Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polacy w internecie 2011 dr Dominik Batorski Uniwersytet Warszawski R ADA M ONITORINGU S POŁECZNEGO D IAGNOZA S POŁECZNA 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polacy w internecie 2011 dr Dominik Batorski Uniwersytet Warszawski R ADA M ONITORINGU S POŁECZNEGO D IAGNOZA S POŁECZNA 2011."— Zapis prezentacji:

1 Polacy w internecie 2011 dr Dominik Batorski Uniwersytet Warszawski R ADA M ONITORINGU S POŁECZNEGO D IAGNOZA S POŁECZNA 2011

2 Diagnoza społeczna 2011 Największe reprezentatywne badania poświęcone (między innymi) uwarunkowaniom, sposobom i konsekwencjom korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ponad 12tys. badanych gospodarstw domowych i ponad 26tys. indywidualnych respondentów w wieku 16+. Panelowy charakter badania.

3 Dostęp w domu i korzystanie z internetu według wieku Dostęp do internetu w domu ma 73% Polaków, korzysta 54%, a wśród osób w wieku 16+ 60%

4 Korzystanie z technologii 2003-2011 Użytkowników internetu przybywa mniej więcej 9 punktów procentowych rocznie. Korzystanie z komputerów jest równoznacznie z korzystaniem z internetu. W ostatnich dwóch latach przyrost użytkowników telefonów komórkowych i komputerów był nieco wolniejszy niż wcześniej.

5 Korzystanie z nowych technologii Przybywa osób korzystających z komputerów, internetu i telefonów komórkowych. Szybko maleje grupa osób, które nie korzystają z żadnej z tych technologii.

6 Technologie w gospodarstwach domowych

7 Typ dostępu do internetu

8 Przepustowość domowych stałych łącz

9 Internet w gospodarstwach domowych Zróżnicowanie między województwami jest nadal spore, jednak mniejsze niż jeszcze dwa lata temu.

10 Powody braku dostępu do internetu Problemy finansowe i brak sprzętu dotyczą jedynie niedużej części gospodarstw nieposiadających dostępu. Brak technicznych możliwości posiadania łącza w danej lokalizacji jest problemem dla około 1% gospodarstw. Dominującym powodem braku internetu jest brak motywacji i wiedzy jak i do czego można byłoby go użyć.

11 Dostęp a korzystanie

12 Spośród osób w wieku 16+, które mają w domu komputer z dostępem do internetu aż 20% nie korzysta z internetu. Spośród osób, które dostępu w domu nie mają z sieci korzysta 12%. Inaczej mówiąc: – Korzysta i posiada dostęp 56,4% Polaków – 14,1% nie korzysta pomimo posiadania dostępu – 25,9% nie korzysta i nie ma w domu internetu – 3,6% korzysta mimo braku dostępu w domu

13 Korzystanie i dostęp do internetu (2011)

14 KTO KORZYSTA?

15 Korzystanie z internetu ogółem oraz według płci Z internetu korzysta obecnie ponad połowa Polaków w wieku 16+. Nieco częściej korzystają mężczyźni niż kobiety.

16 Korzystanie z internetu według wieku Korzystanie w największym stopniu związane jest z wiekiem. Z internetu korzysta zdecydowana większość młodych i bardzo niewiele starszych osób.

17 Korzystanie z internetu w zależności od wieku (w 2011r.) wśród osób w wieku 16-49 lat z sieci korzysta 82%. osoby w wieku 50+ to tylko 21% polskich internautów i aż 73% dorosłych, którzy nie korzystają

18 Korzystanie z internetu osób 50+ w 2011 roku Wśród prawie 13 mln Polaków w wieku 50 i więcej lat z internetu korzysta zaledwie 29,4% (3,8 mln). Tymczasem wśród osób w wieku 16-49 lat z sieci korzysta 82%. Polacy w wieku 50+, którzy nie korzystają z internetu to ponad 9 mln ludzi. Osoby w wieku 50+ to tylko 21% polskich internautów i aż 73% dorosłych, którzy nie korzystają z internetu

19 Korzystanie z internetu według wykształcenia Ogromne znaczenie ma również wykształcenie. Z internetu korzystają przede wszystkim osoby uczące się i lepiej wykształcone. Wśród osób z wykształceniem podstawowym z sieci korzysta zaledwie 10%.

20 Korzystanie z internetu według statusu społeczno-zawodowego

21 Korzystanie z internetu według dochodów na osobę

22 Korzystanie z internetu według wielkości miejsca zamieszkania Korzystanie z internetu jest też związane z wielkością miejscowości zamieszkania. Im większa miejscowość, tym więcej osób korzysta. Znaczenie wielkości miejsca zamieszkania jest mniejsze niż innych czynników, a dodatkowo maleje. W ostatnich kilku latach najszybciej przybywa użytkowników na terenach wiejskich.

23 Cyfrowe wykluczenie Pojęcie cyfrowego wykluczenia (ang. digital divide) odnosi się do różnic pomiędzy osobami, które mają regularny dostęp do technologii cyfrowych i informacyjnych i potrafią efektywnie z niego skorzystać, a tymi, którzy tego dostępu nie posiadają.

24 Cyfrowe wykluczenie Rośnie znaczenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w różnych sferach życia. – coraz więcej działań i aktywności przenosi się do internetu, – sieć jest coraz istotniejszym narzędziem dostępu do informacji, wiedzy i usług, – internet staje się też bramą do aktywności, które mają miejsce wyłącznie poza siecią. Korzystanie z ICT w coraz większym stopniu jest warunkiem pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym i kulturalnym. Osoby, które z internetu nie korzystają, ale także użytkownicy niemający odpowiednich kompetencji korzystania, są w większym stopniu zagrożeni wykluczeniem społecznym i ekonomicznym, a także wykluczeniem finansowym.

25 ZMIANA POPULACJI UŻYTKOWNIKÓW

26 Populacja użytkowników internetu i osoby niekorzystające

27

28

29

30 SPOSOBY KORZYSTANIA

31 Umiejętności korzystania z komputerów

32 Czas poświęcony na korzystanie Wraz z przyrostem nowych użytkowników komputerów, a także upowszechnieniem się urządzeń mobilnych, czas poświęcany na korzystanie z komputera jest nieco krótszy niż 2 i 4 lata temu. Coraz większe znaczenie ma korzystanie z internetu. Użytkownicy korzystają coraz intensywniej i wszechstronniej.

33 INTERNET A UCZESTNICTWO W ŻYCIU SPOŁECZNYM I KULTURZE

34 Internet a uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym

35

36 Rola telewizji nie maleje

37 INTERNET A POLITYKA

38 Internet a uczestnictwo w wyborach Dotychczas udział w wyborach częściej deklarowali internauci. – wg danych Diagnozy społecznej 2009 w 2007 roku frekwencja wyborcza wśród internautów była o 8,5pp. wyższa niż wśród osób niekorzystających. – w ostatnich wyborach samorządowych 2010, różnica wynosiła 2pp. Obecnie wśród internautów jest mniej osób zdecydowanych na kogo głosować (aż o 5pp.). Należy spodziewać się, że najbliższa kampania rozegra się w sieci.

39 LAPTOP DLA UCZNIA?

40 Komputery i dostęp do internetu w domach dzieci i młodzieży

41 Korzystanie z komputerów i internetu w domu wśród dzieci i młodzieży


Pobierz ppt "Polacy w internecie 2011 dr Dominik Batorski Uniwersytet Warszawski R ADA M ONITORINGU S POŁECZNEGO D IAGNOZA S POŁECZNA 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google