Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rodryg Ramlau Katedra i Klinika Onkologii Rodryg Ramlau Katedra i Klinika Onkologii Uniwersytet Medyczny Poznań.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rodryg Ramlau Katedra i Klinika Onkologii Rodryg Ramlau Katedra i Klinika Onkologii Uniwersytet Medyczny Poznań."— Zapis prezentacji:

1 Rodryg Ramlau Katedra i Klinika Onkologii Rodryg Ramlau Katedra i Klinika Onkologii Uniwersytet Medyczny Poznań

2  Istnieje prawie zupełna zgodność opinii, że pierwotny złośliwy nowotwór płuca jest jedną z najrzadszych postaci choroby nowotworowej. Adler J. Primary malignant growths of the lung and bronchi, Longmans. New York 1912.  Rak oskrzelowy stał się jedną z najważniejszych i najbardziej śmiertelną zmianą chorobową będącą dziedzictwem cywilizacji. Ochsner A. The ethiology of bronchogenic carcinoma. Dis., Chest. 1964; 45: 586–590.

3 MężczyźniKobiety  Standaryzowany współczynnik zachorowalności na 100 000 populacji

4

5 R.Ramlau i wsp. Pneumonol. Alergol. Pol. 2006, 74, 179-185

6 http://epid.coi.waw.pl/KRN/

7

8 Wg. Ginsberg RJ, i wsp. Cancer: Principles and Practices of Oncology. 6th ed. 2001;925-983. Podejrzenie raka płuc Zdjęcie rtg klatki piersiowej Badanie CT klatki piersiowej Badanie PET (?) Guz w obwodowej części klatki piersiowej Guz w przyśrodkowej części klatki piersiowej Płatowe zapalenie płuc oporne na leczenie Krwioplucie Opcje Cytologia plwociny Bronchoskopia Przezskorna biopsja cienkoigłowa Torakotomia Opcje Opcje Przezskórna biopsja cienkoigłowa Bronchoskopia Torakoskopia endoskopowa Torakotomia

9

10 * Suma odsetek nie wynosi 100 z powodu różnic w kryteriach rozpoznawczych Ginsberg RJ, i wsp. Cancer: Principles and Practices of Oncology. 5th ed. 1997;858-911. Ginsberg RJ, i wsp. Cancer: Principles and Practices of Oncology. 6th ed. 2001;925-983. 18% 40% Rak płaskonabłonkowy Rak drobno- komórkowy 30% Gruczolakorak 15% Rak wielko- komórkowy RAK PŁUC NIEDROBNOKOMÓRKOWY Częstość występowania głównych typów histologicznych*

11 Wg. Rosenow i Carr. Osoby palące (%)Osoby niepalące (%) Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 38 21 17 23 Rak płaskonabłonkowy Gruczolakorak Rak wielkokomórkowy Rak drobnokomórkowy Rak oskrzelowo-pęcherzykowy 1 10 56 23 6 5 22 35 13 27 3 9 68 10 2 11 Osoby palące vs. osoby niepalące RAK PŁUC NIEDROBNOKOMÓRKOWY Rodzaje histologiczne

12 75 40 40 35 25 50 40 30 25 15 15 40 35 35 15 15 Kaszel Duszność Ból w klatce piersiowej Krwioplucie Zapalenie płuc Utrata wagi Ogólne osłabienie Brak łaknienia Gorączka Anemia Częstość występowania (%) RAK PŁUC NIEDROBNOKOMÓRKOWY RAK PŁUC NIEDROBNOKOMÓRKOWY Objawy obecne przy rozpoznaniu

13 Wg. Ginsberg RJ, i wsp. Cancer: Principles and Practices of Oncology. 6th ed. 2001;925-983. Badanie fizykalne Zdjęcie rtg klatki piersiowej Badanie CT (klatka piersiowa, nadbrzusze) Bronchoskopia Badanie krwi na AspAT, AST, CA Badanie PET (?) Podejrzenie zajęcia śródpiersia Biopsja cienkoigłowa podczas bronchoskopii Mediastinoskopia Wideotorakoskopia „Prawidłowe śródpiersie” Guz przyśrodkowyGuz obwodowy Mediastinoskopia i torakotomia (mediastinoskopia ?) i torakotomia RAK PŁUC NIEDROBNOKOMÓRKOWY Ocena zasięgu choroby

14 Mózg Węzły chłonne Osierdzie Płuca Opłucna Wątroba Nadnercza Kości Ginsberg RJ, i wsp. Cancer: Principles and Practices of Oncology. 6th ed. 2001;925-983. RAK PŁUC NIEDROBNOKOMÓRKOWY Rozsiew miejscowy i odległy

15 Endokrynologiczne Endokrynologiczne Hiperkalcemia Zespół Cushinga Zespół nieodpowiedniego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH) Zespół rakowiaka Ginekomastia Neurologiczne Neurologiczne Encefalopatia Neuropatia obwodowa Zespół Eatona-Lamberta Kostne Maczugowaty kształt paliczków dystalnych „Płucna” osteoartropatia przerostowa Ginsberg RJ, i wsp. Cancer: Principles and Practices of Oncology. 6th ed. 2001;925-983. RAK PŁUCA Wybrane zespoły paranowotworowe Hematologiczne Hematologiczne Anemia Trombocytoza (wysoki poziom płytek krwi) Trombocytopenia (niski poziom płytek krwi) Zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC) Dermatologiczne Dermatologiczne Hiperkeratoza (nadmierne rogowacenie) Zapalenie skórno-mięśniowe (dermatomyositis) Inne Inne Zespół nerczycowy Biegunka (wydzielanie wazoaktywnego peptydu jelitowego) Jadłowstręt, wyniszczenie

16 Arcasoy SM, i wsp. N Engl J Med. 1997;337:1370-1376.  Objawy związane z obecnością guza w okolicy górnej (poziomej) szczeliny płuca › Ból ramienia i barku › Zespół Hornera (opadanie powieki i zwężenie źrenicy znajdujących się po tej samej stronie oraz brak wydzielania potu) › Osłabienie i zanik mięśni dłoni  Przyczyny › Rak płuc niedrobnokomórkowy › Inne nowotwory (z narządów klatki piersiowej i hematologiczne) › Choroby zakaźne RAK PŁUCA Zespół Pancoasta

17 Arcasoy SM, et al. N Engl J Med. 1997;337:1370-1376.  Rozpoznanie na podstawie przezskórnej biopsji cienkoigłowej  W chwili rozpoznania choroba jest zwykle w stadium IIb lub III (a lub b), T3  Czynniki wskazujące na złe rokowanie: › Naciekanie struktur podstawy szyi › Zajęcie węzłów chłonnych śródpiersia › Obecność zespołu Hornera  Średni czas przeżycia: 7-31 miesięcy  5-letni czas przeżycia: 20-35 %  Często dochodzi do nawrotów, gł. w postaci przerzutów do mózgu RAK PŁUCA Zespół Pancoasta (c.d.)

18 Fry WA, i wsp. Cancer. 1996;77:1949-1995. 31% Stadium III 31% 38% Stadium IV 38% 24% Stadium I 24% 7% Stadium II 7% RAK PŁUC NIEDROBNOKOMÓRKOWY Stadium choroby w chwili rozpoznania

19 Fry WA, i wsp. Cancer. 1996;77:1953. Lata RAK PŁUC NIEDROBNOKOMÓRKOWY Czas przeżycia zależnie od stadium choroby w chwili rozpoznania

20  Około 40% chorych na NDRP ma rozpoznaną chorobę we wczesnym stadium zaawansowania (I– IIIA)  W Polsce chirurgia pozostaje podstawową metodą leczenia dla około 15% chorych  Historycznie próby poprawy efektów leczenia chirurgicznego skłaniały się do zastosowania leczenia pooperacyjnego, włączając chemioterapię i radioterapię. National Cancer Institute: SEER Cancer Statistics Review, 1973–1998 Stadium IV 45% Stadium nieokreślone 14% Stadium III 25% Stadium I/II 16%

21

22

23 Lassen U, i wsp. Cancer Treatment. 1995;414-420. Mieszany rak drobnokomórkowy i wielkokomórkowy 4-6% Mieszany rak drobnokomórkowy <1% Czysty rak drobnokomórkowy >90% RAK PŁUC DROBNOKOMÓRKOWY Częstość występowania poszczególnych rodzajów histologicznych

24 Glassberg AB, i wsp. Everyone’s Guide to Cancer Therapy. 1997;540-544. Murren J, i wsp. Cancer: Principles & Practice of Oncology. 6th ed. 2001;983-1018. Guz pierwotny  Kaszel  Duszność  Świszczący oddech  Krwioplucie  Ból w klatce piersiowej  Zapalenie płuc wskutek obturacji Przerzuty miejscowe  Zespół żyły czczej górnej  Chrypka  Zaburzenia połykania Przerzuty odległe  Ból kostny  Objawy ze strony OUN (ból głowy, podwójne widzenie) RAK PŁUC DROBNOKOMÓRKOWY Objawy

25 Murren J, i wsp. Cancer: Principles & Practice of Oncology. 6th ed. 2001;983-1018.  Naciekanie wnęki płuca i śródpiersia  Powiększenie okolicznych węzłów chłonnych  Rozedma obwodowych części płuca  Zapalenie płuc RAK PŁUC DROBNOKOMÓRKOWY Różnicowanie z rakiem niedrobnokomórkowym Częstsze w raku drobnokomórkowym Lokalizacja obwodowa Wysięk w opłucnej Zajęcie ściany klatki piersiowej Rzadsze w raku drobnokomórkowym

26 Lassen U, i wsp. Cancer Treatment. 1995;414-420. Choroba zlokalizowana  Zmiany ograniczone do narządów jednej połowy klatki piersiowej i miejscowych węzłów chłonnych (wnękowe; śródpiersiowe znajdujące się po tej samej stronie i przeciwstronne; nadobojczykowe - kontrowersyjne)  Jednostronny wysięk w opłucnej (kontrowersyjny) Choroba rozprzestrzeniona  Wszelkie zmiany poza w/w RAK PŁUC DROBNOKOMÓRKOWY Określanie stadium choroby

27 Murren J, i wsp. Cancer: Principles & Practice of Oncology. 6th ed. 2001;983-1018.  Naciekanie wnęki płuca i śródpiersia  Powiększenie okolicznych węzłów chłonnych  Rozedma obwodowych części płuca  Zapalenie płuc RAK PŁUC DROBNOKOMÓRKOWY Różnicowanie z rakiem niedrobnokomórkowym Częstsze w raku drobnokomórkowym Lokalizacja obwodowa Wysięk w opłucnej Zajęcie ściany klatki piersiowej Rzadsze w raku drobnokomórkowym

28 Odsetek pacjentów Kości27-41% Wątroba21-27% Szpik kostny15-30% Nadnercza5-31% Mózg10-14% Zaotrzewnowe węzły chłonne3-12% Śródpiersiowe węzły chłonne66-80% Nadobojczykowe węzły chłonne17% Tkanki miękkie5% Przeciwstronne płuco1-12% Wysięk w opłucnej16-20% Murren J, i wsp. Cancer: Principles & Practice of Oncology. 6th ed. 2001;983-1018. RAK PŁUC DROBNOKOMÓRKOWY Zajęcie narządów poza klatką piersiową w chwili rozpoznania

29 Adapted from Ihde DC, i wsp. Cancer: Principles & Practice of Oncology. 5th ed. 1997. Murren J, i wsp. Cancer: Principles & Practice of Oncology. 6th ed. 2001;983-1018. Minimalny zakres badań  Wywiad i badanie fizykalne  Zdjęcie rtg klatki piersiowej i badanie CT  Próby wątrobowe, obrazowe badania wątroby  Fosfataza alkaliczna i obrazowe badania kości w przypadku bólów kostnych  Wywiad i badanie neurologiczne, badanie CT mózgu  Badanie poziomu płytek i rozmaz krwi obwodowej RAK PŁUC DROBNOKOMÓRKOWY Ocena zasięgu choroby

30 Wg. Lassen U, Hansen HH. Cancer Treatment. 4th ed. 1995.  Stadium choroby  Stan ogólny pacjenta  Płeć  Wiek  Podtyp histologiczny  Obecność przerzutów do szpiku kostnego  Obecność przerzutów do wątroby  Zajęcie ośrodkowego układu nerwowego  Wyniki badań biochemicznych krwi (gł. aktywność dehydrogenazy mleczanowej) RAK PŁUC DROBNOKOMÓRKOWY Czynniki rokownicze

31 Ihde DC, i wsp. Cancer: Principles & Practice of Oncology. 1997;911-948. Lassen U, i wsp. Cancer Treatment. 1995;414-420. Soriano AF, i wsp. Current Cancer Therapeutics. 1998;177-191. Mediana czasu przeżycia Pacjenci nie leczeni (tygodnie) Choroba zlokalizowana1214-2010%-20% Choroba uogólniona 58-123%-5% RAK PŁUC DROBNOKOMÓRKOWY Czas przeżycia zależnie od stadium choroby Mediana czasu przeżycia Pacjenci leczeni (miesiące) 5-letni czas przeżycia (%)

32


Pobierz ppt "Rodryg Ramlau Katedra i Klinika Onkologii Rodryg Ramlau Katedra i Klinika Onkologii Uniwersytet Medyczny Poznań."

Podobne prezentacje


Reklamy Google