenzowane: 134 Popularno-naukowe i dydaktyczne: 2 Nierecenzowane: 7 Przyjęte do druku: 15 Liczba publikacji z liczbą autorów < 5: 36 Liczba publikacji z liczbą autorów 30: 21

22 PUBLIKACJE – 2015! Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015 Nazwisko i Imię 0123456789101520253035404550PT Szymanowski Lech1000000000001002110175 Wilk Grzegorz0000000000001121000140 Roszkowski Leszek1000000000000000201130 Kowal Michał1000000000000100200105 Skalski Janusz1000000000000100200105 Małkiewicz Przemysław0000000000000012000100 Spaliński Michał000000000000000101080 Sobiczewski Adam000000000000120000070 Rożynek Jacek000000000000002000060 Piechocki Włodzimierz000000000000100100055 Heller Michał000000000000000001045 Ziń Paweł000000000000000001045 Hrycyna Orest000000000000000010040 Sessolo Enrico000000000000000010040 Trojanowski Sebastian100000000000000010040 Wagner Jakub100000000000000010040 Williams Andrew J.000000000000000010040 Infeld Eryk000000000000000100040 Czuchry Ewa000000000000000100035 Plewa Grzegorz000000000000000100035 Pylak Maciej000000000000001000030 Wycech Sławomir100000000000010000025 Błocki Jan200000000000100000020 Kurek Krzysztof0000000000000.3 03.39.33.30.3653.8 Wilk Grzegorz0000000000001122.350.30395

23 PUNKTY W ZAKLADZIE W 201 3 -201 5 ! Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015 Nazwisko i Imię 0123456789101520253035404550PUPT Kurek Krzysztof1000000000000.3 1.63.310.23.7020.2747 Szymanowski Lech100000000000211462017565 Roszkowski Leszek100000000001000480115525 Wilk Grzegorz2000000001001.13.63.12.22.80.3016.5415 Sessolo Enrico00000000000000035008305 Spaliński Michał00000000000000023207280 Kowal Michał10000000000002003208260 Skalski Janusz10000000000000003206235 Trojanowski Sebastian10000000000000024007230 Sobiczewski Adam10000000000024002009220 Hrycyna Orest10000000000010032007205 Małkiewicz Przemysław00000000000000140005170 Infeld Eryk10000000000000230006165 Piechocki Włodzimierz10000000000010040006160 Plewa Grzegorz00000000000000013004155 Ziń Paweł00000000000000030104150 Wagner Jakub10000000000001021005135 Williams Andrew J.00000000000000003003120 Błocki Jan30000000000012000107115 Heller Michał0000000000000000020290 Pylak Maciej0000000000000111000390 Czuchry Ewa1000000000000002000370 Rożynek Jacek0000000000000020000260 Wycech Sławomir3000000000001100000545 Goldstein Piotr0000000000000100000125 Smolańczuk Robert0000000000001000000120

24 Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015 FINANSOWANIE K - KIEROWNIK W - WYKONAWCA S - STYPENDIUM dr. Ewa Czuchry dr. Piotr Goldstein dr. Michał Heller (S) dr. Orest Hrycyna (K) dr. Przemysław Małkiewicz (K,W,S) dr. Marek Pawłowski dr. Grzegorz Plewa (W) dr. Maciej Pylak dr. Jacek Rożynek (W) dr. Enrico Sessolo (W) dr. Andrzej Skorupski dr. Jakub Wagner dr. Andrew Wllliams (S) dr. Paweł Ziń (W) dr. Sebastian Trojanowski (S) dr. Andrzej Hryczuk (S) dr. Kamila Kowalska (S) prof. dr hab. Grzegorz Wilk (W,W) prof. dr hab. Włodzimierz Piechocki prof. dr hab. Leszek Roszkowski (K) prof. dr hab. Michał Spaliński (K) prof. dr hab. Lech Szymanowski (K,W) prof. dr hab. Adam Sobiczewski [*][**] (K,K) prof. dr hab. Sławomir Wycech [*][**] (K) prof. dr hab. Jan Błocki [*][**] prof. dr hab. Janusz Dąbrowski [***] prof. dr hab. Eryk Infeld [*][**] prof. dr hab. Zygmunt Patyk => BP1 prof. dr hab. Mariusz Dabrowski => DUZ dr hab. Krzysztof Kurek, prof. NCBJ (W) dr hab. Michał Kowal, prof. NCBJ (W) dr hab. Janusz Skalski, prof. NCBJ (W) dr hab. Robert Smolańczuk (a)

25 POZOSTAŁA AKTYWNOŚĆ Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015 Seminaria 17Monografie, Książki, Podręczniki, Raporty4Recenzje 22Konferencje 52Opieka nad doktorantami 4Komitety redakcyjne 6Przynależność do organizacji naukowych15Uczestnictwo w radach naukowych11Popularyzacja 6

26 Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015 Stopnie i tytuły naukowe Doktoraty: S. Trojanowski (wyroznienie) Profesury belwederskie: L. Szymanowski M. Spalinski

27 Uczestnictwo w radach naukowych Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015 Adam Sobiczewski Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów od 1993, członek Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych w Dubnej (Rosja), od 1992 członek Komitetu Doradczo-Programowy ds. Fizyki Jądrowej ZIBJ w Dubnej Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika (CAMK),Warszawa, od 2011 członek Narodowe Centrum Badań Jądrowych od 2011 do 2015, członek Grzegorz Wilk Narodowe Centrum Badań Jądrowych od 2011, do 2015 Członek Rady Naukowej NCBJ od 2011, do 2015 Przewodniczący Komisji d/s Przewodów Doktorskich Instytut Fizyki Teoretycznej UW, członek komisjach konkursowych instytutu: -komisji d/s konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat w IFT Lech Szymanowski GSI, Darmstadt od 2013 członek PANDA Theory Advisory Group Włodzimierz Piechocki Rada Naukowa NCBJ od 2015, do 2019, członek komisji ds. przewodów doktorskich Michał Kowal Rada Naukowa NCBJ od 2015, do 2019, członek komisji ds. przewodów doktorskich oraz członek komisji ds. finansowo - księgowych Michał Spalinski Rada Naukowa NCBJ od 2015, do 2019, przewodniczacy komisji ds. przewodów doktorskich

28 Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015 Przynależność do organizacji naukowych American Mathematical Society Piotr Goldstein od 1998 Polskie Towarzystwo Fizyczne Piotr Goldstein od 1993 Institute of Physics, London, UK Eryk Infeld od 2005 Royal Astronomical SocietyEryk Infeld od 2009 Polska Akademia Nauk Adam Sobiczewski od 1998 Polska Akademia Nauk Adam Sobiczewski od 2013 Polska Akademia Umiejetnosci Adam Sobiczewski od 1997 Polska Akademia Umiejetnosci Adam Sobiczewski od 2013 American Physical Society Janusz Dabrowski od 1993 Polskie Towarzystwo Relatywistyczne Włodzimierz Piechocki od 2012 Polskie Towarzystwo Fizyczne Włodzimierz Piechocki od 1993 Towarzystwo Naukowe Warszawskie Adam Sobiczewski od 2014 Polskie Towarzystwo Relatywistyczne Ewa Czuchry od 2013 Polskie Towarzystwo Relatywistyczne Jakub Mielczarek od 2013 Polskie Towarzystwo Relatywistyczne Orest Hrycyna od 2013

29 POPULARYZACJA Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015 wywiad w PR1, https://www.polskieradio.pl/7/179/Artykul/1537229,Ciemna-materia-neutrina- i-inne-tajemnice-Wszechswiata nt. COSMO-15 i badan wszechswiata Leszek Roszkowski 2015-10-27https://www.polskieradio.pl/7/179/Artykul/1537229,Ciemna-materia-neutrina- i-inne-tajemnice-Wszechswiata Festiwal nauki Maciej Pylak 2015-09-26 wywiad w radiu Warszawa nt. COSMO-15 i badan wszechswiata Leszek Roszkowski 2015-09-22 Autorstwo 92 zadań na Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny "Lwiątko" i współredagowanie wszystkich zestawów zadań. Piotr Goldstein 2015-07-01 - 2015-11-15 Dni otwarte w Świerku Maciej Pylak 2015-05-30 - 2015-05-31

30 NAGRODY Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015 Srebrny Krzyż Zasługi Grzegorz Wilk przyznane przez: Prezydent RP, Bronisław Komorowski typ nagrody: Krajowa Uwagi: Za zasługi dla nauki, z okazji uroczystości 60-lecia IBJ/IPJ/NCBJ, uroczystosć na Zamku Królewskim w dniu 11 czerwca 2015 r.

31 DYDAKTYKA Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015 Opieka nad doktorantami Adam Sobiczewski (Michał Palczewski), L. Roszkowski (S. Trojanowski), J. Skalski (W. Brodzinski) Prowadzenie zajęć dydaktycznych Piotr Goldstein Wykład z fizyki statystycznej dla doktorantów NCBJ (w j. angielskim) Prowadzenie seminariow Adam Sobiczewski Prowadzenie seminarium z teorii jądra atomowego, wspólnie z prof. Januszem Dąbrowskim (NCBJ) i prof. Stanisławem G. Rohozińskim (UW) M. Kowal, J. Skalski, W. Piechocki, L. Roszkowski Prowadzenie seminarium zakladowego E. Czuchry, W. Piechocki, E. Infeld Prowadzenie seminarium kosmologicznego Prowadzenie zajęć dydaktycznych Jakub Wagner Wykład dla doktorantów "Elements of Quantum Mechanics and Quantum Field Theory"

32 B EZPOŚREDNIE ZAANGAŻOWANIE W EKSPERYMENT ALICE (G. WILK) LHCb(K.Kurek) Compass (K.Kurek) Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015

33 Jeff. Lab. (współautorzy „proposalu”) K. Wagner & L. Szymanowski AMADEUS/KLOE ( mechanizmy absorpcji jądrowej dziwnego mezonu K.) S. Wycech DUBNA, GSI, GANIL (Przewidywania własności pierwiastków superciężkich) A. Sobiczewski, J. Skalski, M. Kowal, Z. Patyk, R. Smolańczuk Dane kosmologiczne (distant supernovae type Ia, the Hubble function measurements, Alcock- Paczyński test, baryon acoustic oscillations) O. Hrycyna, K. Mielczarek Grupa eksperymentalna prof. Antona Zeilingera z Wiednia. P. Zin CERN- Implikacje danych z LHC L. Roszkowski, N-E Boomark, E. Sessolo, A. Williams

34 Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015

35 L. Roszkowski, Warszawa, 16/11/2015 35  Artykuł przeglądowy ``Dark matter production in the early Universe: beyond the thermal WIMP paradigm”, wraz z H. Baer, K.-Y. Choi i J.E. Kim), Phys. Rept. 555 (2015) 1-60 Wg Web of Science cytowania rosną szybko  6 publikacji, w tym ``A facility to Search for Hidden Particles at the CERN SPS: the SHiP physics case”, S. Alekhin, L. Roszkowski, et al. (przeglądowa praca dot. proponowanego eksperymentu w CERN)  COSMO-15, 19th annual International Conference on Particle Physics and Cosmology, http://cosmo15.ncbj.gov.pl/http://cosmo15.ncbj.gov.pl/  prestiżowa i dość duża (prawie 230 osób) konferencja, która jest najważniejszym dorocznym spotkaniem teoretyków fizyki, astrofizyki i kosmologii cząstek  Dużo,,gwiazd”: Maldacena, Bousso, Nilles, Quevedo, Freese, King, Beacoms, etc  Stowarzyszone: otwarta debata naukowa i wykład popularno-naukowy  LR: przewodniczący Lokalnego Komitetu Organizacyjnego i Komitetu Programowego (z NCBJ prof. M. Dąbrowski), pomoc: grupa BayesFITS, M. Kazana


Pobierz ppt "ZAKŁAD FIZYKI TEORETYCZNEJ – BP2 Fot. M. Pawłowski Seminarium Sprawozdawczo – Odbiorcze 2015 Plan: Informacje ogólne Prace proponowane do wyróżnienia:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google