Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie z dyrektorami/ koordynatorami projektu w przedszkolach/szkołach Serdecznie witam w imieniu Zespołu Roboczego Katowice, dnia 4 lipca 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie z dyrektorami/ koordynatorami projektu w przedszkolach/szkołach Serdecznie witam w imieniu Zespołu Roboczego Katowice, dnia 4 lipca 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie z dyrektorami/ koordynatorami projektu w przedszkolach/szkołach Serdecznie witam w imieniu Zespołu Roboczego Katowice, dnia 4 lipca 2013 r.

2 Jaki projekt będziemy realizować? System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty Działania 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

3 Krótko o historii Prace nad przystąpieniem do projektu rozpoczęto w roku szkolnym 2011/12. Po przyjęciu wniosku (jedyny w okolicy złożony i przyjęty w pierwszej turze) przystąpiono do negocjacji umowy z Instytucją Pośredniczącą II stopnia. Negocjacje zakończyły się sukcesem. Projekt będzie realizowany w 41/42 placówkach.

4 Cele projektu 1.Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli, 2.Opracowanie planów wspomagania spójnych z planem rozwoju przedszkola/szkoły w obszarach wymagających szczególnego wsparcia, 3.Podniesienie kompetencji dyrektorów i nauczycieli, 4.Podniesienie jakości współpracy dyrektorów i nauczycieli przedszkoli/szkół

5 Cele projektu c.d. 5.Poprawa efektywności procesu badania potrzeb dydaktycznych przedszkoli/szkół w kontekście planowania działań w obszarach wymagających szczególnego wsparcia, 6.Utworzenie i funkcjonowanie 4 sieci współpracy, w tym 1 dla dyrektorów. Wymiana informacji przez platformę internetową, 7.Profilaktyka syndromu wypalenia zawodowego, 8.Wymiana doświadczeń i wiedzy między przedszkolami/szkołami.

6 Zadania SORE 1.Ścisła współpraca z dyrektorami placówek i członkami rad pedagogicznych, 2.Diagnoza potrzeb placówki na potrzeby przygotowania Rocznych Planów Wspomagania - RPW, 3.Wybór tematyki szkoleń adekwatnie do potrzeb placówki, 4.Doskonalenie pracy nauczycieli (warsztaty, spotkania grupowe, konsultacje indywidualne), 5.Opracowanie raportów, 6.Komunikowanie się i budowa relacji ze szkołą, 7.Organizowanie współpracy i doswiadczeń pomiedzy szkołami,

7 Prowadzenie doskonalenia Każda placówka wybiera dwie oferty doskonalenia spośród 24 zaproponowanych tematów. Na podstawie ofert budowane są roczne plany wspomagania (RPW) – jedna oferta – jeden plan. Pełny cykl doskonalenia (od diagnozy do przedstawienia sprawozdania) musi zawierać się w roku szkolnym.

8 Czym są sieci współpracy i samokształcenia ? Każdy powiat tworzy maksymalnie 4 sieci współpracy, w tym jedną dla dyrektorów. Do ich prowadzenia i moderowania wyłonieni będą 4 koordynatorzy sieci. Przedszkole/szkoła wybierają tematy dwóch sieci współpracy. W ramach sieci, oprócz wymiany doświadczeń na platformie przewiduje się spotkania.

9 Realizacja projektu: Rok szkolny 2013/14: MP – 3, 5, 12, 21, 25, 34, 57, 85, 93; SP – 1, 27, 58, 66; G – 3, 19, 20, 24, 36; PG – T nr 3 (ZSG), VI LO, I LO. Rok szkolny 2014/15: MP – 16, 59, 71, 82, 91, 99; SP – 11, 12, 20, 44, 48; G – 4, 9, 10, 11, 14, 15, 35; PG – T nr 4 (ZSTiO), IV LO, II LO (lista rezerwowa).

10 Kontakt Pytania proszę kierować do: 1.Grażyna Burek (32) 60 67 680, email grazyna.burek@katowice.eu, grazyna.burek@katowice.eu 2.Beata Ociepa (32) 60 67 671), email beata.ociepa@katowice.eu, beata.ociepa@katowice.eu 3.Magdalena Kos WFE (32) 25 93 828, email magdalena.kos@katowice.eu. magdalena.kos@katowice.eu

11 Co dalej? Powiat Katowice w drodze postępowania przetargowego wyłoni 5 osób pełniących funkcję SORE. W ostatnim tygodniu sierpnia SORE zgłoszą się do dyrektorów szkół.

12 Dziękuję za uwagę, życzę dobrego letniego wypoczynku i osiągnięcia wszystkich zaplanowanych celów projektu opracowała: Grażyna Burek


Pobierz ppt "Spotkanie z dyrektorami/ koordynatorami projektu w przedszkolach/szkołach Serdecznie witam w imieniu Zespołu Roboczego Katowice, dnia 4 lipca 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google