Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Luk Zelderloo, Sekretarz Generalny EASPD Europejskie Stowarzyszenie Świadczeniodawców Usług dla Osób z Niepełnosprawnością

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Luk Zelderloo, Sekretarz Generalny EASPD Europejskie Stowarzyszenie Świadczeniodawców Usług dla Osób z Niepełnosprawnością"— Zapis prezentacji:

1 Luk Zelderloo, Sekretarz Generalny EASPD Europejskie Stowarzyszenie Świadczeniodawców Usług dla Osób z Niepełnosprawnością info@easpd.eu www.easpd.eu

2 Zarys prezentacji I.Wyzwania II.W kierunku życia w środowisku III.Wnioski

3 I. Wyzwania Przemiany społeczne  Zmiana paradygmatu w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością  Zmiany demograficzne  Zmiany gospodarcze  Społeczeństwo wiedzy i teleinformatyka

4 Strategie i akty prawne odnoszące się do deinstytucjonalizacji Międzynarodowe i europejskie ramy polityczno-prawne  Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (Art. 19)  Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności (2010-2020)  Konwencja ONZ o prawach dziecka (Art. 7; 9; 19; 23; 24; 28)  Agenda UE na rzecz praw dziecka (2011)  Europejska konwencja praw człowieka (Art. 3; 8)  Karta praw podstawowych UE  Europa 2020  Zasady działania ONZ na rzecz osób starszych (Art. 3; 8)  Madrycki plan działania w kwestii starzenia się społeczeństw

5 W całej Europie istnieje pilna potrzeba rozwijania usług osadzonych w środowiskowu i zorientowanych na jednostkę w trzech sferach życia: edukacji, zatrudnienia oraz stałego wsparcia. Podstawowe kwestie:  Ponowne przeszkolenie personelu placówek specjalnych  Szkolenie personelu pracującego wśród społeczeństwa  Opracowanie nowych profili zawodowych  Szkolenie kadry zarządzającej pomocą społeczną Deinstytucjonalizacja I. Wyzwania

6 Różnice ‘kulturowe’ Opieka instytucjonalna  Izolacja od szerszej społeczności  Klienci nie mają dostatecznej kontroli nad swoim życiem  Relacje paternalistyczne  Rutyna  Ujednolicone podejście  Regulamin instytucji ważniejszy od potrzeb klientów Opieka w środowisku (CBS)  Integracja ze środowiskiem  Zaangażowanie klientów we wszystkie decyzje  Partnerstwo  Elastyczność  Indywidualne podejście  Klient w centrum zainteresowania I. Wyzwania

7  Nadmierne inwestowanie w obecnie istniejące instytucje  Utrzymywanie usług funkcjonujących równolegle obok siebie  Alternatywy w połączeniu z podejściem instytucjonalnym  Zamknięcie instytucji bez wprowadzenia ich alternatyw w ramach działań środowiskowych 7 Ryzykowne scenariusze procesu przejściowego

8 Wszyscy bezpośrednio zainteresowani muszą przyczyniać się do opracowywania wydajnych i oszczędnych systemów usług. Dzisiejsze społeczeństwo jest złożone. Jedynie poprzez dobrze zorganizowaną współpracę i poczucie współodpowiedzialności możliwe jest opracowywanie i wprowadzanie w życie strategii. Podstawowe kwestie:  Identyfikacja osób zainteresowanych  Zgoda odnośnie różnych ról i zakresów odpowiedzialności  Opracowanie narzędzi wspierających współpracę  Finansowanie współpracy osób zainteresowanych Współpraca pomiędzy bezpośrednio zainteresowanymi a resztą społeczeństwa I. Wyzwania

9 1. Fenomen żaby Tak więc, trzeba:  Koncentrować się na potrzebach i ocenie potrzeb  Opracowywać i ukazywać alternatywy (ich dostępność)  Tłumaczyć jak ważna jest zmiana paradygmatu  Szkolić kadrę zarządzającą zmianami  Szkolić personel pierwszego kontaktu w nowych umiejętnościach  Identyfikować przeszkody natury prawnej i ich strukturę  Zapewnić personelowi alternatywne zatrudnienie II. W kierunku życia w środowisku

10 Tak więc, potrzeba:  Mechanizmu wsparcia socjalno- ekonomicznego dla ubogich rodzin  Wsparcia w komunikacji  Rozpoznania odmiennych ról: rodziców/braci, sióstr. 2. Wsparcie dla rodziny II. W kierunku życia w środowisku

11 Tak więc, potrzeba:  Dostępości usług informacyjnych  Świadomego i przeszkolonego personelu w szpitalach położniczych  Usług wczesnej interwencji i pomocy ambulatoryjnej  Asystentów zatrudnionych w placówkach opieki dziennej, w świetlicach, szkołach  Usług opieki okazjonalnej i tymczasowej  Wsparcia rodzin połączonego ze wsparciem osób z niepełnosprawnością  Koncentracji na przechodzeniu przez kolejne etapy życia  Dostępności wsparcia w głównym nurcie edukacji i służby zdrowia 3. Spektrum usług II. W kierunku życia w środowisku

12 4. Rozwijanie partnerstwa Tak więc, trzeba:  Inwestować we współpracę osób zainteresowanych i zaangażowanie osób z niepełnosprawnością  Rozpoznawać odmienne role  Angażować wszystkich partnerów  Włączać do głównego nurtu II. W kierunku życia w środowisku

13 Tak więc, trzeba:  Wprowadzić elastyczne ramy czasowe dla usług (programy przed-szkolne)  Określić liczbę osób mieszkających w instytucjach  Przestać inwestować w budynki  Ustalić plany rozbioru  Wprowadzić likwidujące regulacje prawne 5. Odciąć linię dostaw II. W kierunku życia w środowisku

14 Tak więc, potrzeba:  Zaangażowania strukturalnego osób z niepełnosprawnością  Rozpoznania wypaczeń wynikających ze zbyt ogólnikowych rozwiązań prawnych  Ujęcia jakości życia w jakości instrumentów usług publicznych 6. Wprowadzić w ruch mechanizm kuli śnieżnej II. W kierunku życia w środowisku

15 Brak planowania to plan na porażkę Tak więc, potrzeba: Ponownego (i kolejnego) ustalenia celów strategii Wykonalnych planów działania Zazębiania się systemów Jasno określonego budżetu Systemu kontroli działania i jakości Inwestycji w szkolenie Warunków niezbędnych dla uzyskania jakości Przywództwa III. Wnioski

16 16 Przy wsparciu finansowym Programu UE na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych “EaSI” (2014-2020) Dziękujemy! EASPD Av. d’Auderghem 63 / Oudergemlaan B – 1040 Brussels Tel +32 2 282 46 10 – Fax +32 2 230 72 33 www.easpd.eu info@easpd.eu


Pobierz ppt "Luk Zelderloo, Sekretarz Generalny EASPD Europejskie Stowarzyszenie Świadczeniodawców Usług dla Osób z Niepełnosprawnością"

Podobne prezentacje


Reklamy Google