Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt PL 06-30 „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim"

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt PL 06-30 „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim""— Zapis prezentacji:

1 Projekt PL 06-30 „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" Gmina Piaski – Lider Projektu grudzień 2015 r.

2 Lider: Gmina Piaski. Partnerzy: Gmina Łęczna, Miasto Krasnystaw, Gmina Krasnystaw, Gmina Gorzków, Gmina Rybczewice, Gmina Milejów, Gmina Mełgiew, Gmina Ludwin, Gmina Spiczyn, Gmina Wólka. Województwo: lubelskie Powiaty: świdnicki, lubelski, łęczyński, krasnostawski Informacje ogólne Projekt PL 06-30 „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim"

3 Partnerstwo wokół trzech miasteczek: Piask, Łęcznej, Krasnegostawu na rzecz wzmocnienia spójności obszaru funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego ma swoje korzenie w projektach realizowanych wcześniej wokół postaci Jana III Sobieskiego. Historia partnerstwa  rok 2007: 6 samorządów: Gorzków, Wólka, Spiczyn, Mełgiew, Piaski, Rybczewice powołały Szlak Jana III Sobieskiego.  wcześniejsze, kompatybilne projekty: „Szlak dziedzictwa Sobieskiego jako szansa współpracy transgranicznej wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy” (realizowany przy wsparciu udzielonym przez Norwegię ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego), działania: o podpisanie przez 50 podmiotów z Polski i Ukrainy porozumienia o współpracy transgranicznej organizowanej wokół dziedzictwa króla Sobieskiego, o opracowano i uruchomiono pierwszą w historii polskiej samorządności lokalnej grę komputerową poświęconą królowi Janowi III Sobieskiemu. Projekt PL 06-30 „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim"

4 „Tarcza Sobieskiego” (projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego): ukierunkowany na wsparcie organizacji pozarządowych „Szlak Jana III Sobieskiego parasolowym produktem rozwoju regionalnego Polski Wschodniej” (współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej): promujący szlak Jana III Sobieskiego w województwach: lubelskim, podkarpackim i świętokrzyskim „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim" (projekt współfinansowany ze środków Mechanizmu Szwajcarskiego): - opracowany na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na Szlaku Jana III Sobieskiego Historia partnerstwa, projekty Projekt PL 06-30 „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim"

5 Samorządowy Lider Zarządzania 2015 – Razem dla rozwoju „Partycypacja w praktyce na rzecz priorytetów rozwojowych gmin w obszarach spójności: społecznej, gospodarczej i terytorialnej, w tym wyboru inwestycji kluczowych oraz wypracowanie modelu dobrych praktyk” Przedsięwzięcie w ramach konkursu Projekt PL 06-30 „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim"

6 W ramach projektu przetestowaliśmy model partycypacji obywatelskiej na dwóch płaszczyznach. Partycypacja obywatelska w partnerstwie OF Szlaku Jana III Sobieskiego:  pierwsza płaszczyzna: dialog przedstawicieli 11 JST OF Szlaku JIIIS nt. spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej oraz budowania partnerstwa w oparciu o turystykę, przetwórstwo i energetykę  druga płaszczyzna: konsultacje społeczne z mieszkańcami gmin obszaru funkcjonalnego Model partycypacji obywatelskiej Projekt PL 06-30 „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim"

7 1. Prace nad Zintegrowaną Strategią Rozwoju OF Szlaku Jana III Sobieskiego w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej  w roku 2014 odbyło się po 6 spotkań każdego z zespołów: ds. spójności społecznej, ds. spójności gospodarczej, ds. spójności terytorialnej,  w zespole ds. spójności terytorialnej pracowało 12 przedstawicieli JST, w zespołach ds. spójności społecznej i gospodarczej – 6 osób – powołanych uchwałą Komitetu Sterującego,  praca zespołów moderowana była przez ekspertów zewnętrznych, którzy, w oparciu o wnioski ze spotkań, opracowali Strategię. Dialog samorządowy Projekt PL 06-30 „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim"

8 2. Prace nad planami operacyjnymi w zakresie rozwoju: przetwórstwa, turystyki, energetyki (3 dokumenty branżowe, doprecyzowujące Strategię, powinny podlegać bieżącej aktualizacji)  w roku 2015 odbyło się 6 spotkań każdego z zespołów ds. rozwoju przetwórstwa, ds. rozwoju turystyki, ds. rozwoju energetyki,  w zespołach pracowało po 6 przedstawicieli JST powołanych uchwałą Komitetu Sterującego  w spotkaniach brali udział eksperci-praktycy z poszczególnych dziedzin,  praca zespołów moderowana przez eksperta zewnętrznego, który przygotował plany operacyjne Dialog samorządowy cd. Projekt PL 06-30 „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim"

9 2. Zalety konsultacji:  władze samorządowe mogły się upewnić się co do zasadności określonych przez siebie priorytetów rozwojowych lub je zmodyfikować – dostosować do potrzeb mieszkańców,  głos mieszkańców posłużył jako sformułowanie cennych wniosków w dokumentach Strategicznych,  partycypacja prowadzona ww. metodami nauczyła współpracy przedstawicieli różnych środowisk,  jako efekt pozostały elementy wizualizacyjne wykorzystywane również w późniejszych fazach prac nad inwestycjami kluczowymi: makiety przestrzenne, prezentacje, projekty przestrzenne - powstało 11 raportów z konsultacji oraz Plan konsultacji społecznych (tzw. „baza dobrych praktyk”). 1. Metody:  planning for real;  charette;  planowanie partycypacyjne;  planowanie przyszłościowe. Konsultacje z mieszkańcami prowadzone w 11 gminach OF JIIIS Projekt PL 06-30 „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" Wybór metody uzależniony był od charakteru wstępnej inwestycji kluczowej w danej gminie na etapie przygotowania projektu.

10 Zapraszamy do dowiedzenia gmin położonych na Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim Dane kontaktowe: Edyta Dobek – koordynator projektu Gmina Piaski, ul. Lubelska 77, 21-050 Piaski Tel. 81 58 22 939, 516 082 539 Email: e.dobek@piaski.pl www.ofszlaksobieskiego.pl Kontakt Projekt PL 06-30 „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim"


Pobierz ppt "Projekt PL 06-30 „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim""

Podobne prezentacje


Reklamy Google