Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAK ODNALEŹĆ SIĘ W SYSTEMIE BIBLIOTECZNYM W SIEDMIU PUNKTACH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAK ODNALEŹĆ SIĘ W SYSTEMIE BIBLIOTECZNYM W SIEDMIU PUNKTACH."— Zapis prezentacji:

1 JAK ODNALEŹĆ SIĘ W SYSTEMIE BIBLIOTECZNYM W SIEDMIU PUNKTACH

2 1. Ustalenia ogólne Warunkiem korzystania ze zbiorów wypożyczalni i fonoteki UMFC jest posiadanie aktywnego konta czytelnika w systemie ALEPH. W celu założenia lub aktywacji konta w Bibliotece Głównej w Warszawie, należy zgłosić się do czytelni, wypożyczalni lub fonoteki. Studenci warszawscy chcący dodatkowo aktywować konto w bibliotece wydziałowej w Białymstoku, powinni osobiście zgłosić się do bibliotekarzy w Białymstoku. Aktywacja konta w danym roku akademickim jest możliwa jedynie pod warunkiem rozliczenia się z biblioteką w roku poprzednim.

3 2. Karta biblioteczna Rolę karty biblio­tecz­nej pełni iden­ty­fi­ka­tor z kodem kreskowym na rewersie, który każdy otrzymuje w chwili podjęcia studiów na UMFC. Kartę należy okazywać za każdym razem, w chwili wypożyczania materiału bibliotecznego.

4 3. Przeszukiwanie katalogu Aleph W pierw­szej kolej­no­ści należy szu­kać potrzeb­nych materiałów w katalogu Aleph pod adresem: www.opac.chopin.edu.pl. www.opac.chopin.edu.pl W celu zamówienia wybranych pozy­cji, należy zalo­go­wać się na swoje konto. Informacja o goto­wo­ści zamó­wie­nia do odbioru jest widoczna na kon­cie czy­tel­nika – po odbiór należy się zgło­sić w ciągu 3 dni roboczych. Szczegółowe instrukcje przeszukiwania katalogu i zamawiania materiałów znajdują się na stronie: http://www.biblioteka.chopin.edu.pl/pl/szkolenia.htmlhttp://www.biblioteka.chopin.edu.pl/pl/szkolenia.html Szczegółowe instrukcje przeszukiwania katalogu i zamawiania materiałów znajdują się na stronie: http://www.biblioteka.chopin.edu.pl/pl/szkolenia.htmlhttp://www.biblioteka.chopin.edu.pl/pl/szkolenia.html

5 4. Brak pozycji w katalogu Aleph Jeśli w kata­logu Aleph nie ma poszu­ki­wa­nych nut, należy przeszukać zeskanowany katalog nut dostępny na stronie: http://www.katalog-kartkowy.chopin.edu.pl/ http://www.katalog-kartkowy.chopin.edu.pl/ Pozy­cje, któ­rych nie ma w Katalogu Aleph, a są w kata­logu zeska­no­wa­nym, można zama­wiać pisząc e-mail na adres: wypozyczalnia@chopin.edu.pl wypozyczalnia@chopin.edu.pl

6 Jeśli w kata­logu Aleph nie ma poszu­ki­wa­nych nagrań, należy przeszukać cyfrowe katalogi fonoteczne dostępne na stronie: http://www.biblioteka.chopin.edu.pl/pl/katalogi/kartkowy.html http://www.biblioteka.chopin.edu.pl/pl/katalogi/kartkowy.html Pozy­cje, któ­rych nie ma w Katalogu Aleph, a są w kata­logu cyfrowym można zama­wiać pisząc mail na adres: fonoteka@chopin.edu.pl fonoteka@chopin.edu.pl

7 5. Odbiór zamówień Po odbiór zamówień należy się zgłaszać do wypożyczalni, fonoteki lub czytelni w godzinach ich otwarcia. Zamó­wie­nia reali­zo­wane są w nastę­pu­ją­cej kolej­no­ści: zamó­wie­nia z sys­temu Aleph, zamó­wie­nia mailowe, inne zamó­wie­nia. Ta sama kolej­ność obo­wią­zuje przy obsłu­dze czy­tel­ni­ków w wypo­ży­czalni i fonotece.

8 6. Ile czego i na jak długo można wypożyczyć? Ilość moż­li­wych do wypo­ży­cze­nia pozy­cji oraz dozwo­lony okres wypo­ży­cze­nia są uzależnione od statusu materiału oraz typu czytelnika. Szczegółową regulację zawiera Zarzą­dze­nie nr 1 dyrek­tora biblio­teki dostępne na stronie: http://www.biblioteka.chopin.edu.pl/pl/o- bibliotece/regulaminy.html http://www.biblioteka.chopin.edu.pl/pl/o- bibliotece/regulaminy.html Szczegółową regulację zawiera Zarzą­dze­nie nr 1 dyrek­tora biblio­teki dostępne na stronie: http://www.biblioteka.chopin.edu.pl/pl/o- bibliotece/regulaminy.html http://www.biblioteka.chopin.edu.pl/pl/o- bibliotece/regulaminy.html

9 STATUS: WYPOŻYCZA SIĘ WYPOŻYCZALNIAFONOTEKA TYP CZYTELNIKA LICZBA (VOL.) OKRES WYPOŻYCZENIA (DNI) LICZBA PROLON- GAT LICZBA (VOL.) OKRES WYPOŻY­ CZENIA (DNI) LICZBA PROLON- GAT K *N *KN studenci614309021082 studenci zaoczni, doktoranci 6143090210152 podyplomowi, stażyści 5530 210152 pracownicy10203090210152 konto kaucyjne1230 -315- STATUS WYKŁ. materiały nie podlegające prolongacie, wypożyczane studentom na 7 dni, a wykładowcom na 15 dni STATUS UDOST. NA MIEJSCU materiały udostępniane tylko do czytelni, na zajęcia lub do pracowni kserograficznej; muszą być zwrócone w dniu wypożyczenia * K – książki * N – nuty WYCIĄG Z ZARZĄ­DZE­NIA NR 1 DYREK­TORA BIBLIO­TEKI:

10 7. Zwroty i przetrzymania Zwrotów dokonuje się w miejscu wypożyczenia (wypożyczalnia lub fonoteka). Jeśli wypo­ży­czal­nia jest zamknięta, zwro­tów ksią­żek i nut można doko­ny­wać w czytelni. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu, konto czytelnika zostaje zablokowane do momentu rozliczenia się z zaległości, a następnie jeszcze dodatkowo przez tyle dni, przez ile przetrzymywany był dokument. NALEŻY PILNOWAĆ STANU KONTA ORAZ KORZYSTAĆ Z MOŻLIWOŚCI PROLONGATY ( przed upływem terminu zwrotu )!

11 E-MAILE Biblioteka wysyła e-maile: informujące o gotowości zamówienia do odbioru; przypominające o zbliżającym się terminie zwrotu; upominające, że termin minął; i inne. Mimo powyższych udogodnień, czytelnicy są zobowiązani do samodzielnej kontroli stanu swojego konta.


Pobierz ppt "JAK ODNALEŹĆ SIĘ W SYSTEMIE BIBLIOTECZNYM W SIEDMIU PUNKTACH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google