Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

A jak anioł „I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "A jak anioł „I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom,"— Zapis prezentacji:

1 A jak anioł „I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie.” Ew.Łukasza 2:13-14

2 B jak Betlejem „Ale ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów ludzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela.” Ks.Micheasza 5:1

3 C jak cuda „ I rzekł jej anioł: Nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. I oto poczniesz w łonie, i urodzisz syna, i nadasz mu imię Jezus...I oto Elżbieta, krewna twoja, którą nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości swojej, a jest już w szóstym miesiącu.” Ew. Łukasza 1:30-31,36

4 D jak Dawid „Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida.” Ew. Łukasza 1:32

5 1 E jak Egipt „I przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka, mówiącego: Z Egiptu wezwałem syna mego..” Ew. Mateusza 2:15

6 F jak fujarka „I wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im powiedziano.” Ew. Łukasza 2:20

7 G jak gwiazda „A oto gwiazda, którą ujrzeli na Wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się.” Ew. Mateusza 2:9

8 H jak Herod „Wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem, albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić.” Ew. Mateusza 2:13

9 I jak Immanuel „Oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada: Bóg z nami.” Ew. Mateusza 1:23

10 J jak Józef „I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swojej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego...A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł Pański i przyjął żonę swoją. Ew. Mateusza 1:20,24

11 K jak król „Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski. Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na Wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon.” Ew. Mateusza 2:1-2

12 L jak litość „ I wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego...litując się nad ojcami naszymi, pomny na święte przymierze swoje.” Ew. Łukasza 1:69,72

13 Ł jak łaska „ I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.” Dz. Apostolskie 4:12

14 M jak miłość „ W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli.” 1 List Jana 4:9

15 N jak noc „Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi.” Ew. Jana 1:12

16 O jak Ojciec „Rzekł mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus: Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca.” Ew. Jana 14:8-9

17 P jak prorok „Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.” Ks. Izajasza 9:5

18 R jak radość „I rzekł do nich anioł: Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście dawidowym.” Ew. Łukasza 2:10-11

19 S jak Słowo „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo... A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego...” Ew. Jana 1:1,14

20 Ś jak światłość „Przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości, by objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju.” Ew. Łukasza 1:78-79

21 T jak trzoda „W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła...” Ew. Łukasza 2:8-9

22 U jak uniżenie `„Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom.” List do Filipian 2:6-7

23 W jak wielbłąd „I wszedłwszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon, potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę.” Ew. Mateusza 2:11

24 Z jak Zbawiciel „A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego.” Ew. Mateusza 1:21

25 Ź jak źrebak „I porodziła syna swego pierworodnego, i owinęła go w pieluszki, i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.” Ew. Łukasza 2:7

26 Ż jak życzenia Łaski Bożej, sił do pracy Niechaj wszystkim Bóg dać raczy Niech was radość nie opuszcza Wielbią Pana wasze usta Niech samotność nie doskwiera Przecież mamy Przyjaciela Niech was co dzień Pan Bóg zmienia Duchem swoim wciąż napełnia

27 Radosnych Świąt Bożego Narodzenia!


Pobierz ppt "A jak anioł „I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google