Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMERCYJNA OCHRONA – NOWE WYZWANIA Polska Izba Ochrony „Prywatna ochrona bezpieczeństwa” Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego 26 listopada 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMERCYJNA OCHRONA – NOWE WYZWANIA Polska Izba Ochrony „Prywatna ochrona bezpieczeństwa” Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego 26 listopada 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 KOMERCYJNA OCHRONA – NOWE WYZWANIA Polska Izba Ochrony „Prywatna ochrona bezpieczeństwa” Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego 26 listopada 2015 r.

2 PRAWNE REGULACJE DZIAŁALNOŚCI BRANŻY OCHRONY Podstawowy akt prawny to:  ustawa o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1099) oraz zmiany wprowadzone ustawą o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1505 ) wraz z 20 ( 21) rozporządzeniami do niej, oraz powiązane z nią bezpośrednio ustawy:  o broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z 2013 r. poz. 829, z 2014 r. poz. 295, z 2015 r. poz. 1505 ).  o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 628 ).

3 Potrzeba na już !!! Przystąpienie do prac nad nową ustawą, w której między innymi: - nastąpi powrót do „państwowych egzaminów” i licencji ( policja lub organizacje samorządu gospodarczo-zawodowego), - dokonane zostaną zmiany w systemie szkolenia dla osób wchodzących do zawodu - zmniejszenie ilości godzin szkolenia, w tym z zakresu teoretycznego, większy nacisk na wyszkolenie praktyczne, dopuszczenie nowoczesnych form szkolenia, np.: e-learning, - znajdą się w niej przeniesione zapisy z ustaw powiązanych i aktów wykonawczych, - nastąpi odejście od rygorystycznych zapisów pozbawiających prawa wykonywania zawodu zawartych w art. 29 - wszczętego postępowania o przestępstwo umyślne i art. 30 - nie powiadomienia komendanta woj. Policji w terminie 14 dni o zmianach dotyczących wpisu, - potrzebna zmiana filozofii myślenia przez administrację państwa o przedsiębiorcach prowadzących ten zakres usług – to nie są przestępcy – to są przedsiębiorcy tworzący miejsca pracy, współwytwórcy PKB, poprzez status tzw. klasy średniej, mający wpływ na „zachowania koniunkturalne”.

4 Nowe obszary działalności firm ochrony już zagospodarowane ochrona obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa, ochrona sądów i prokuratur, ochrona jednostek podległych MON i Policji, ochrona portów morskich, ochrona lotnisk i kontrola bezpieczeństwa, ochrona placówek dyplomatycznych, elektroniczny dozór skazanych, koncepcje, plany ochrony i audyty bezpieczeństwa.

5 do zagospodarowania monitoring - alarmowy, wizyjny, usługi lokalizacji pojazdów, osób i rzeczy, konwojowanie skazanych i osób aresztowanych, ochrona obiektów więziennych i aresztów, zadania zlecane przez miasto lub gminę, obiekty wielkopowierzchniowne, centra handlowe, ochrona szlaków kolejowych i transportów, firmy ochrony jako jeden z elementów bezpieczeństwa państwa, ponadgraniczna współpraca firm ochrony. Nowe obszary działalności firm ochrony

6 Technika jako narzędzie wspomagające ochronę „Utechnicznienie” wyposażenia pracownika ochrony, w tym stały postęp technologiczny technicznych i elektronicznych systemów zabezpieczeń. Monitoring wizyjny umożliwiający nadzór i weryfikację wszystkich stanów w chronionych obiektach z możliwością ich raportowania. Przesył wszelkich informacji z tak zabezpieczonych obiektów ograniczony jedynie przepustowością łącz. Dostęp klienta do informacji z chronionych obiektów w czasie rzeczywistym. W konsekwencji:inwestycje w „technikę” poprawiają stan bezpieczeństwa obiektów, w perspektywie czasowej zmniejszają koszt ochrony po przez zmniejszenie stanu ilościowego bezpośredniej ochrony fizycznej.

7 Zmiana wizerunku branży

8 Zmiana jakościowa bezpośrednich wykonawców usługi Pracownik ochrony z początku lat 90 ub. wieku a obecny: lepiej wyszkolony, wyposażony w dodatkowe „narzędzia” jakimi są techniczne środki ochrony i przeszkolony w ich obsłudze, pracujący według określonych instrukcji i procedur, nadzorowany przez zatrudniającą go firmę i klienta, na rzecz którego świadczy usługę, przeszkolony dodatkowo z udzielania pierwszej pomocy przed lekarskiej, ratownictwo medyczne,

9 A co na to nasi klienci? Dla nich liczy się tylko cena i to ta najniższa

10 Puenta Branżo ty moja Branżo uboga moja, pauperyzacji dna sięgająca, ledwie dysząca, ale jeszcze na kolana nie padająca. Kto Cię w tę nicość wtrącił niech ma to ku przestrodze, że przyjdzie lepsze jutro a najniższa cena zemści się srodze. Sławomir Wagner Branżo ty moja Branżo uboga moja, pauperyzacji dna sięgająca, ledwie dysząca, ale jeszcze na kolana nie padająca. Kto Cię w tę nicość wtrącił niech ma to ku przestrodze, że przyjdzie lepsze jutro a najniższa cena zemści się srodze. Sławomir Wagner

11 Dziękuję za uwagę Polska Izba Ochrony Sławomir Wagner Prezes Zarządu Polska Izba Ochrony Świętojerska 5/7 00-236 Warszawa Tel. 635 28 29 www.piooim.pl e-mail: biuropio@piooim.plbiuropio@piooim.pl


Pobierz ppt "KOMERCYJNA OCHRONA – NOWE WYZWANIA Polska Izba Ochrony „Prywatna ochrona bezpieczeństwa” Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego 26 listopada 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google