Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FIZYKA KLASA I F i Z Y k A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FIZYKA KLASA I F i Z Y k A."— Zapis prezentacji:

1 FIZYKA KLASA I F i Z Y k A

2 Zapoznanie z programem nauczania, wymaganiami, PSO i BHP.
Bartosz Jabłonecki

3 Program nauczania Odkryć fizykę Podręcznik dla szkół
ponadgimnazjalnych  Zakres podstawowy

4 Działy I - Astronomia i grawitacja II - Fizyka atomowa III - Fizyka jądrowa

5 Astronomia i grawitacja Z daleka i z bliska Układ Słoneczny
Astronomia i grawitacja Z daleka i z bliska Układ Słoneczny. Księżyc towarzysz Ziemi Gwiazdy i galaktyki Ruch krzywoliniowy Siła dośrodkowa Grawitacja Siła grawitacji jako siła dośrodkowa Loty kosmiczne Trzecie prawo Keplera Ciężar i nieważkość

6 PSO Przedmiotowy SYSTEM OCENIANIA

7 S O P Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności:
prace klasowe – obejmujące materiał z działu sprawdziany – obejmujące większy fragment materiału kartkówka – obejmująca ostatnio przerabianą tematykę praca w grupach odpowiedź ustna ucznia aktywność na lekcji prace pisemne wykonywane przez ucznia w domu przygotowanie do lekcji: (zeszyt, przybory, podręcznik) olimpiady i konkursy przedmiotowe.

8 P S O W każdej klasie odbędą się, w ciągu półrocza, co najmniej jedna praca klasowa i/lub sprawdzian. Każdy uczeń otrzyma, w ciągu semestru, co najmniej trzy oceny z różnych form aktywności. Poszczególnym formom aktywności ucznia przyporządkowane zostaną następujące wagi: praca klasowa, sprawdzian, konkurs – waga 2 kartkówka, praca w grupach, odpowiedź ustna, prace pisemne i inne – waga 1 aktywność i przygotowanie – waga 1*, * gdzie „plus” oznacza: 2xocena dopuszczająca, 3x ocena dostateczna itd..

9 P S O Procedura ustalania ocen z prac pisemnych wg skali procentowej: 0% - 40% - niedostateczna 41% - 53% - dopuszczająca 54% - 66% - dostateczna 67% - 79% - dobra 80% - 92% - bardzo dobra 93% - 100% - celująca

10 P S O Podstawą wystawienia oceny semestralnej i proponowanej oceny semestralnej będzie średnia ważona ocen otrzymanych w ciągu całego semestru wg progów: 1,00 – 1,74 - niedostateczna 1,75 – 2,74 - dopuszczająca 2,75 – 3,74 - dostateczna 3,75 – 4,74 - dobra 4,75 – 5,49 - bardzo dobra 5,50 – 6,00 – celująca !

11 P S O Podstawą wystawienia oceny semestralnej i proponowanej oceny semestralnej będzie średnia ważona ocen otrzymanych w ciągu całego semestru wg progów: 1,00 – 1,74 - niedostateczna 1,75 – 2,74 - dopuszczająca 2,75 – 3,74 - dostateczna 3,75 – 4,74 - dobra 4,75 – 5,49 - bardzo dobra 5,50 – 6,00 – celująca W wypadku, gdy uczeń otrzyma proponowaną ocenę półroczną/końcoworoczną niedostateczną lub inną która go nie satysfakcjonuje, poprawia oceny cząstkowe z prac pisemnych koniecznych do uzyskania wyższej oceny za półrocze/rok. !

12 poprawy ocen cząstkowych z prac pisemnych pierwszego półrocza.
Podstawą wystawienia oceny końcoworocznej i proponowanej oceny końcoworocznej będzie średnia dwóch ocen półrocznych wg progów: 1,00 – 1,74 - niedostateczna 1,75 – 2,74 - dopuszczająca 2,75 – 3,74 - dostateczna 3,75 – 4,74 - dobra 4,75 – 5,49 - bardzo dobra 5,50 – 6,00 – celująca W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej za I półrocze uczeń jest zobowiązany do poprawy ocen cząstkowych z prac pisemnych pierwszego półrocza. !

13 S O P WAŻNE !!! pso znajdę na: ankulka.republika.pl
W sprawach nieregulowanych przez Przedmiotowy System Oceniania obowiązuje Wewnątrzszkolny System Oceniania. WAŻNE !!! pso znajdę na: ankulka.republika.pl

14 BHP Bezpieczenstwo . | HiGiENA pracy

15 p H B Nauczyciel dba o bezpieczny przebieg lekcji.
Podczas prac grupowych, ćwiczeń laboratoryjnych itp., potrzebne przyrządy przynoszą wyznaczeni uczniowie, zaś właściwy eksperyment można rozpocząć na polecenie i po sprawdzeniu stanowiska przez nauczyciela. Uczeń odpowiada materialnie za dokonanie umyślnie uszkodzenia sprzętu. Instalację elektryczną może włączać i wyłączać tylko nauczyciel. Zaistniały w gabinecie wypadek należy natychmiast zgłosić nauczycielowi.


Pobierz ppt "FIZYKA KLASA I F i Z Y k A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google