Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Specjalność kursu inżynierskiego w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych: Inżynieria.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Specjalność kursu inżynierskiego w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych: Inżynieria."— Zapis prezentacji:

1 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Specjalność kursu inżynierskiego w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych: Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych

2 Etapy rozwoju systemu informatycznego

3 Sukcesy projektów informatycznych This chart depicts the outcome of the 30,000 application projects in large, medium, and small cross-industry U.S. companies tested by The Standish Group since 1994. Source: The Standish Group International, Extreme Chaos, The Standish Group International, Inc., 2004 SucceededChallengedFailed 2000 1998 28%23%49% 26%28%46% 1995 27%40%33% 1994 16%31%53% 2006 33%

4 Duże i złożone projekty... Wymagają pracy w dużych zespołach Wymagają rozbicia na wiele faz, z których każda podlega rozliczeniu finansowemu i merytorycznemu. Prac programistyczne są w nich niezbędne, ale nie są najważniejsze. –Znacznie ważniejsza jest analiza i projekt. –Znacznie ważniejsze jest testowanie i wdrożenie. Wymagają stworzenia efektywnego biznesowo produktu informatycznego przy założeniu określonego budżetu, czasu i zasobów (ludzkich i informatycznych)

5 Przedmiot inżynierii oprogramowania Inżynieria oprogramowania jest wiedzą techniczną dotycząca wszystkich faz cyklu życia oprogramowania. Traktuje oprogramowanie jako produkt, który ma spełniać potrzeby techniczne, ekonomiczne lub społeczne. Dobre oprogramowanie powinno być:  zgodne z wymaganiami użytkownika,  niezawodne,  efektywne,  łatwe w konserwacji,  ergonomiczne. Produkcja oprogramowania jest procesem składającym się z wielu faz. Kodowanie (pisanie programów) jest tylko jedną z nich, niekoniecznie najważniejszą. Inżynieria oprogramowania jest wiedzą empiryczną, syntezą doświadczenia tysięcy ośrodków zajmujących się budową oprogramowania. Praktyka pokazała, że w inżynierii oprogramowania nie ma miejsca stereotyp „od teorii do praktyki”. Teorie, szczególnie zmatematyzowane teorie, okazały się dramatycznie nieskuteczne w praktyce.

6 Zagadnienia inżynierii oprogramowania Sposoby prowadzenia przedsięwzięć informatycznych. Techniki planowania, szacowania kosztów, harmonogramowania i monitorowania przedsięwzięć informatycznych. Metody analizy i projektowania systemów. Techniki zwiększania niezawodności oprogramowania. Sposoby testowania systemów i szacowania niezawodności. Sposoby przygotowania dokumentacji technicznej i użytkowej. Procedury kontroli jakości. Metody redukcji kosztów konserwacji (usuwania błędów, modyfikacji i rozszerzeń) Techniki pracy zespołowej i czynniki psychologiczne wpływające na efektywność pracy.

7 Źródła złożoności projektu oprogramowania Zespół projektantów podlegający ograniczeniom pamięci, percepcji, wyrażania informacji i komunikacji. Dziedzina problemowa, obejmująca ogromną liczbę wzajemnie uzależnionych aspektów i problemów. Dziedzina problemowa, obejmująca ogromną liczbę wzajemnie uzależnionych aspektów i problemów. Oprogramowanie : decyzje strategiczne, analiza, projektowanie, konstrukcja, dokumentacja, wdrożenie, szkolenie, eksploatacja, pielęgnacja, modyfikacja. Środki i technologie informatyczne: sprzęt, oprogramowanie, sieć, języki, narzędzia, udogodnienia. Środki i technologie informatyczne: sprzęt, oprogramowanie, sieć, języki, narzędzia, udogodnienia. Potencjalni użytkownicy: czynniki psychologiczne, ergonomia, ograniczenia pamięci i percepcji, skłonność do błędów i nadużyć, tajność, prywatność. Potencjalni użytkownicy: czynniki psychologiczne, ergonomia, ograniczenia pamięci i percepcji, skłonność do błędów i nadużyć, tajność, prywatność.

8 Cel specjalności Kształcenie w zakresie inżynierii oprogramowania, baz danych i systemów rozproszonych (w tym technologii Internetowych). Prowadzenie prac inżynierskich w w/w zakresie. Kształcenie jest przede wszystkim nastawione na zdobycie wiedzy i umiejętności inżynierskich bezpośrednio przydatnych praktycznie w późniejszej pracy zawodowej. Kształcenie dotyczy także ważnych aspektów teoretycznych, których praktyczna wartość została zweryfikowana w wiarygodny sposób. Prace inżynierskie są wykonywane w dużych zespołach, przypominających swoją organizacją zespoły projektowe firm programistycznych.

9 Perspektywy pracy Obecna oferta pracy dla absolwentów tej specjalności jest ogromna. Popyt na specjalistów z tego zakresu znacznie przewyższa podaż. Początkowe uposażenie absolwenta tej specjalności w firmach komercyjnych jest na ogół nie niższe niż 4000 PLN netto (często jest wyższe). Absolwenci będą mogli znaleźć pracę w przedsiębiorstwach przemysłowych, firmach programistycznych, przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych, bankach, urzędach centralnych i administracji państwowej, spółkach handlowych, itd. Absolwenci tej specjalności łatwo znajdą pracę w krajach zachodnich i USA, w tym w przedstawicielstwach firm zachodnich i amerykańskich w Polsce. Charakter pracy: analiza i projektowanie dużych systemów informatycznych, konstrukcja oprogramowania, prace badawcze, kształcenie w zakresie oprogramowania, kierowanie projektami informatycznymi, audyt i zarządzanie jakością oprogramowania, pielęgnacja oprogramowania, projektowanie aplikacji Internetowych, w tym handel elektroniczny oraz portale biznesowe.

10 Perspektywy pracy

11 Czego uczymy? Analiza i projektowanie systemów informatycznych przy użyciu metodyk obiektowych (UML) i obiektowych narzędzi CASE; Zagadnienia inżynierii oprogramowania, w tym omówienie pełnego cyklu życiowego oprogramowania (faza strategiczna, analiza, projektowanie, konstrukcja, testowanie, wdrożenie, pielęgnacja); Zarządzanie przedsięwzięciem programistycznym, miary złożoności i jakości oprogramowania, zarządzanie konfiguracją oprogramowania, i inne; Technologie Internetu, w tym budowa aplikacji zorientowanych na zastosowania w Internecie. Programowanie systemów w większych zespołach Zastosowanie baz danych

12 Gdzie to może się przydać? Specjaliści z zakresu analizy i projektowania dużych systemów informatycznych, metod inżynierii oprogramowania, metod projektowania baz danych, metod zwiększania jakości oprogramowania, metod integracji z Internetem są bardzo poszukiwani przez średnie i duże firmy komputerowe (w tym zagraniczne) realizujących kluczowe projekty informatyczne dla: instytucji rządowych, państwowych i administracyjnych, przedsiębiorstw państwowych, przedsiębiorstw prywatnych, banków, szkół, wojska, mediów, instytucji publicznych,...

13 Repozytorium ponownego użycia, gromadzące i udostępniające poprzez WWW dowolne informacje, które mogą być przedmiotem wymiany w ramach firmy. System zarządzania wiedzą dla firmy programistycznej ze wspomaganiem analizy ryzyka. Oprogramowanie wspomagające budowę i działanie sklepu internetowego. System workflow wspomagający zarządzanie dokumentami i jakością oprogramowania Przykładowe tematy prac inżynierskich

14 Platformy realizacyjne Systemy zarządzania bazami danych: Oracle-8, Oracle-9, SQL-Server, Objectivity/DB Platforma.NET: język C#, ASP, VisualStudio Java + technologie związane z Java: serwlety, JSP, JDBC, EJB, J2EE, Oprogramowanie pośredniczące: CORBA, RMI,.NET (DCOM) Technologie Internetowe: HTML, XML, WebServices

15 Personel Katedry Inżynierii Oprogramowania Profesor dr hab. inż. Kazimierz Subieta, kierownik dr inż. Włodzimierz Dąbrowski dr inż. Piotr Habela dr Agnieszka Mykowiecka dr inż. Ewa Stemposz dr inż. Mariusz Trzaska mgr inż. Marcin Dąbrowski mgr inż. Michał Drabik mgr inż. Michał Lentner mgr inż. Tomasz Pieciukiewicz mgr inż. Alina Stasiecka oraz kilku dalszych pracowników na zlecenie


Pobierz ppt "Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Specjalność kursu inżynierskiego w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych: Inżynieria."

Podobne prezentacje


Reklamy Google