Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Popielów GMINA. Opis wdrożonego rozwiązania Ze względu na położenie gminy w obrębie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego i w Dolinie Odry prezentowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Popielów GMINA. Opis wdrożonego rozwiązania Ze względu na położenie gminy w obrębie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego i w Dolinie Odry prezentowane."— Zapis prezentacji:

1 Gmina Popielów GMINA

2 Opis wdrożonego rozwiązania Ze względu na położenie gminy w obrębie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego i w Dolinie Odry prezentowane rozwiązanie z zakresu gospodarki odpadami wiąże się z priorytetowym podejściem gminy do problemu powstających na jej terenie odpadów i minimalizacji ich oddziaływania na otaczające środowisko naturalne. Z dniem 1 stycznia 2005 r. zaprzestano przyjmowania odpadów komunalnych na Gminnym Składowisku Odpadów w Karłowicach i tym samym rozpoczęto wdrażanie systemu opartego na zbiórce odpadów „u źródła” oraz wywozie odpadów komunalnych poza teren gminy. Powyższe działanie jest zgodne z zaleceniami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Wydmy w Karłowicach Papier Plastik Zachód słońca nad Odrą Grądy Odrzańskie Szkło

3 Efekty wdrożenia 1. Pozyskanie cennych surowców wtórnych wykorzystywanych do produkcji nowych wyrobów poprzez wprowadzenie selektywnej zbiórki. 2. Zmniejszenie strumienia odpadów kierowanych na Miejskie Składowisko Odpadów w Opolu i tym samym przedłużenie jego żywotności dzięki segregacji. Stłuczka szklana Worek na szkło Huta szkła Nowy wyrób Składowisko odpadów

4 Efekty wdrożenia 3. Wydzielenie niebezpiecznych odpadów komunalnych poprzez zlokalizowanie w poszczególnych miejscowościach zestawów oznakowanych pojemników. 5. Poprawa świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, poprzez kształcenie i wychowanie społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego, co jest niezwykle istotne dla gminy leżącej w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. 57,50 zł Łączna pojemność: 550 l Cena: 57,50 zł 4,50 zł11,50 zł 110 l Każdy 110 l 16,00 zł Łączna pojemność: 550 l Cena: 16,00 zł Każdy110 l 4. Korzyści finansowe dla mieszkańców segregujących śmieci uwidaczniają się w postaci obniżenia opłaty za świadczone usługi z zakresu gospodarki odpadami. Każdy po 16,50 zł

5 Opis sposobu wdrożenia rozwiązania Gminne składowisko odpadów komunalnych w Karłowicach w czasie eksploatacji od 01.03.1993 do 31.12.2004 r. Zrekultywowane składowisko odpadów w kierunku rolnym – zadrzewienia śródpolne, 2006 r. Finansowanie: -248 944,51 zł dotacja z ZPORR, -33 192,50 zł dotacja z Ministerstwa Gospodarki i Pracy, -50 303,15 zł budżet gminy Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w systemie workowym o poj. 110 l opróżnianych raz w miesiącu, obowiązuje od 01.01.2005 r. Zbiórka niesegregowanych odpadów w odpowiednich pojemnikach o poj. 80,110,120,240 l opróżnianych 1 ÷ 2 razy w miesiącu 1. 2. 3. 4.

6 Opis sposobu wdrożenia rozwiązania – postępowanie z pozostałymi odpadami Odpady niebezpieczne zbierane do odpowiednich czerwonych pojemników opróżnianych dwa razy w roku Odpady wielkogabarytowe zbierane dwa razy w roku przez tzw. „wystawkę” Odpady budowlane zbierane do kontenerów podstawianych i opróżnianych przez firmę zajmującą się odbiorem odpadów 240 l120 l 5. 6. 7. 8. Odpady organiczne unieszkodliwiane przez mieszkańców w przydomowych kompostownikach lub zbierane do odpowiednio oznakowanych worków

7 Na co należy zwrócić uwagę przy replikacji lub adaptacji rozwiązania 1. Uwzględnić analizę istniejących uwarunkowań środowiskowych i społeczno – ekonomicznych. Wprowadzić system gospodarki odpadami oparty na selektywnej zbiórce i działanie poprzedzić efektywną akcją edukacyjną. 2. Wprowadzić system gospodarki odpadami oparty na selektywnej zbiórce i działanie poprzedzić efektywną akcją edukacyjną. Zorganizować system monitoringu obowiązującego modelu gospodarki odpadami, w celu zweryfikowania stanu faktycznego. 3. Zorganizować system monitoringu obowiązującego modelu gospodarki odpadami, w celu zweryfikowania stanu faktycznego.

8 XIV-wieczny zamek w Karłowicach Urząd Gminy w Popielowie Kościół ewangelicki w Lubieni Stadnina koni w Popielowie Dożynki w Starych Siokowicach, 2007 r. Bociany czarne Przejażdżka po okolicy Sześciuset letni dąb „Klara” w Popielowskiej Koloni Słoneczniki Maki


Pobierz ppt "Gmina Popielów GMINA. Opis wdrożonego rozwiązania Ze względu na położenie gminy w obrębie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego i w Dolinie Odry prezentowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google