Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROF. HENRYK KRAWCZYK REKTOR POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROF. HENRYK KRAWCZYK REKTOR POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ."— Zapis prezentacji:

1

2 PROF. HENRYK KRAWCZYK REKTOR POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

3 Diagnoza – stan w punkcie wyjścia ∙ Brak elastyczności funkcjonowania i reagowania na zmiany w otoczeniu – nowa struktura organizacyjna centrum – minimalizacja załatwianych spraw ∙ Potrzeba modernizacji obszarów zarządzania: – system motywacyjny (jakość pracy, a wysokość wynagrodzeń) – konieczność dopasowania struktury zatrudnienia do realizowanych i zmieniających się zadań na uczelni – usprawnienie procesów jakości i kontroli zarządczej (wskaźniki postępu) – rozwój zintegrowanego systemu informatycznego (E-Uczelnia)

4 Założenia podejmowanych działań Uczelnia typu SMART: ∙ Realizacja trójkąta wiedzy razem z trójkątem motywacji – Inżynier Przyszłości, CDIO ∙ Usprawnienie zarządzania i organizacji – struktura i nowe procedury ∙ Uwzględnienie priorytetów ministerialnych (internacjonalizacja, komercjalizacja, rozwój pracy zespołowej, umiejętności cyfrowych, reagowanie w sytuacjach wyjątkowych) ∙ Spotkania kluczowych środowisk Uczelni dotyczące rozwoju jej strategii i budowania relacji z różnymi grupami interesariuszy

5 Założenia dotyczące potrzeb różnych grup interesariuszy Politechnika Gdańska Kadra naukowa StudenciBiznes ∙ możliwości rozwoju ∙ projekty i współpraca międzynarodowa ∙ nowoczesna infrastruktura ∙ właściwa sylwetka absolwenta ∙ przydatność wyników badań ∙ atrakcyjny program kształcenia ∙ odpowiednia infrastruktura laboratoryjna ∙ dobre warunki życiowe ∙ konsorcja międzynarodowe ∙ studia w językach obcych ∙ prestiżowe certyfikaty międzynarodowe Społeczność międzynarodowa

6 Główne wyzwania ∙ Klimat współpracy dla wszystkich grup interesariuszy (otwartość i zaufanie) ∙ Aktywizacja społeczności akademickiej, w tym kadry naukowej (czynniki motywacyjne) ∙ Aktywne pozyskiwanie środków finansowych na rozwój (w tym: fundusze UE) ∙ Wyzwania globalne - niż demograficzny - internacjonalizacja - komercjalizacja badań - globalizacja, wysoka konkurencja

7 Osiągnięte rezultaty Społeczność międzynarodowa: ∙ Wzrost o 40% liczby podpisanych umów o współpracy z partnerami zagranicznymi ∙ Wzrost o 15% liczby projektów międzynarodowych ∙ Duża dynamika wskaźników internacjonalizacji – od 2008 r. wzrost liczby studentów zagranicznych o 1000% ∙ Prestiżowe certyfikaty: - Stowarzyszenie CESAER – 50 uczelni technicznych z Europy - Konsorcjum CDIO – 53 uczelnie z całego świata - Certyfikaty EUR-ACE dla kierunków studiów ∙ Oferta w jęz. angielskim: - wszystkie studia doktoranckie - wybrane kierunki na studiach I i II stopnia

8 Osiągnięte rezultaty Biznes: ∙ Konwent PG - organ opiniotwórczo-doradczy w zakresie komercjalizacji, internacjonalizacji, umiejętności miękkich (projektowanie zespołowe na wszystkich kierunkach) ∙ Komercjalizacja badań: - spółka celowa Excento / pierwsi w Polsce - 6 spółek spin-off od 2013 r. - jednostki wyspecjalizowane / Centrum Transferu Wiedzy i Technologii, Węzeł Innowacyjnych Technologii ∙ 60 patentów rocznie / 6 lokata wśród polskich podmiotów o największej liczbie uzyskanych w Urzędzie Patentowym RP patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe / 2014 ∙ Współpraca z klastrami / status Krajowego Klastra Kluczowego dla Interizon P omorskiego Klastra ICT (zainicjowany i administrowany przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG) ∙ Strategiczne partnerstwo przy realizacji projektów strukturalnych (INTEL, IBM, ENERGA, LOTOS): Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji, MAYDAY Euro 2012, Inżynier Przyszłości

9 Osiągnięte rezultaty Studenci: ∙ 3 akredytacje międzynarodowe EUR-ACE dla kierunków studiów: informatyka, biotechnologia i elektrotechnika ∙ Międzynarodowy certyfikat AMBA dla studiów MBA ∙ Jakość kształcenia a rankingi: - 2 miejsce (czwarty rok z rzędu) w kategorii uczelni najczęściej wybieranych przez kandydatów na studia / z Informacji MNiSW w 2014 r. - 4 co do wysokości zarobki wśród absolwentów szkół wyższych w Polsce / Ogólnopolskie Badania Wynagrodzeń 2014 r. - 7 miejsce wśród 50 uczelni, których absolwenci są najczęściej poszukiwani przez pracodawców / „Wprost” 2015 r. Spójny system identyfikacji wizualnej Nowoczesna infrastruktura kampusu

10 Podpowiedzi dla innych uczelni ∙ Przyjąć spójną wizję rozwoju i konsekwentnie ją realizować ∙ Umacniać wielopoziomową komunikację i współpracę w skali globalnej ∙ Dbać o warunki pracy, rozwój kadry oraz jakość absolwentów ∙ Wykorzystywać efektywnie nowoczesne technologie, w tym ICT ∙ Koncentrować się na priorytetowych działaniach ∙ Kierować się dewizą PG „Historia mądrością, przyszłość wyzwaniem”

11 Podsumowanie Prof. Henryk Krawczyk, rektor Politechniki Gdańskiej od 2008 r. „Działać profesjonalnie i po ludzku” Działanie profesjonalnie i po ludzku to wykorzystywanie całej społeczności Politechniki Gdańskiej dla zapewnienia jej nieskrępowanego rozwoju. Profesjonalnie Z pełnym wykorzystywaniem dostępnej wiedzy i możliwości, otwartością na współpracę, z dużą dbałością o jakość realizowanych zadań i efektywnym wykorzystywaniem infrastruktury Po ludzku Z pełnym zrozumieniem bieżącej sytuacji oraz indywidualnych potrzeb każdej osoby, z zapewnieniem jej, poza godnymi warunkami pracy, możliwości ciągłego rozwoju i czerpania z tego satysfakcji.

12


Pobierz ppt "PROF. HENRYK KRAWCZYK REKTOR POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google