Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4 tel. (0-46) 833-20-04, (0-46) 833-40-47 fax. (0-46) 832-56-43.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4 tel. (0-46) 833-20-04, (0-46) 833-40-47 fax. (0-46) 832-56-43."— Zapis prezentacji:

1

2 www.wodnskierniewice.euwodn@skierniewice.com.pl 96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4 tel. (0-46) 833-20-04, (0-46) 833-40-47 fax. (0-46) 832-56-43 Placówka z certyfikatem ISO 9001:2008 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty

3

4 Co to jest globalizacja?PlusyPlusy i minusy globalizacjiminusyCharakterystyka społeczeństwa ponowoczesnego Poradnictwo zawodowe w dobie globalizacji

5

6 W pełnym zrozumieniu, co oznacza pojęcie globalizacji pomoże nam krótki film

7

8

9

10

11

12 -formowanie się globalnego rządu, - rozwarstwienie między krajami bogatymi i ubogimi, - zanik różnorodności kulturowej i narodowej, tradycji i norm moralnych

13 -korporacje, duże firmy stają się „państwami” (przejmują funkcje państwa), - Zanikanie wyższych ideałów i wartości, rządy pieniądza i „wyścig szczurów”,

14 -zagrożenie rozprzestrzeniania się chorób i epidemii, -konflikty wynikające z kurczących się zapasów surowców, -wzrost konsumpcji, zagrożenia dla środowiska i zorganizowana przestępczość.

15 Zwolennicy sądzą, że tak. Antyglobaliści protestują przeciw polityce, która pogłębia ten proces.

16  Podróż  Mobilność życiowa i zawodowa  Zagubienie i frustracja  Trudny wybór  Poszukiwanie siebie, dążenie do indywidualności i niepowtarzalności

17  Doradztwo ustawiczne  Dostępność  Profesjonalizm  Stworzenie systemu doradztwa, które aby zaspakajać potrzeby społeczne, powinien opierać się na następujących zasadach: - społeczeństwo jest poinformowane o usługach i o tym, jak z nich skorzystać, - możliwości korzystania z usług są zdefiniowane i zrozumiałe, - klienci otrzymują wsparcie w odkrywaniu możliwości i dokonywaniu wyborów, - usługi doradcze są zaplanowane i dobrze zorganizowane, - kompetencje personelu świadczącego usługi są wystarczające.

18 Wzrastają społeczne oczekiwania wobec jakości usług doradczych, a szczególnie wobec osób je świadczących. Oprócz ogromnej wiedzy z wielu dziedzin naukowych, licznych kompetencji, takich jak: komunikacja, zdolności interpersonalne, zaangażowanie, umiejętność nawiązywania relacji, kreatywność, doradca zawodowy musi wspierać i mobilizować swojego klienta, być obok niego podczas trudnych momentów, towarzyszyć niemalże całe życie.

19 Jednym z charakterystycznych trendów w poradnictwie zawodowym, który wiąże się z procesem globalizacji i transnacjonalizacji, jest przekraczanie granic kulturowych, społecznych, politycznych i geograficznych w kontekście pracy, kariery zawodowej, rynków pracy i zawodów.

20

21

22 Bańka A., Rozwój i zastosowanie teorii psychologicznych we współczesnym doradztwie karier w kontekście integracji transkulturowej. W: K. Popiołek (red.), Człowiek w społecznej przestrzeni pracy i bezrobocia. Chowanna, XLVIII (LXI), (t. 2, 23, s. 9–32). Katowice: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, 2004. Bańka A., Psychologiczne doradztwo karier. Poznań - Warszawa: Print-B, 2007. Bańka A., Transnacjonalne poradnictwo zawodowe jako profesja, pasja oraz misja, [w:] Doradca – profesja, pasja powołanie?, B. Wojtasik, A. Kargulowa, Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych, W-wa 2003. Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wyd.Sic!, W-wa 2000. Panasewicz A., Wędrowcy – ponowocześni klienci Akademickiego Biura Karier, [w:] Być doradcą, red. E. Siarkiewicz, B. Wojtasik, Wyd. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2008. Metodologia kształcenia dla potrzeb rynku pracy. Zawodowe Drogowskazy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

23


Pobierz ppt "96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4 tel. (0-46) 833-20-04, (0-46) 833-40-47 fax. (0-46) 832-56-43."

Podobne prezentacje


Reklamy Google