Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie roku szkolnego 2014/2015. Zmiany w szkole - zmiany kadrowe: nowy kierownik warsztatów szkolnych, dodatkowe stanowisko wicedyrektora informatyk,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie roku szkolnego 2014/2015. Zmiany w szkole - zmiany kadrowe: nowy kierownik warsztatów szkolnych, dodatkowe stanowisko wicedyrektora informatyk,"— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie roku szkolnego 2014/2015

2 Zmiany w szkole - zmiany kadrowe: nowy kierownik warsztatów szkolnych, dodatkowe stanowisko wicedyrektora informatyk, służba bhp, powołanie rzecznika prasowego ZSM-E - nowe regulacje w zakresie prawa wewnątrzszkolnego (Statut, Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania, Regulaminy, Procedury – stworzenie Księgi Regulaminów i Procedur ZSM-E), - remont warsztatów szkolnych, części ogrodzenia terenu szkoły, - doposażenie szkoły w komputery, rzutniki multimedialne, - zakup i wymiana mebli w salach lekcyjnych i pomieszczeniach administracyjnych, - całościowa inwentaryzacja majątku szkoły, przeprowadzenie archiwizacji szkoły, - zakup urządzeń biurowych, - zakup materiałów i narzędzi na egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, - przygotowanie sieci komputerowo – telefonicznej.

3 Identyfikacja szkoły -zaprojektowanie nowego logo szkoły, kodu QR, papieru firmowego, szablonu firmowego dyplomów, podziękowań, listów gratulacyjnych, ulotek informacyjno – promocyjnych związanych z ofertą edukacyjną szkoły, plakatów reklamujących formy kształcenia ustawicznego – KKZ, ścianki promocyjne szkoły, - opracowanie nowej strony internetowej szkoły i Fotocastu promującego szkołę, - udział we wspólnej akcji promocyjnej olsztyńskich szkół zawodowych - reklama internetowa, plakaty informacyjne.

4 Współpraca z pracodawcami - spotkanie inauguracyjne w ZSM-E w październiku 2014r., - podpisanie porozumień o współpracy, - wizyty w firmach i zakładach branży mechaniczno – elektrycznej, zwiedzanie zakładów, wymiana doświadczeń, rozmowy o formach współpracy, - podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia od 1 września 2016r. do oferty edukacyjnej szkoły nowych kierunków kształcenia: zawód ślusarz, mechanik – monter maszyn i urządzeń, technik chłodnictwa i klimatyzacji; uzyskanie w tym zakresie pozytywnych opinii pracodawców, - pozyskanie finansowego wsparcia przedsiębiorców: sponsoring działań promocyjnych szkoły, - prace remontowe na terenie warsztatów szkolnych, - poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły skierowanej również do pracodawców – KKZ,

5 Współpraca z pracodawcami c.d. udział pracodawców w „Dniach Otwartych Szkoły” w dniach 24 – 25 kwietnia 2015r., zorganizowanie praktyk zawodowych dla uczniów, - zorganizowanie wycieczek przedmiotowych do zakładów pracy, - przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie u pracodawców Kwalifikacja M.19., - porozumienie w zakresie organizacji zajęć praktycznej nauki zawodu dla klasy 3oz i 3ez ZSZ na terenie zakładów pracy od września 2015r., wsparcie działań szkoły w zakresie opracowania założeń do projektu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna, podjęcie działań w zakresie dodatkowych form współpracy z Michelin: Szkoła Zawodowa Michelin, szkolenia specjalistyczne (falowniki i sterowniki automatyki) i staże zawodowe dla nauczycieli zawodu (nowe technologie, maszyny i urządzenia, przepisy bhp, system LOTO). staże nauczycieli w zakładach pracy

6 Wydarzenia -organizacja próbnych egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje w zawodach, - udział uczniów w olimpiadach i konkursach międzyszkolnych, -organizacja konkursów szkolnych i międzyszkolnych; -organizacja i przeprowadzenie egzaminów maturalnych, nowego i starego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, -udział uczniów w projekcie unijnym: „Technik elektryk, technik mechanik – zawód z perspektywą” (wózki widłowe, spawanie, obsługa maszyn CNC, sterowników PLC, AutoCad), -udział uczniów w projekcie unijnym dającym uprawnienia spawacza skierowanym głównie do uczniów ZSZ, - udział uczniów w kursie zorganizowanym we współpracy z SEP - świadectwo kwalifikacyjne E, -udział nauczycieli w szkoleniach organizowanych w ramach projektów unijnych: „Kompetencje kluczowe”, „Multimedialny nauczyciel”, „Organizacja Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych”,

7 Wydarzenia - „Dni Otwarte Szkoły” w dniach 24 – 25 kwietnia 2015r. (relacja telewizyjna) i promocja szkoły w gimnazjach, - rekrutacja na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe, - współpraca z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi i instytucjami – wspólne przedsięwzięcia, - organizacja przedsięwzięć o zasięgu pozaszkolnym: lekcja historii „Historia łączy pokolenia – jesteśmy bohaterami swoich czasów”, uroczystość poświęcona 80-tej rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego połączona z projektem artystycznym w formie konkursu – relacje telewizyjne i prasowe, - uczeń klasy 2 Ea Technikum nr 3 stypendystą Prezesa Rady Ministrów, - złożenie wniosku w ramach programu Erasmus+ - zagraniczne staże zawodowe dla uczniów, - współpraca z Agencją Rynku Rolnego – dystrybucja jabłek dla uczniów w ramach zdrowego odżywiania.

8 Inicjatywy uczniów - zamieszczenie na stronie internetowej szkoły „Facebooka” i „You tube”, - zakup sprzętu nagłaśniającego, - sugestie dotyczące layoutu strony internetowej szkoły, -wykonanie breloczków i tabliczek informacyjnych do sal lekcyjnych przez ucznia klasy 2M Adama Łempickiego, - zakup stojaków na rowery.

9 Rada Rodziców dla szkoły pomoc w zorganizowaniu Dni Otwartych Szkoły, zakup ścianki reklamowej na Dni Otwarte Szkoły, sfinansowanie przejazdu uczniów na Dni Otwarte, zorganizowane wycieczki do Firmy ERKO w Jonkowie, dofinansowanie cyklu spotkań z przedstawicielami MONARU, dofinansowanie balu studniówkowego, zakup nagród książkowych dla najlepszych uczniów, zakup nagród na konkursy i zawody sportowe, zakup sprzętu nagłaśniającego, zakup biletów MPK dla młodzieży na wyjazdy na zawody sportowe, wystawy.

10 Sukcesy uczniów w roku 2014 / 2015 Stypendysta Prezesa Rady Ministrów KACPER KOTOŃSKI kl.2 Ea (średnia ocen 5,0)

11 Bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych powyżej średniej krajowej.

12 MISTRZOWIE OLSZTYNA W PIŁCE RĘCZNEJ Wojciech Golks kl. 2 Ea Kacper Kotoński kl. 2 Ea Bartosz Jędrzejczyk kl. 4 Ea Michał Wieszeń kl. 4 Ea Piotr Rydelin kl. 4 Ea Tomasz Pasymowski kl. 1 Ea Grzegorz Busko kl. 2 ez Damian Deresz kl. 2 Eb Paweł Trubiłło kl. 3 M

13 II miejsce w konkursie motoryzacyjnym 21.04.2015r. Adam Mierzejek kl. 4 Eb Przemysław Dąbrowski kl. 4 Eb Rafał Jabłoński kl. 2 M

14 Szkolny konkurs POLONIADA 3.06.2015r. W konkursie wzięli udział pasjonaci ortografii, klasyki literatury i freestylowych klimatów. Trzyosobowe drużyny zmierzyły się w konkurencjach sprawdzających znajomość poprawnej pisowni, "Pana Tadeusza" i umiejętność improwizacji muzycznej na zadany temat. Bój był zacięty, a przy okazji zmagań wokalnych odkryto kilka talentów scenicznych. Jak zawsze prawdziwa okazała się maksyma, że najlepsza nauka odbywa się przez zabawę. Zwyciężyła drużyna klasy 2M : Rafał Jabłoński, Sebastian Pakuła, Krystian Zieliński.

15 Konkursy szkolne „Mistrz obróbki skrawaniem” II miejsce: Kalinowski Łukasz Sowiński Daniel III miejsce: Sławiński Paweł Wesołowski Janusz „Dzieje książki” I miejsce : Podpora Łukasz „Termometr toleracji” I miejsce: Gawroński Dawid „Walory kulturowe Warmii i Mazur” I miejsce: Pasymowski Tomasz „W zdrowym ciele zdrowy duch” I miejsce: Orzoł Bartłomiej Stańko Artur „Czytelnik roku” I miejsce: Mateusz Borchert „ABC dobrego wychowania” I miejsce: Dudko Piotr Gozdan Tomasz Warać Sebastian

16 Działalność charytatywna i współpraca z organizacjami pozarządowymi Współpraca z Przedszkolem Miejskim nr 24 i 4

17 Współpraca z Uniwersytetem Nowoczesnego Obywatela

18 Współpraca ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej. W ramach tej współpracy powołane zostało w naszej szkole Koło Historyczne, którego celem jest kultywowanie pamięci o Żołnierzach Wyklętych i propagowanie wiedzy na temat działalności Armii Krajowej w czasie II wojny światowej.

19 Zbiórki żywności

20 Odwiedziny władz oświatowych i nauczycieli szkół zawodowych z Żytomierza

21 Osiągnięcia pracowników szkoły Awans zawodowy: Tomasz Charukiewicz – nauczyciel mianowany Jacek Pikora – nauczyciel kontraktowy Nagrody: Ryszard Sobiech - Medal Komisji Edukacji Narodowej Zbigniew Piekarczyk – Medal Komisji Edukacji Narodowej Andrzej Lange – Medal im. Profesora Mieczysława Pożaryskiego Izabella Andruszkiewicz-Ładna – Nagroda Prezydenta Miasta Olsztyna 19 pracowników szkoły – Nagrody Dyrektora Szkoły

22 Sukcesy szkoły „Pracodawca przyjazny szkole”

23 Medal im. Profesora Stanisława Fryze

24 Zespół Szkół Mechaniczno – Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie Dobra szkoła – dobry zawód!


Pobierz ppt "Podsumowanie roku szkolnego 2014/2015. Zmiany w szkole - zmiany kadrowe: nowy kierownik warsztatów szkolnych, dodatkowe stanowisko wicedyrektora informatyk,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google